Eszközök, módszerek, források és szakértők

Ingyenes útmutatók, cikkek, videók, weboldalak az újságírói munka megkönnyítéséhez, tanuláshoz.


1, Tanfolyam, napi rutin, szakma

Helyesírás ⇗

Minél többet ír valaki, annál többször érdemes megnézni a helyesírási szabályzatot. Offline-ból ez a foglalatosság is átkerült az online-ba. Az MTA oldalán nem csak az előző, de a jelenleg érvényben lévő 12. kiadás is megtalálható. Azonban ennél többet is találunk. Automatizált eszközök (hogyan írjuk, egybe-külön) segítenek eldönteni nyelvtani kérdéseket. Mindig az adott szabályokat is meghivatkozva, így ellenőrizni tudjuk azt is, hogy valóban arra kaptunk választ, amire szerettünk volna.

Kampf ⇗

Az Index.hu volt lektora, olvasószerkesztője állította össze a legtömörebb nyelvi, nyelvtani útmutatót, amiben szinte minden sajtónyelvi sajátosság benne van. A földrajzi nevek helyesírásától a különírás és egybeírás szabályain át a címben használt kettőspont utáni kis- illetve nagybetű alkalmazásából származó jelentésbeli különbségekig. Használhatósága, gyakorlatiassága, abból is ered, hogy a legfontosabb iránymutatásokat tartalmazó gyűjtemény – újságírói nyelvhasználat közben felmerülő kérdések és gyakorlati problémákra adott válaszok összessége.

Podcast 1×1 ⇗

Elsősorban gyakorlati megközelítése és átfogó tartalma miatt ajánljuk a Független Médiaközpont kiadványát. Elmagyarázza az alapvető technológiai fogalmakat, a formátumban rejlő lehetőségeket és rámutat a nehézségekre is. A tartalomgyártásnak és fogyasztásnak az elmúlt években valóban a mainstream része lett a podcast, viszonylag olcsó a gyártásuk, így érdemes megfontolni, hogy tartalomstratégia szempontból kis szerkesztőségek is belevágjanak-e?

Források típusai az újságírásban ⇗

Ez a rövid útmutató nagyon röviden és tömören veszi számba, hogy az újságírók mindennapi munkájuk során milyen forrásokból dolgoznak. Nem csak a rendszerezés miatt tanulságos a kézikönyv, de igazodási pontot nyújt, hogy milyen források esetén, milyen feldolgozási módszereket alkalmazhatunk. Sőt, azzal kapcsolatban is igazodási pontokat nyújt, hogy milyen etikai megközelítéseket érdemes, vagy kell alkalmazni egyes információforrások esetén.

Online kutatási módszerek és tippek újságíróknak ⇗

Bár sok információ és kutatási lehetőség elavult a 2017-es megjelenése óta, például a Google keresőjének használata, vagy éppen az archív, már nem online oldalak közötti keresés, még mindig könnyen elsajátítható, megérthető a rövid kézikönyv alapján. Ezekkel kapcsolatban a Forrás címszó alatt több és naprakészebb lehetőségeket mi is megemlítünk.

Elektronikus médiatartalmak

Természettudományos ismeretekre is folyamatosan alapozó, azokat átadó tankönyv, ami a híradástechnikák megértését segíti. Ezzel pedig nem csak a közvetlenül a technikával foglalkozó médiaszakembereknek nyújt támogatást a munkájukhoz, de a szerkesztőknek, kis szerkesztőségeknek is.

Műfajismeret és elemzés lépésről-lépésre

Alapos, kissé száraz, ugyanakkor ma is jórészt érvényes tankönyv az újságírás alapvető műfajairól.

A gyakorlatok valóban alkalmasak a különböző műfajok elemzésére, és abban is segítséget nyújtanak, hogy a műfaji szabályok alapján értékelni tudjunk egy-egy újságírói, szerkesztői, szerkesztőségi teljesítményt.

A média története

Átfogó médiatörténelmi áttekintés az 1700-as évektől a 2000-es évekig. Sok korabeli anekdotával illusztrált alkotás. Ez pedig nagyban segíti az egyes médiatípusok kialakulásának megértését, sőt olyan korszakos párhuzamokra is ráébreszti az olvasót, amik egyáltalán nem egyértelműek.

Bevezetés a megoldásközpontú újságírásba ⇗

Ebből az ingyenesen, magyarul is elérhető rövid kurzusból megtudhatjuk, hogy mit is értenek az alapítói a módszertan alatt. És mit nem. A mozgalom szerint az újságírásnak nem csak a társadalmi problémák feltárása és bemutatása a feladata, hanem a megoldások megkeresése és bemutatása is – amennyiben lehetséges. Ha pedig csak lehetséges válaszok vannak, akkor azok kritikáját, hiányosságait is be kell mutatni. A módszertan világszerte rengeteg követőt szerzett. A bevezetés pedig itt található.

Thomson Foundation minitanfolyamok ⇗

A londoni székhelyű, de a világ számos részén – elsősorban demokráciadeficites, korlátozott nyilvánossággal rendelkező országokban – aktív médiafejlesztéssel foglalkozó alapítvány több tanfolyamát magyarul is hozzáférhetővé tette. Ezek mindegyike ingyenes, és olyan témákba nyújtanak betekintést, mint a közösségi finanszírozás, reklámbevételek, tagsági modell, analitika, közösségi újságírás. Az oldalon ezen kívül rendkívül sok más témában tájékozódhatunk, elsősorban angol nyelven.


2, Információforrás, témaötlet

K-Monitor ⇗

A K-Monitor adatbázisa könyvtárszerűen gyűjti össze a magyar online-sajtó korrupcióról, közbeszerzésekről, közpénzfelhasználásról, illetve általában a közélet tisztaságáról, átláthatóságáról szóló cikkeket, és a konkrét ügyeket, eseteket leíró cikkekre vonatkozó adatokat, amelyeket állandó, szigorú módszertan szerint válogat és címkéz.

KiMitTud ⇗

Az Átlátszó.hu bárki számára elérhető megoldása, amivel közérdekű adatokat lehet kikérni. De nem csak a benyújtást könnyíti meg, mivel értesítők segítségével nyomon lehet követni az igénylés előrehaladását (vagy nem haladását). Nem csak újságírók, hanem civilek, sőt politikusok és pártok is gyakran használják, mert könnyű a kezelése.

Redflags ⇗

A K-Monitor és Transparency International Magyarország közös projektje korrupciós kockázatokra mutat rá, a közbeszerzési dokumentumokat automatikusan átnézve, különféle algoritmusok, indikátorok segítségével. A redflagekkel való megjelölés még nem jelent korrupciót, de ezeket az eljárásokat érdemes figyelemmel követni, alaposabban rájuk nézni.

Felszólaláskereső ⇗

A K-Monitor által készített eszköz, ami egyszerűbbé, felhasználóbaráttá teszi a keresést a parlamenti felszólalások között. A szabadszavas keresést időpont és a felszólalók személye szerint is lehet szűkíteni az 1990 óta elhangzott felszólalások között.

EU Közbeszerzések ⇗

A Tenders Electronic Daily az Európai Unió közbeszerzési tájékoztatója. Rengeteg feltétel (teljesítés helye, szektor, ajánlatkérő stb.) szerint lehet szűrni. Fontos megjegyezni, hogy a magyar szabályozás szerint nem kell minden közbeszerzési hirdetményt itt megjelentetni, de például adott értékhatár felettieket, illetve a közvetlen európai uniós forrást érintő beszerzéseket igen.

HU Közbeszerzések ⇗

Az Egységes Közbeszerzési Rendszert a közbeszerzések lefolytatására kötelezett gazdasági szereplők használják. Ebben azonosítók és nevek, de a közbeszerzések tárgya között is lehet keresni, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat, hirdetményeket. Az eljárás lezárása után a szerződéseket is meg lehet tekinteni.

NJT ⇗

A Nemzeti Jogszabálytár bárki számára térítésmentesen hozzáférhető, egységes szerkezetű jogszabályszövegeket tartalmazó elektronikus jogszabálygyűjtemény, amely a lekérdezés napján hatályos jogszabályoknak a lekérdezés napján hatályos szövegét, a lekérdezés napját megelőző valamennyi időállapotát a lekérdezés napját megelőző öt évre visszamenőleg, és a lekérdezés napját követő három időállapotát tartalmazza. Évszám és konkrét hivatkozás alapján is lehet szűrni, de rendelkezik szabadszavas keresővel is.

EU Jogtár ⇗

Az EUR-Lex tartalmazza az EU jogi dokumentumainak hivatalos változatát, egyszersmind a legátfogóbb uniós jogtár. Az EU 24 hivatalos nyelvének mindegyikén rendelkezésre áll, és naponta frissül. (Ennek a kiadványnak a kiegészítése az európai uniós közbeszerzési értesítő is.) Szerződések, jogszabályok, nemzetközi megállapodások érhetőek el naprakészen, és kereshetően.

Magyar Közlöny ⇗

Magyarország hivatalos lapjának hiteles példányait tartalmazza. Itt jelennek meg a jogszabályok, kormányhatározatok, rendeletek. Dátum és szöveg szerint lehet szűrni, adott szövegen belül külön kereső segít eligazodni.

EUROSTAT ⇗

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala számos témakörben szolgáltat adatokat, ezek többségét a nemzeti statisztikai hivatalok szolgáltatják. Az EU-s hivatal koordinál, egységesít és összehasonlíthatóvá, szabadon hozzáférhetővé teszi az európai statisztikai adatokat a döntéshozók és a polgárok számára.

KSH ⇗

Gazdasági, társadalmi adatok gyűjtését végző, és azokat nyilvánosságra hozó szervezet. Az adatforrásai a közigazgatási szervek, gazdálkodó társaságok, helyi és országos önkormányzatok, a tudományos élet szereplői és a lakosság. Az adatgyűjtésekből rendszeresen jelentések készülnek.

Parlament ⇗

Bár a kezelése korántsem egyszerű, maga az oldal pedig nem valami áttekinthető, az adattartalma miatt érdemes használni. A parlamenti felszólalások, a kormányhoz, miniszterekhez intézett kérdések és válaszok is megtalálhatóak, valamint itt kell nyilvánosságra hozni a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatát is.

Civilek ⇗

A magyarországi civil szervezetek névjegyzéke. Működési, gazdálkodási adatok, szöveges beszámolók érhetőek el rajta, keresni pedig név és azonosító alapján lehet az adatbázisban.

Cégek ⇗

A legtöbb gazdasági társaságnak az éves bevallását elektronikus úton kell benyújtania (és letétbe helyeznie). Az adott céget cégjegyzékszám, adószám illetve név alapján is megkereshetjük.

Cégek 2 ⇗

A gazdasági társaság ingyenes adatbázisa, amiben a cégadatokra lehet keresni (adószám, név, cégjegyzékszám). A cégekhez kapcsolódó személyi adatokra is rá lehet keresni: személykeresés, eltiltott személyek. A fizetős szolgáltatások ennél jóval összetettebb és kényelmesebb megoldásokat nyújtanak.


Domain ⇗

Magyar domainregisztrációs adatbázis, amivel megtudhatjuk, hogy adott domainnévnek ki kérte a regisztrációját (kivéve ha magánszemély a kérelmező). A keresésen túl a közzétételi listák segítségével az is kiderül, hogy a közelmúltban, mely domaineket regisztrálták be, illetve melyek szabadulnak fel.


3, Eszközök

DataGifMaker ⇗

A legegyszerűbb adatvizualizációs animációkészítő megoldás, ami a Google újságírást támogató programjai között született meg. Három mozgóképtípus közül választhatunk, néhány kattintás és az adatok megadása után már le is tölthetjük a gif-et. Amit aztán cikkek színesítéséhez használhatunk.

Infogram ⇗

Az egyik legismertebb webes infografikai alkalmazás, ami nem véletlen, mert nagyon könnyű, intuitív a használata. A sablonokhoz csak az adatokat kell hozzáadni, és máris jó illusztrációkat kapunk, amik jó esetben segítik egy-egy cikk vagy cikkrészlet mondanivalójának a megértését.

Pdf-to-Tables ⇗

Sokszor találkozunk azokkal a rossz gyakorlatokkal, amikor a kért és kötelezően nyilvános adatokat nehezen feldolgozható formátumban kapjuk meg. Ez az alkalmazás – jó esetben – pdf-ben rögzített adattáblákat tud táblázatokká alakítani. Egyébként kézzel kellene átvezetni az adatokat.

Online OCR ⇗

Előfordulhatnak esetek, amikor egy kérdéseinkre küldött válaszlevelet számítógépen megírnak, aztán kinyomtatnak, majd aláírnak és beszkennelnek. Ebben az esetben nagy segítséget jelenthet ez az eszköz, hiszen a karakterfelismerés (OCR) elég pontos, így szerkeszthető szöveget kapunk, ráadásul gyorsan.

Tooltartó ⇗

Az Átlátszó gyűjtése, amiben témakörök szerint szűrhetünk az adatvizualizációval, adatkezeléssel, kereséssel foglalkozó online szolgáltatások között.


4, Segítség, szakértők

Bátorfy Attila

Újságíró, médiakutató
Témák: adat, adatvizualizáció, grafikonok, térképek, interaktív anyagok, infomációábrázolás

E-mail

Benke Norbert

Vasas Szakszervezet
Szakszervezeti ügyek

E-mail

Borza Endre

Építész
Építészet

E-mail

Dr. András Csaba

filmtudomány, kultúratudományok

E-mail

Dr. Fenyvesi Kristóf

élményközpontú tanulás, kreatív és innovatív oktatási módszerek, eszközök

E-mail

Dr. Munkácsy Béla

energiagazdálkodás, környezetgazdálkodás

E-mail

Ferling József

PR, személyes és munkáltatói márkaépítés, településmarketing, hírnévkockázat és kríziskommunikáció, médiakommunikáció

E-mail

Getto Katalin

művészettörténet, építészet, múzeumok

E-mail

Hevesi Flóra

klímaválság, környezetvédelem, zöldmozgalom, aktivizmus

E-mail

Laborci Gergely

Videójáték, szórakoztató elektronika, számítástechnika, programozás

E-mail

Kerner Barbara

Európai Unió

E-mail

Marosvári László

Építész, műszaki tanár, épületfenntartási szakmérnök. Ingatlan adás-vétel, albérlet közvetítés, értékbecslés, energetikai tanúsítvány, épülettervezés, könnyűszerkezetes épületek, mérnöki tanácsadás, épületkivitelezés

E-mail

Merényi Miklós

önkormányzatok működése, részvételi demokrácia, civil-önkormányzati partnerség, informatikai fejlesztések civil ügyek szolgálatában, átláthatóság-közérdekű adatok

E-mail

Mihály Amichay Éva

városgazdálkodás, lakástervezés, Közel-Kelet, Izrael

E-mail

Nagy Erzsébet

Közoktatás, tanügyigazgatás, munkavállalói jogok, érdekvédelem

E-mail

Nagy Eszter

Amnesty Magyarország pécsi programjai, emberi jogi témák

E-mail

Peták Péter

civil szervezetek, civil szektor, civilség

E-mail

Szabó Attila

személyiségi jogok, büntetőjog (rágalmazás, becsületsértés), önkormányzat átlátható működése, jogérvényesítés, gyülekezési jog, civil szféra.

E-mail

Dr. Szepesházi Péter

devizahitelek, családon belüli erőszak, gyermektartásdíj, bírói függetlenség, emberi jogok

E-mail

Szitás Katalin

autoriter befolyás, választáskutatás, összeesküvés-elméletek és álhírek, radikalizmus és extremizus, demokratikus intézmények, nemzetközi kapcsolatok

E-mail

Sztranyák Gergely

építészet

E-mail

Urbán Ágnes

médiapiac

E-mail

Wildmann János

egyház és állam kapcsolata, egyházpolitika

E-mail

Dr. Szemelyácz János

Addiktológia, pszichoterápia, civilség

E-mail

Nyirati András

civil szektor, civil szervezetek fejlesztése, állampolgári részvétel, közösségfejlesztés, emberi jogok, állampolgári nevelés

E-mail

Pej Zsófia

alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, fenntartható települések

E-mail

Sámson Gergely

bor, gasztronómia

E-mail

Konkoly-Thege Júlia

hajléktalanság, lakhatási szegénység, szociális lakásrendszer, közösségszervezés, zöld témák

E-mail

Döbrentey Dániel

Médiajog, sajtó-helyreigazítási jog, személyiségi jog

E-mail

Illésné Szécsi Ilona

épületek energiahatékonysága, épületenergetika, épület felújítás, otthonfelújítási támogatások

E-mail


Van ötleted, hogy még milyen forrásokat, ingyenesen elérhető kézikönyveket, szakmai anyagokat linkeljünk? Írd meg ide: szabadpecs@szabadpecs.hu


Az oldal elkészítését a CEU Center for Media, Data and Society támogatta.