A Szabad Pécs is beszámolt Kellermayer Miklós pécsi sejtkutató egyetemi professzor Mellár Tamásnak címzett nyílt leveléről, és Mellár Tamás válaszáról. Majd készítettünk egy, elsőkétn a Magyar Nemzetben megjelent, formailag függőbeszédben közölt interjút Kellermayer professzorral. Ezt követően kaptuk meg Keresztes László Lóránt, az LMP pécsi képviselője, és országgyűlésiu képviselő-jelöltje Kellermayer Miklósnak címzett nylít levelét, amelyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk.

A cikk a hirdetés után folytatódikTisztelt Kellermayer Miklós Professzor Úr!

A Magyar Nemzetben közzétett rövid interjú, illetve az abban tett nyilatkozata kapcsán vitába kell szállnom Önnel. Leginkább úgy, mint pécsi, de az európai politikára is rálátással rendelkező képviselő. Ön egyebek mellett egy fontos kérdést érintett, majd azzal kapcsolatban egy rossz, sőt rendkívül veszélyes következtetést vont le.

Orbán Viktor, és a Fidesz ugyanis nem Európa védelmezői. Ők gátlástalan módon használnak fel egy globális krízist saját hatalmuk megtartására, rothadó rendszerük fenntartására. Az általuk elkövetett súlyos bűnöket ezért nem ?tehetjük el a lelkünk mélyére?, hanem számon kell kérni azokat az elkövetőkön.

A globális migrációs krízis egy valós, és igen súlyos problémakör, egyike az Uniót érintő legnagyobb kihívásoknak. Egy olyan jelenség, amelyhez foghatót korábban nem láttunk. Évek óta tárgya az európai politikának, de – mint azt tapasztalom a Régiók Bizottságának magyar tagjaként – máig nem sikerült ezt a kérdés a megfelelő megközelítéssel, őszintén, a görcsös ?polkorrektség?, illetve a rövid távú politikai haszonszerzés, akár gyűlöletkeltés nélkül megközelíteni. Óriási kihívást jelent Európa biztonságának megőrzése, a terroizmus jelentette fenyegetés. És valóban, látható az a számtalan konfliktus és feszültség, amelyet az integráció sikertelensége okozott, elsősorban Nyugat-Európa egyes nagyvárosaiban. Ezeket a problémákat az európai politikai elit egyes prominensei ?függetlenül a politikai hovatartozástól – valóban tagadják. Krízist élünk, amelynek a várható méretét, és végét jelenleg nem is láthatjuk.

Ez a krízis alapvető összefüggésben van azzal, hogy a gazdag nyugati államok egyszerűen befolyásuk alá gyűrték a perifériát, és szisztematikusan lerabolták annak erőforrásait. Pillanatnyi érdekeik szerint támogattak, vagy buktattak meg elnyomó rendszereket, gerjesztettek – a fegyvergyártó cégeknek jól jövedelmező – háborús konfliktusokat, vagy éppen ?exportáltak demokráciát?. Mindehhez hozzájárul – és egyre inkább, sokak számára elképzelhetetlen mértékben ? hozzá fog járulni a klímaváltozás, a természeti erőforrások szűkössége, az életfeltételek drámai romlása azon térségekben, ahol pedig a természetes szaporulat rendkívül magas. Súlyos bűnt követ el tehát, aki nem beszél őszintén ezen kiváltó okokról, és nem tesz meg mindent a migrációs hullámot kiváltó okok megszüntetéséért. Ostoba, és rövidlátó az, aki szerint e helyzet, ez a krízis pozitív folyamat, és annak kedvező hatásai lehetnek Európa demográfiai kihívásaira, vagy gazdaságára. De az legalább ilyen súlyos bűnt követ el, aki fel sem fogja e krízis valódi mélységét, de e jelenségeket rövidlátó módon pillanatnyi hatalmi érdekei kiszolgálásának veti alá. És pontosan ezt teszi Orbán Viktor.

Professzor Úr! Ön azt mondja, hogy a miniszterelnök ráérzett arra, hogy Európára veszély leselkedik. Úgy gondolom, Ön téved. Orbán pusztán arra jött rá, hogy a korrupciótól rothadó rendszerének továbbélését szolgálhatja, ha e kérdéskört számító módon a belpolitikai céljainak, hatalma fenntartásának szolgálatába állítja. Orbánnak igaza van abban, hogy meg kell védeni a határainkat, és meg kell védeni Európa külső határait. Hiszen bevándorláspolitikáról kizárólag akkor beszélhetünk, ha nincsenek kontrollálatlan folyamatok. Ám arról már keveset beszél a miniszterelnök, hogy a krízissel szemben sikert akkor érhetünk el, ha a migrációs hullámot kiváltó okokat kezeljük, magát a migrációs nyomást csökkentjük. Ennek ugyanakkor nem a sokmilliárdos, ostoba plakátkampány, vagy a teljesen lebutított kérdéseket tartalmazó ?konzultáció? az eszköze, és nem a gyűlöletkeltés, nem a virtuális ellenségekkel való rémisztgetés.

Őszinte beszédre, a helyzet kialakulásához vezető szemléletmód megváltoztatására, átfogó megközelítésre, valós, felelős cselekvésre lenne szükség, amelyet a legtöbb európai vezetőhöz hasonlóan Orbán Viktor is elmulaszt. Ezzel szemben a Fidesz asszisztált a határőrség szétveréséhez, megalázta a fegyveres testületek tagjait, amikor aljas módon elvették a korábban megszerzett szolgálati nyugdíjakat. A Fidesz gúnyt űz a Nemzetbiztonsági Bizottságából, e fontos testületet használják olcsó politikai játékaik helyszíneként.

Ha Orbán komolyan venné, amiről beszél, nem engedett volna be az országba több mint húszezer embert, az ehhez mérten elvárható ellenőrzések nélkül, csak mert azok fizettek ezért a letelepedési kötvény konstrukcióban.

Pécsiek vagyunk, így nem mehetünk el amellett sem, hogy pár éve éppen Orbán Viktor kormánya akart Pécs közvetlen szomszédságába, Martonfára menekülttábort telepíteni, az itt élők megkérdezése nélkül, a Fidesz helyi politikusainak szolgai asszisztálása mellett.

Számtalan globális kihívással nézünk szembe. Ahhoz, hogy ezekkel szemben Magyarország meg tudja védeni érdekeit, erős állammal kell rendelkeznie. De nem erős az az állam, amelynek politikai elitjét ?megjegyzem, évtizedek óta – átjárja a rendszerszintű korrupció. Nem erős az az állam, amelynek vezetői kiszolgáltatnak bennünket akár orosz, akár kínai, akár más gazdasági érdekeknek. És legfőképpen nem erős az az ország, ahonnét fiatalok százezreinek kellett a megélhetést keresve elvándorolniuk, ahol családok tízezrei szakadtak szét a romboló, ostoba, nemzetellenes kormányzati intézkedések miatt. Orbán Viktor tehát nem a hős védelmező, pusztán a hatalmához kétségbeesetten ragaszkodó politikai túlélőművész.

Professzor Úr! Önhöz hasonlóan hívő keresztény, katolikus, pécsi polgár vagyok. Családom sok évszázados baranyai múltra tekint vissza, a végletekig elkötelezett vagyok városom, és Baranya megye fejlődéséért. Azért küzdök, hogy gyermekeinknek biztos jövője legyen itt, az ország azon részén, amelyet számtalanszor elárult már a rendszerváltás óta az egymással szimbiózisban élő, háttéralkukat kötő baloldali, és jobboldali politikai elit. Soha, semmilyen formában nem járulnék hozzá a Gyurcsány-MSZP korszak bukott figuráinak, pártjainak hatalomba való visszatéréséhez. Mélységesen meg vagyok döbbenve azon, hogy ezek a lejáratódott, hiteltelen politikusok, egykori kormánytagok, és a hozzájuk csapódó kommunisták a “változásszövetsége” fedőnéven egyáltalán a parlamenti bejutási küszöb fölötti támogatással bírnak. Ők most kölcsönvett miniszterelnök-jelölt mosolya mögé bújva megtévesztik a kormányváltást, és a korszakváltást joggal követelő tisztességes választók, és tenni akaró emberek sokaságát. De mély meggyőződésem, hogy a most hatalmon lévő, magát nemzetinek hazudó Fidesz-kormány megbocsáthatatlan bűnöket követett el országunkkal szemben, és politikája súlyos károkat okoz nemzetünknek. Ez a kormány nem érdemel több esélyt. Nincs más út előttünk, mint megküzdeni azért, hogy április 8-án a lehető legtöbb olyan képviselő kerüljön az Országgyűlésbe, aki valódi változást akar, és fel kívánja számolni az elmúlt évtizedek romboló, baloldali-jobboldali váltógazdaságon alapuló politikáját. Ez a választás valódi tétje, és mindannyiunk felelőssége, hogy a hazug kormánypropaganda helyett e kérdésekről beszéljünk.

Keresztes László Lóránt, az LMP pécsi önkormányzati képviselője, az EU
Régiók Bizottsága tagja

KategóriákPOP