Nyílt levelet írt Péterffy kérése, és Pécs helyzete miatt a miniszterelnöknek Mellár Tamás baranyai országgyűlési képviselő.

A cikk a hirdetés után folytatódikPéterffy Attila Mellár Tamás és Hoppál Péter segítségét kérte ahhoz, hogy lobbizzanak a város érdekeiért. Mellár Tamás nyílt levéllel reagált – amit Orbán Viktornak címzett.

„NYÍLT LEVÉL

Orbán Viktor Miniszterelnök úrnak

Tisztelt Miniszterelnök úr!

A napokban levelet kaptam Pécs városának Polgármesterétől, amelyben segítségemet kéri abban, hogy a város úrrá tudjon lenni az igen nehéz költségvetési helyzetén.

Pontos számításokat közölt arról, hogy milyen veszteségek érték a várost a 2020-ban és milyen veszteségek érhetik 2021-ben.

Tavaly 3,7 milliárd Ft hiány keletkezett, ebből 2,9 milliárd a gazdasági visszaesés következménye volt, míg 0,8 milliárd a központi költségvetés rendkívüli elvonásai miatt keletkezett. Az idei esztendőre várhatóan 2,7 milliárdos bevételkiesés keletkezik a gazdasági visszaesés miatt és 2,9 milliárd veszteség a rendkívüli központi elvonások következtében. Mindösszesen tehát – a két esztendőt tekintve – 9,3 milliárd veszteség keletkezett, amelyből 3,7 milliárd a központi elvonásoknak tudható be. Nemcsak a közgazdászok, hanem a laikusok számára is nyilvánvaló: ilyen mértékű, 2021-ben a város éves költségvetésének 15 százalékát meghaladó bevételkiesést – ilyen rövid idő alatt – nem lehet fokozott takarékossággal és a hatékonyság javulásával kezelni. Mindenképpen szükség van külső segítségre, többletforrások bevonására annak érdekében, hogy Pécs városának normális működése fenntartható maradjon.

Tisztelt Miniszterelnök úr!

A fentebb említett okok miatt arra kérem Önt: rendkívüli jogkörét felhasználva segítsen az önhibáján kívül nehéz helyzetbe került város finanszírozási gondjainak kezelésében, de legalább abban, hogy a központi elvonások (3,7 milliárd) mértékében rendkívüli támogatást kapjon a város. Jól tudom, hogy mikor Ön, vagy az Önnek referáló ügyintéző idáig jut a levelem olvasásában, gyorsan előszedi a régen bevált válaszpaneleket, úgymint:

(i) sajnos a miniszterelnök nem nyúlhat bele önkényesen a költségvetésbe, (ii) a kormány és az ország is igen nehéz helyzetben van, nincs miből adni, (iii) miért nem folytattak jobb gazdálkodást a válság előtti békeévekben, akkor most lennének tartalékai a városnak, stb. Megelőzendő ezt a kört, már itt reagálok ezekre a kifogásokra. (i) A miniszterelnök a rendkívüli helyzetben hozhat a költségvetést érintő döntéseket, különös tekintettel a válságkezelő alapok tekintetében.

Tehát néhány milliárd forint kiutalása nem okozhat különösebb problémát, ha megvan hozzá a segítő szándék.

(ii) Az ország valóban nehéz gazdasági helyzetben van, de – szemben az önkormányzatokkal – az állam tud felvenni hiteleket (mint ahogyan ezt meg is tette az elmúlt évben, hiszen 9 százalék körül államháztartási hiány keletkezett). További lehetőség az Európai Uniós források felhasználása, különös tekintettel a most megnyíló helyreállítási alapra, amelyből Magyarország térítésmentesen több mint 2500 milliárd Ft-ot fog kapni.

(iii) A gondos és takarékos gazdálkodás valóban fontos, nemkülönben a jó konjunktúra éveiben megfelelő tartalékok képzése. De itt, Pécsett, tisztelt Miniszterelnök úr, az történt, hogy 2015 és 2018 között (tehát válságmentes időben) a Fidesz által vezetett önkormányzat közel 20 milliárd Ft adósságot halmozott fel. Tehát a 2019 októberében felállt új városvezetésnek ezt az ugyancsak önhibáján kívül keletkezett súlyos terhet kell magával cipelnie.Tisztelt Miniszterelnök úr! Remélem, hogy levelem eljut Önhöz és választ is kapok rá. Azt már kevésbé remélem, hogy kérésem meghallgatásra is talál, de mégis meg kell tennem, mert a város költségvetési helyzete nagyon súlyos.Ha kérésem mégsem talál meghallgatásra, akkor csupán egy dolgot kérek Öntől. Legyen olyan kedves, munkatársaival készíttessen egy olyan áttekintő táblázatot, amelyben felsorolásra kerül, kik és milyen jogcímen kaptak a 2020 decemberében kiosztott 2 250 milliárd Ft költségvetési forrásból.

Azért kérem ezt, hogy el tudjam mondani a pécsi polgároknak, mik voltak azok a célok, amelyek fontosabbak voltak a kormány számára, mint a Dél-Dunántúl legnagyobb városának és a régiónak a sorsa.Nyilván ezt a kimutatást a többi, ugyancsak igen nehéz helyzetbe került vidéki város és a főváros is felhasználhatja majd a polgárai megnyugtatására.

Pécs, 2021. 02. 11.

Tisztelettel:

Mellár Tamás

országgyűlési képviselőBaranya 1. választókerület”

KategóriákMETÁL