Holnaptól Magyarország egész területén – március 28-a és április 11-e között – kijárási korlátozás lép érvénybe. A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésére és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésére hivatkozva rendeli el a kijárási korlátozást. Az új szabályozás már meg is jelent a Magyar Közlönyben, benne azokkal az indokokkal, amelyekre hivatkozva el lehet hagyni a lakást.

A cikk a hirdetés után folytatódikMindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A fentieket a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására alapos indokkal kerülhet sor.

Az alapos indokok a következők:

 1. munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az  ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás
 2. napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése
 3. egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna)
 4. az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint – Vagyis külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 5. a házasságkötés és a temetés szűk családi körben
 6. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás
 7. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a  drogériai terméket, a  háztartási tisztítószert, a  vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás
 8. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás
 9. a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat
 10. a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piacon történő vásárlás
 11. a gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás
 12. az üzemanyag-töltőállomás felkeresése
 13. a dohányboltban történő vásárlás
 14. a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele
 15. a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele
 16. gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele
 17. a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele
 18. a legszükségesebb esetben a  személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele
 19. az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása
 20. a szülői jogok és kötelezettségek
 21. a hitéleti tevékenység

Alapos indok továbbá, a fentiek betartásával a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

Az alábbiakat már a kijárási korlátozásról szóló cikkünkben is megjegyeztük, de kiemelten fontos lehet ezért itt is szerepeltetjük: információink szerint nem érdemes senkinek azzal próbálkoznia, ha valami miatt “mehetnékje támad”, hogy azt mondja, hogy munkába igyekszik, de mégsem oda megy, vagy éppen nincs is munkája, mert a hatóságoknak lehetőségük lehet ellenőrizni ilyen helyzetben akár azt is, hogy egy adott személynek van-e munkaviszonya. Vagyis tényleg csak az menjen az utcára, akinek indokolt ott lennie. És csak másodsorban a büntetés lehetősége, elsősorban a fertőzésveszély miatt.

KategóriákMETÁL