?Hoppál Péter hamis küldöttként vett részt a Fidesz 2006. május 20-i kongresszusán” – írja Facebook-bejegyzésében Körömi Attila, aki ma már a Momentum egyik országgyűlési képviselő-jelöltje (Baranya 2-ben indul, azaz Hoppál Péter egyik kihívója), de 2004-es kilépése előtt a Fidesz országgyűlési (és pécsi) képviselője is volt. Körömi megjegyzi, hogy a Fideszben attól tartottak, hogy a másodszori bukás (2002 és 2006 után) után a párt kongresszusa határozatképtelen lesz. Azt pedig állítólag Orbán Viktor nagyon nem szerette volna, mert az akkor – talán politikai karrierjében leginkább – megingott a pozíciója a Fideszen belül.

A cikk a hirdetés után folytatódikKörömi Attila most felelevenítette, hogy akkor – 2006. szeptember 6-án – egy, lentebb olvasható nyílt levelet jelentett meg.

Megkerestük a politikust, hogy megkérdezzük, honnan van, vagy honnan volt akkor az információja, hiszen ő akkoriban már nem volt a Fidesz tagja. Azt mondta, hogy annak idején olyan volt párttársai keresték meg, akik jelen voltak a kongresszuson és látták, hogy Hoppál Péter vesz részt a párteseményen, Keszthelyi János névtáblával, és szavazott is. Akkoriban ugyanis Hoppál Péter még nem vehetett volna részt a pártkongresszuson, szavazóként legalábbis semmiképpen sem, állítja Körömi.

Megjegyezte friss bejegyzésében azt, hogy ?Hoppál Péter tette azóta sem került nyugvópontra. Időközben az is fehéren, feketén kiderült, hogy Hoppál Péter 2006. november 13-án lett a Fidesz tagja (azaz a kongresszuson semmiképpen nem vehetett részt), így immár elég világos, hogy hamis küldöttként tett hűségesküje volt a beszállókártya a Fideszen belüli előmeneteléhez” – fogalmazott Körömi.

 

?A szemünk előtt kibontakozó milliárdos nagyságrendű korrupciógyanús ügyekhez és a gyűlölködés hazánkban 1990 óta nem látott mértékűre emeléséhez képest legyinthetnénk is az ügyre.
Ezzel szemben azt mondom, hogy Hoppál Péter hamis küldötti cselekedete élesen rajzolja meg azt az embert, aki boldogabb országokban semmiféle közhivatalt nem tölthetne be.
Kevés esélyét látom annak, hogy az ügy mai ismételt nyilvánossá tételével április 8-án Hoppál Péter kevesebb szavazatot kapna. De azon választópolgároknak, akik 2006-ban 6-12 évesek voltak, és most még bizonytalankodnak, hogy elmenjenek-e szavazni, Hoppál Péter ügye azt üzeni, hogy igen, menni kell!
Hoppál Péter tettének tükrében azt kell tudatosítanunk, hogy a választáson való részvétellel magunknak tartozunk, és az ellenzéki jelöltek bármelyikére leadott minden egyes szavazat a regnáló hatalmat gyengíti.”

 

 

“Nyílt levél a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke,
dr. Szabó István részére

?Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.? (Pál első levele a korinthusiakhoz)

Tisztelt Püspök Úr!

Információim szerint Hoppál Péter karnagy, a pécsi református kollégium főigazgatója más személynek adta ki magát, és küldötti minőségben vett részt a Fidesz 2006. május 20-i kongresszusának ülésén és a szavazáson.
Információim szerint egy Keszthelyi vezetéknevű mohácsi Fidesz tagként megválasztott küldött volt az a személy, akinek nevével a református kollégium főigazgatója visszaélt, azaz a küldöttek regisztrációja során az ő nevében írt alá. Információim szerint Keszthelyi egy olyan kórusnak is tagja, amelyet Hoppál Péter karnagy vezet. Álláspontom szerint ez a körülmény tovább súlyosbítja a főigazgató-karnagy úr tudomásomra jutott tettét. Információim szerint, miután a Fidesz pécsi küldöttei közül néhányan észlelték a jogtalanságot, a regisztrációt végző személyzet intézkedését kérték a főigazgató úr ülésteremből történő eltávolítása érdekében. Információim szerint az eltávolítás a Hoppál Péter mellett ülő jelenlegi pécsi fideszes polgármesterjelölt Páva Zsolt és Istók Tímea Baranya megyei küldöttek érthetetlen fellépése miatt hiúsult meg.

Információim szerint a Fidesz pécsi csoportjának június 15-i közgyűlésén megjelent a tagsággal nem rendelkező Hoppál Péter is, mert mint kiderült a pécsi elnökség őt is javasolta képviselőjelöltnek. A főigazgató úr személyes jelenlétével élve a körülbelül százfős megjelent tagság nyújtotta nyilvánosság előtt többen szembesítették őt május 20-i tettével.
Információim szerint Hoppál Péter egyértelműen elismerte, hogy visszaélt más nevével, azaz hamissá tette a regisztrációs ívet. Tettének a törvényi megítélésen túlmutató erkölcsi kérdéseit információim szerint a főigazgató úr azzal zárta le, hogy a Fidesz megyei vezetőinek kérésére és támogatásával tette, amit tett. Az ezt követő időben ennek az esetnek a tanulságai okán is többen kiléptek a párt pécsi szervezetéből, de sokaknak elmesélték Hoppál Péter tettét, aki végül – közállapotainknak megfelelően – a Fidesz pécsi önkormányzati jelöltje lett egyéni választókerületben és a kompenzációs listán is. Magam is legkevesebb hét olyan személytől értesültem a fentiekről, akik aktív szereplői, szem- és fültanúi voltak az ügynek.

Végül augusztus 29-e és szeptember 1-e között megpróbáltam az ügyet tapintatosan rendezni, és a pécsi református gyülekezetek két lelkészét, valamint egyikük tanácsára a megyei főgondnokot tájékoztattam a fentiekről. Türelemmel vártam, ám nem történt semmi.

Ezért fordulok most Önökhöz nyílt levélben, és azt kérem, hogy Hoppál Péter jelöltségeiből történő visszahívását kérjék a Fidesztől. Ez a legkevesebb, ami elvárható, és remélem, eltekintenek a fentieken túlmutató indoklásomtól. Azt sajnálom, hogy az ügy legkézenfekvőbb rendezése elmaradt, hiszen a fentiek alapján a főigazgató úrnak önként illett volna lemondania a jelöltetéséről. Hoppál Péter református főigazgatói tisztségéből következően is nagyon remélem, hogy ez esetben nem a tagadás és a magyarázkodás lesz a válasz.

Pécs, 2006. szeptember 6.
Körömi Attila,
volt országgyűlési képviselő – pécsi választópolgár

KategóriákMETÁL