A koronavírus okozta válság kezelésével foglalkozott egy csütörtök esti online pécsi egyetemi fórum, aminek a főszervezője a PTE Közgazdaságtudományi Kar szakkollégiuma volt. A fórum egyik előadója Mellár Tamás volt, emiatt, illetve egy korábbi, a témában tett nyilatkozata miatt a kar dékánja, Schepp Zoltán azt kérte a szervezőktől, hogy zártkörű, kizárólag a kar szakkollégistái által követhető fórumot tartsanak, eredeti szándékuktól eltérően.

A cikk a hirdetés után folytatódik



A Népszava számolt be arról, hogy Mellár Tamás részvétele miatt egy pécsi online egyetemi fórumot csak zártkörűen lehetett megtartani. A fórum főszervezője a PTE Közgazdaságtudományi Kar (KTK) szakkollégiuma volt. A három előadó egyike pedig Mellár Tamás, a kar nyugalmazott professzora, nem mellesleg a Párbeszéd-frakcióban ülő független baranyai országgyűlési képviselő, illetve a KSH egykori elnöke.

Emiatt azonban dr. Schepp Zoltán, a PTE KTK dékánja azt kérte, hogy ne legyen a fórum az interneten nyilvános, vagyis csak a szakkollégisták követhessék. A Népszava beszámolója szerint azonban, éppen a téma miatt lett volna rá “külsős” érdeklődés is.

Mellár Tamás azt mondta a Népszavának, hogy ő azt gyanítja, hogy az egyetem vezetése külső, politikai nyomás hatására “fújta le” a nyílt vitát. Állítólag az is felmerült, hogy ha Mellár nem vesz részt a vitán, akkor lehet nyilvános, de ő ezt nem fogadta el. A Népszavának Mellár azt mondta, hogy a vitában kifejtendő véleménye értékszemléletű, amiben nem játszanak szerepet pártpolitikai kötődések.

Megszólalt az ügyben Polyák Gábor, a PTE kommunikáció- és médiatudományi tanszékének vezetője is, aki Facebook-posztjában azt írta, hogy

“Egy egyetemi vezető nem enged nyilvánosan megrendezni egy közgazdasági szakmai vitát, mert a főszereplő (Mellár Tamás) ‘álláspontja a politikai erőtérbe került‘. Az a társadalomtudományi álláspont, amelyik nem kerül politikai erőtérbe, egyszerűen érdektelen. Mindez éppen akkor zajlik, amikor a PTE-től a kormány elvesz 3,6 milliárd forintot, miközben a pécsi egészségügy meghatározó része is az egyetemhez tartozik. És idén több mint 1500-zal (kb 12 százalékkal) kevesebben jelentkeztek a PTE-re, mint tavaly. Szerintem súlyosan irányt tévesztett az egyetemi vezető aggodalma és határozottsága. Aggódnia az egyetemért kellene, határozottan megnyilvánulnia a kormány egyetempusztító lépéseivel szemben.”

Vagyis meglehetősen élesen bírálta a dékán döntését.

Frissítés – 23.10 Schepp Zoltán a cikk megjelenése után kiegészítést fűzött korábbi nyilatkozatához, amelyet frissítésként közlünk, mivel Polyák Gábor Facebook-posztját az interjú készültekor nem ismerte, de szeretett volna rá rá reagálni. “A Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék vezetője a jelek szerint úgy érezte szakszerűnek, ha határozott és tájékozott ember benyomását keltő megnyilvánulása előtt semmilyen módon nem próbál velem kapcsolatba lépni. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy az egyetem vezető testületeinek működésével, az ott folyó munka jellegével, illetve tartalmával, és konkrétan az elmúlt hetek kiemelt feladataival kapcsolatban is híján van mindenféle megalapozott információnak. Külön köszönöm a kollegialitás és bizalom e jeles megnyilvánulását, kívánok további, a politikai erőtérben is érdekfeszítő tudományos ismeretterjesztő tevékenységéhez sok erőt és egészséget!”

Frissítés, szombat 11.00 – A fentiek miatt úgy gondoltuk, hogy egy újabb frissítést érdemel a két egyetemi oktató közti “párbeszéd, és fontos nyomatékosítanunk, hogy Polyák Gábor az idézett Facebook-posztját már a történtekről beszámoló Népszava-cikk után írta, és abban konkrét nevet, sőt még konkrét egyetemi kart sem említett.

Kerestük dr. Schepp Zoltánt, a PTE KTK dékánját is, aki egyébként a Népszavának is nyilatkozott, és ott is állította, hogy az intézmény nem kapott parancsot, döntésüket csupán a politikamentesség motiválta.

Schepp Zoltán a Szabad Pécsnek azt mondta, hogy az online fórum egyik szervezője a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium mellett a KTK Tehetségpont, a Közgazdaságtudományi Kar egyik szervezeti egysége volt, így egyértelműnek látja, hogy neki ebben az ügyben döntést kellett hoznia, állást kellett foglalnia.

Az egyetem deklaráltan politikamentes intézmény, ugyanakkor a fórum egyik résztvevője, a PTE KTK professor emeritusa, az MTA doktora, Mellár Tamás ugyanebben a témában, a koronavírus okozta válság kezelésével kapcsolatban, néhány nappal korábban a HVG-nek adott nyilatkozata kifejezetten politikai jellegű volt, vagy kifejezetten politikai megszólalásokat is tartalmazott, éppen ezért dékánként azt kérte a szervezőktől, hogy a veszélyhelyzetei körülményekre tekintettel egyébként on-line fórumot az egyetemi zárt csatornán közvetítsék. 

A politikamentesség  persze nem azt jelenti, hogy a politikai vetülettel is bíró kérdéseket ki kellene tiltani az egyetemekről. Azonban az egyetem és a politika viszonya érzékeny dolog, nyilván nem lehet egy vonalzóval húzni egy egyenest, ami minden esetben eldönti, hogy mi az, ami az egyetemi keretek közé és belefér, noha politikai tartalma is van, és mi az, ami nem, ezért egyes esetekben a vezetők mérlegelésére is szükség lehet.

Ezt a mostani esetet azonban a fent említett előzmény miatt egyértelműen azok közé az esetek közé sorolta, amelyeknél nem megalapozott áthallásokra adott volna alapot, ha a zárt belső rendszeren túl is közvetítik mint nyilvános egyetemi rendezvényt. Mindemellett azt is megjegyezte a dékán, hogy szerinte szerencsés lett volna, ha az érintett, Mellár Tamás is erre a belátásra jut, és a felkérést visszautasítja, tudván, hogy milyen nyilatkozata jelent meg nem sokkal korábban.

A zártkörű, csak a szakkollégistáknak nyilvános fórum egyébként végül Mellár Tamás és további két KTK-s oktató – Gál Zoltán professzor és Sebestyén Tamás docens – részvételével rendben lezajlott, a 45 érdeklődő hallgató mintegy 2,5 órában kísérhette figyelemmel a hozzászólásokat.

15 közgazdász bírálta a kormányzati válságkezelést

Mellár Tamás nem csak a fent idézett, és Schepp Zoltán által hivatkozott nyilatkozata miatt került a napokban a koronavírus-válság kezelése kapcsán a hírekbe. 15 magyar közgazdász ugyanis, köztük Mellár Tamás is nyílt levelet fogalmazot meg, amelyben arra kérte a kormányt, hogy gondolja újra a válságkezelésre kidolgozott terveit. Szerintük ugyanis az nem ad megoldást a válság miatti szociális problémákra. A kormány a GDP egy százalékát fordítaná válságkezelésre, Mellárék szerint viszont akár háromszor több forrásra is szükség lehet.

FRISSÍTÉS – 2020. május 17., 12.20 – Polyák Gábor bocsánatot kért a PTE KTK dékánjától

Levelet írt Schepp Zoltánnak Polyák Gábor, amiben azt írta, hogy elénézést kér azért, hogy a dékán munkáját egyoldalúan mutatta be, miközben kollégájának aktív szerepe van az egyetem gazdasági helyzetének a stabilizálásába. Ugyanakkor azt is írta, hogy azt továbbra is tartja, hogy a Facebook-posztja az oktatói szólásszabadságba bele kell, hogy férjen. Polyák Gábor a levelet elküldte a Szabad Pécsnek is, mi pedig úgy döntöttünk, hogy amint az előzmények, ez is, a történet lezárása is a történet része, így a levél teljes tartalmának a leközlése mellett döntöttünk. Az alábbiakban olvashatják.

„Tisztelt Dékán Úr!

A Facebookon május 1-én közzétettem egy bejegyzést, amelyben a Népszavában előző nap megjelent cikkre reagáltam, valamint arra, a Bölcsészettudományi Kar vezetősége által kiküldött mailben megjelent információra, hogy a kormány 3,6 milliárd forintot von el az egyetemtől.

A két hír együtt váltotta ki a bejegyzést. A bejegyzésben sem a Népszava-cikk linkje, sem a Te neved, sem a Közgazdaságtudományi Kar neve nem szerepelt.

Általános kritika volt egy általánosan tapasztalt jelenséggel szemben: miközben a kormányzat folyamatosan szűkíti az egyetemek mozgásterét, az egyetemek újabb és újabb engedményeket tesznek a kormányzat irányában.

A Facebook-poszt olvasóinak nagy része nem is látott volna bele mást. A posztból hír lett a Szabad Pécsen, ott már egyértelműen hozzád kötötték. 

Tudom, hogy aktív szereped van az egyetem gazdasági helyzetének stabilizálásában, és tisztában vagyok azzal is, hogy a dékánságod alatt a Közgazdaságtudományi Kar a nehéz helyzet ellenére is tartja a pozícióját a közgazdász-képzésben. 

A Facebook-posztban megfogalmazott kritikát most sem tartom olyannak, ami az egyetemi oktatók szólásszabadságába ne férne bele. Azért viszont elnézést kérek, hogy a Te szerepedet az egyetem működésében egyoldalúan mutattam be. 

Munkádhoz sok sikert kívánok!

Üdvözlettel,

Polyák Gábor”

KategóriákMETÁL