Jogi nyilatkozat

A cikk a hirdetés után folytatódikA szabadpecs.hu honlapon található tartalom a működtető szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap formai egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A laptól értesüléseket, cikkeket, videókat és egyéb tartalmakat átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A szabadpecs.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Szabad Pécs nem vállal felelősséget az olvasók kommentárjaiért, és minden, azokhoz kapcsolódó egyéb tartalomért, információért, legyen az fotó, videó vagy hivatkozás. Minden ilyen esetben a jogi felelősség a kommentárt elhelyezőt terheli, legyen az akár természetes, akár jogi személy. Mindezeken túl fenntartjuk a jogot, hogy töröljünk bármely törvénybe ütköző olvasói kommentárt.

KategóriákINFÓ