Már csak néhány napig lehet benyújtani a további egy év óvodára vonatkozó szülői kérelmeket a január 15-i határidő előtt azon gyermekekre vonatkozóan, akiknek a 2021/2022-es tanévben kellene megkezdeniük az általános iskolai tanumányaikat, ugyanakkor valójában vagy nagy eséllyel még éretlenek ahhoz, hogy iskolások legyenek ősztől.

A cikk a hirdetés után folytatódikA Szülői Hang Közösség sajtóközlemény adott ki hétfőn az iskolahalasztási kérelmekkel kapcsolatban egy, az érintettek körében végzett online felmérésükre  hivatkozva.

Mint írják ugyanis, a felmérés drámai hiányosságokat tárt fel a szülői döntést segítő tájékoztatásról és támogatásról: a szülőknek csupán a 44%-a kapott tájékoztatást a döntés pedagógiai szempontjairól, és 70%-uk megtapasztalta, hogy a szakértők vagy óvodák indokolatlanul elutasítják a kérvényezés támogatását, pedig egyébként egyetértenek annak tartalmával.

A Szülői Hang Közösség felméréséből az is kiderült, hogy súlyos hiányosságok tapasztalhatók az iskolaérettséggel kapcsolatos eljárásban a szülők szakmai tájékoztatását és a kérvényezés támogatását illetően. Ezek a hiányosságok oda vezethetnek, hogy a kormány által 2020-tól hatályba léptetett új rendszerben akár több mint tízezernyi hatéves kisgyermek kerülhet éretlenül az iskolába. Az erről szóló online felmérés január 1. és 10. között zajlott a kérvényezésben érintett szülők körében 1179 önkéntes résztvevővel, írják a közleményben.

Mivel legkésőbb január 15-ig (azaz ezen a héten péntekig) adhatók be a kérvények az Oktatási Hivatalhoz, a szülőknek az új rendszerben nagyon korán és véglegesen kell dönteniük gyermekük iskolaérettségéről.

Az online, ügyfélkapus belépéssel kitölthető kérelem erről az oldalról indítható el.

Ugyanakkor a Szülői Hang Közösség azt is írta, hogy kérvényezni akár csatolt dokumentumok nélkül is jó eséllyel lehet a segédletük alapján.

A kérelmet kizárólag a szülő(k) vagy gyám nyújthatja be. A határidő lejárta jogvesztő, azaz akkor már sem kérvényezni, sem módosítani nem lehet. Pedig ebben a korban a kisgyermekek nagyon gyorsan változhatnak, fejlődhetnek, jegyezte meg a Szülői Hang.

Az iskolaérettségről szóló pedagógiai döntés összetett: függ az értelmi fejlettségtől, szerepet játszik benne többek között az érzelmi és szociális érettség, a monotóniatűrés, az önirányítási képesség és az alkalmazkodóképesség, a mozgás fejlettsége, a fejlett beszéd és beszédértés is.

„Miután ebben a nehéz kérdésben, az óvoda jogkörét megszüntetve, a döntés felelősségét a kormány a szülők vállára tette, alapvető fontosságú, hogy a szülők széles körű és egyénre szabott szakmai támogatást kapjanak, hogy gyermekük szempontjából a legjobb döntést hozhassák meg” – írták.

A Szülői Hang online felmérésének eredménye szerint az óvoda csupán az esetek 44%-ában tájékoztatta a szülőket az iskolaérettségi döntés pedagógiai szempontjairól. Szerintük ennek (legalább részben) az az oka, hogy a kormány nem rendelte el a szülők érdemi, pedagógiai kérdésekre is kiterjedő tájékoztatását.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a Szülői Hang sajtóközleménye szerint csak a bürokratikus teendőkre szorítkozik, és egyetlen szót sem pazarol az érdemi pedagógiai döntés szempontjaira. „Még arról is megfeledkezik, hogy hova fordulhatnak tanácsért a szülők.”

Szerintük a kormány a felelős pedagógiai döntést bürokratikus hatósági eljárásra degradálta. Az óvoda érdemi segítségnyújtása az adott pedagógusok önkéntes munkáján alapszik, és az esetek többségében elmaradt, sőt az esetek 15%-ában az óvoda még az OH-kérelmezés lehetőségéről sem adott tájékoztatást a szülőknek.

„Korábban a szülők a pedagógiai szakszolgálatokhoz is fordulhattak iskolaérettségi vizsgálatot kérve, de a kormány 2020-tól rendeletben akadályozta meg, hogy a szülők ezt igénybe vehessék (az SNI-/BTMN-esetek kivételével)”.

Úgy vélik, hogy a kormányzat nemcsak a szakmai tájékoztatás megszervezését mulasztotta el, hanem a szülői kérvényezés támogatását is.

Jó hír, hogy az OH bármely szakember által kiállított írásos szakmai véleményt figyelembe vesz az iskolaérettségi döntésében, azonban a közleményben hangsúlyozzák, hogy a kormányzat “elfelejtett” szólni az érintett szakembereknek arról, hogy ilyen írásos véleményt kiadhatnak; nem tett közzé iránymutatásokat, mintákat ezekkel kapcsolatban.

Így történhetett meg, hogy a felmérés eredményei szerint a kérvényező szülők 70%-a találkozott elutasítással, amikor támogató írásos szakmai véleményt kértek azoktól a szakemberektől vagy óvodapedagógusoktól, akik egyébként egyetértettek azzal, hogy a gyermek még egy évig óvodában maradjon.

Ezen belül 42%-ban találkoztak a szülők azzal, hogy egyáltalán nem is állították ki az írásos szakmai véleményt, 28%-ban pedig azt tapasztalták, hogy bár a szakember egyetért a további egy év óvodával, ezt konkrétan mégsem meri beleírni a szakmai véleménybe, állítja a Szülői Hang a felmérésükre adott válaszok alapján.

Sőt, ezek a szakemberek ilyenkor olyan téves tájékoztatást is adtak a szülőknek, hogy számukra nem engedélyezett a szülők ilyen formában való támogatása, holott a valóságban ezt semmi sem tiltja.

„Sajnos az óvodák jogkörének megszüntetése oda vezetett, hogy sok óvodában már nem adják meg a szülőknek azt a támogatást, amire egyébként még lehetőség lenne” – írták.

Az eredetileg az egységesítés ürügyével bevezetett új szabályozásban mind a szülői tájékoztatás, mind a kérvényezés támogatása rendkívül esetleges: van, ahol működik, és van, ahol nem. Ez az esetlegesség vonatkozik az óvoda által kiállított fejlődési napló másolatára is, pedig erre – mint a kérvényezést segítő dokumentumra – még az OH tájékoztatója is hivatkozik, a valóságban azonban az esetek 18%-ában ennek kiadását is megtagadták.

A felmérés eredményei itt olvashatók.

A szervezett tájékoztatás és szakmai támogatás elmaradása a Szülői Hang szerint sajnos oda vezet, hogy a szülők magukra maradnak, sokakban nem tudatosul, hogy január 15-ig a gyermekük érdekében szükséges lenne kérelmet benyújtani.

A Szülői Hang Közösség önkéntes csoportként igyekszik pótolni a kormányzat mulasztásait, jelentették ki. Segédletük támogatást ad a szülőknek az iskolaérettség szempontjairól, honlapkukon pedig nyilvános adatbázist hoztak létre, amelyben a korábbi szülői indoklások és az OH döntése is megtalálható.

Közösségi csoportjukban, melynek sok ezer érintett tagja van, támogató szakemberek részvételével egymást segítik a kérvényezési folyamatban. A segítségnyújtási akciójuk azonban nem helyettesíti az országosan szervezett kormányzati tájékoztatást és támogatást, melynek elsődleges helyszíne az óvoda kell hogy legyen, írták.

A tavalyi év nyilvános adatai szerint az OH-ba benyújtott kérvények 90%-át, mintegy 10 ezer kérelmet fogadtak el, emellett 2019-ben még mintegy 12 ezren szerezhettek egyes szakszolgálatoknál szakértői véleményt az óvodában maradásról. Így tavaly összesen mintegy 22 ezer gyermek maradhatott még egy évet az óvodában, ami kb. 10 ezerrel kevesebb, mint a korábbi években jellemző 30–35 ezer közötti szám.

Úgy gondolják ezért, hogy vélhetően ennek a 10 ezer gyermeknek jelentős része éretlenül került az iskolába pusztán azért, mert a szülők nem kaptak megfelelő tájékoztatást, támogatást, ezért nem tudatosult bennük, hogy kérvényezniük kellene. Idén a helyzet szerintük akár még rosszabb is lehet.

A kérvényezési idő előtti szakszolgálati szakértői vélemények lehetőségét az SNI-s/BTMN-es gyerekek kivételével megszüntették, így még több szülő kényszerülne OH-kérvényezésre.

Arra számítanak, hogy az OH eljárásában az elfogadási arány idén is 90% körüli lesz, és szerintük várható, hogy a kormányzat hivatalosan majd ezt fogja kommunikálni, nyilván sikerként. Szerintük azonban sajnos ez nem változtat azon, hogy a megnehezített eljárás következtében akár több mint tízezernyi gyermek is éretlenül kerül az iskolába. Az új rendszer ugyanis elsősorban nem az eljárás kimeneténél, hanem a bemenetnél szelektál: a megfelelő tájékoztatás és támogatás elmaradása miatt sok helyen csak a kellő érdekérvényesítő képességgel rendelkező szülők kérvényeznek. Ezért az éretlenül iskolába kerülő gyerekek közt egész biztos sok olyan hátrányos helyzetű gyermek is lesz, akiknek az óvodában maradásra a legnagyobb szüksége lenne.

A jelenlegi helyzet a Szülői Hang szerint mindenkinek rossz, és úgy vélik, hogy ha ennek a helyzetnek a kialakítása, márpedig ezt lehet feltétlelezni, nem látszik mögötte más valóban hihető kormányzati szándék, mint az eleve alulfinanszírozott oktatási rendszerben az óvodai gyereklétszám csökkentésével (több gyerek akár érettséget tekintve, idő előtti iskolába küldésével) csökkenteni azt az óvodapedagógus-hiányt, ami feltétlezhetően a pedagógusok rendkívül alacsony anyagi és szakmai megbecsülése következtében jött létre.

A helyes iskolaérettségi döntés viszont szerintük közérdek. Amellett, hogy az érintett gyermeknek akár életre szóló kárt is okozhat egy ilyen helyzet (éretlenül az iskolában), az így, azaz éretlenül iskolába kerülő gyermek nehezíti az iskolai haladást, vagyis az oktatás színvonalát is rontja.

KategóriákMETÁL