Először láthatjuk az autópálya alatti 7000 éves leleteket, jelentette be közleményben hétfőn a Janus Pannonius Múzeum. Mint minden ilyen munka esetén, az M6-os autópálya építését megelőzően is voltak a nyomvonalon megelőző régészeti feltárások. A jövő héten nyílik a leleteket bemutató kiállítás Pécsett.

A cikk a hirdetés után folytatódikHatalmas figyelem és érdeklődés kísérte az M6-os autópálya építését, azonban mielőtt még a munkálatok megkezdődtek, a kapcsolódó megelőző feltárások során számos, korábban ismeretlen, nagy kiterjedésű lelőhely látott napvilágot az újkőkor időszakából, olvasható a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) hétdői közleményében. 

A JPM és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete a leletekből kiállítást rendez.

Falvak az újkőkorból

Az első falvak – az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon című kiállítás a helyi újkőkori közösségek közép-európai szinten is jelentős régészeti örökségét mutatja be a legújabb kutatási eredmények tükrében.

A Kr. e. 7-6. évezredben ugyanis a JPM közelménye szerint olyan jelentős változások mentek végbe a Balkán-félszigeten és a Kárpát-medencében, melynek során az addig a lakosság számára megélhetést nyújtó vadászat-halászat-gyűjtögetés mellett megjelent, és pár évtized alatt túlnyomórészt a létalapot adó forrássá vált az állattenyésztés és a földművelés.

Az akkori technológiai ?forradalom? hatásai és következményei egészen napjainkig meghatározzák az életmódunkat: megjelentek az első állandó települések, amelyek több évtizedig, vagy akár évszázadokon keresztül helyben maradtak és fejlődtek. 

Fokozatosan nőtt a lakosságszám és a népsűrűség, ezzel párhuzamosan pedig a földművelés és állattenyésztés folyamatába bevont földterület nagysága is. Mindez maga után vonta a tájkép és az élővilág megváltozását is. Fontossá vált az időjárási jelenségek periodikus változásának megfigyelése, ezáltal a naptárkészítés, és az ezzel összefüggő csillagászat is tovább fejlődhetett. A megváltozott életmód az emberek gondolkodásában, hitvilágában, a világban betöltött helyükről való gondolkozásban is radikális változásokat okozott.

A több mint hétezer évvel ezelőtti események és folyamatok rekonstruálásához persze szükség van megfelelő mennyiségű forrásra,  jelen esetben a feltárt régészeti jelenségekre és leletanyagra, korszerű természettudományos módszerekre, és elhivatott, fáradhatatlan kutatókra. E szakemberek korszerű módszerekkel néznek át és vizsgálnak meg aprólékosan elemezve tízezer leletanyagot, valamint több tízezer oldalnyi régészeti dokumentációt. Ezután  próbálnak válaszokat adni a régmúlt korok kérdéseire,   bonyolult és költséges vizsgálatok alkalmazásával.

Baranya megyében a közel másfél évtizedben rendelkezésre álltak a feltételek a szakmai munkához: az M6-M60-as gyorsforgalmi út megelőző feltárása során a Janus Pannonius Múzeum több újkőkori települést és temetkezést tárt fel korszerű módszerekkel, több száz régészeti objektummal, és több tízezer lelettel.

A hatalmas anyag feldolgozása sok időt vett igénybe, ám a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének kutatócsoportja eredményeit a nemzetközi tudományos életben megvitatták és elfogadták az utóbbi években. Ezáltal sikerült elérni a célt: a nagyközönség számára történő bemutatás lehetőségét.


Soha nem volt még ilyen kiállítás

Cikkünk tárgya az első olyan magyarországi projekt, amelyben az autópálya-építkezésekhez köthető megelőző feltárások során előkerült jelenségek és leletek tudományos feldolgozása során létrejött új eredmények egy komplex kiállítás keretében az érdeklődők számára bemutatásra kerülnek.

A feltárt települések páratlanul gazdag és sokszínű leletanyagát a helyi múzeumok gyűjteményeiben őrzik, míg az eddigi tudományos vizsgálatok eredményeit számos, magyar és idegen nyelvű szaklapban publikálták.

Habár az előkerült tárgyak egy része több kisebb kiállításon már szerepelt, részletesebb tudományos kontextusukat, amely rávilágít valódi jelentőségükre, a nagyközönség mindeddig nem ismerhette meg.

A JPM és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének közös kiállítása 2019. május 9-én 16 órakor nyílik meg a Csontváry Múzeumban (Pécs, Janus Pannonius u. 11.), és egy évig, 2020 júniusáig lesz látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

KategóriákJAZZ