A közfeladatot ellátó személyek körét a Büntető törvénykönyv pontosan és részletesen meghatározza. Azok a személyek, akik közösségi célok, társadalmi normák megvalósítása, illetve végrehajtása érdekében eljárnak a társadalom egyes tagjaival szemben, vagy közvetítenek feléjük, közfeladatot látnak el. 

A cikk a hirdetés után folytatódikKözfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt ugyanúgy büntető eljárást indítanak, mint a hivatalos személyek elleni erőszak esetében. Hivatalos személy elleni erőszak védelmét terjeszti ki a törvény rájuk nézve is. 

Ki minősül közfeladatot ellátó személynek?

Nagyon széles ennek a kategóriának a köre, mindenki beletartozik, aki közérdekű tevékenységével kapcsolatban az állampolgárokra közvetlenül hatással bíró intézkedéseket hozhat. A fokozott jogi védelem a betöltött munkakör közérdekű volta és jelentősége miatt indokolt. 

A közfeladatot ellátó személy a feladatait jogszabály alapján látja el, de az eljárás nem hivatalos. Ha sikerült beleesnünk abba a hibába, hogy közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt a bíróság előtt állunk gyanúsítottként vagy vádlottként, szakszerű védelemre lesz szükségünk. Dr. Janklovics Ádám büntetőügyvéd segíteni tud ebben.

Konkrétan kik azok a közfeladatot ellátó személyek?

A postás, a vonaton a jegyvizsgáló, a forgalomirányító, a katona, a polgárőr, a jogi képviselő, a kézbesítési végrehajtó, de még a terhelt törvényes képviselője vagy nagykorú hozzátartozója is lehet közfeladatot ellátó személy védőként. 

Az egészségügyi dolgozók, beleértve azokat is, akiknek a feladata: 

  • a látlelet kiadása, 
  • a keresőképesség vagy a munkaképesség csökkenésének elbírálása, 
  • a munka-, az egészségügyi-, és a pályaalkalmasság elbírálása,
  • a kötelező népegészségügyi intézkedések ellátása,
  • az ügyeleti szolgálat és a sürgősségi ellátás,
  • hatóság által végeztetett vizsgálat vagy beavatkozás,
  • egészségügyi, egészségbiztosítási vagy szociális ellátásra való jogosultság megállapításához végzett vizsgálatok lebonyolítása. 

Ezenkívül még nagyon sokan tartoznak a közfeladatot ellátó személyek csoportjába, mint például a pedagógusok, az ő munkájukat közvetlenül segítő alkalmazottak, a tűzoltók, a nyilvántartásba vett egyház lelkésze, a szociális gondozó, a gyám. 

Nem érdemes akadályozni a közfeladatot ellátó személyek munkáját

Nem biztos, hogy jó ötlet konfliktusba keveredni a postással, a vonaton a jegyellenőrrel, ahogy gyermekeink tanáraival sem. Az ő munkájuk a társadalom felé kiemelt jelentőségű, ezért élveznek a hivatalos személyekhez hasonló védelmet. 

Vannak köztük olyanok is, akik munkájának akadályozása néhány másodpercre se engedhető meg, mint például a mentősöké vagy a tűzoltóké. A közfeladatot ellátó személyek elleni bűncselekmények komolyabb büntetést vonnak maguk után. 

A fokozott védelem mellett az elvárás is fokozottabb velük szemben. Ha megszegik a közfeladattal kapcsolatos kötelességeiket, túllépik jogkörüket, vagy visszaélnek helyzetükkel, az bűncselekménynek minősül. 

KategóriákINFÓ