Az új uszoda megépítésének, illetve meg nem építésének ügye az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb és legkínosabb szekszárdi botránya. Kisebb, küllemében azonban legalább olyan erős, az országos sajtót is bejárt botrány volt, amikor tavaly áprilisban az uszodaprojektet vivő szekszárdi önkormányzati sportcég akkori vezetőjét kigyúrt biztonságisokkal, “kopaszokkal” próbálták távol tartani a munkahelyétől. Ráadásul a polgármester és/vagy az önkormányzat megbízására történhetett mindez. A Szabad Pécs azonban most arról értesült, hogy egy folyamatban lévő, témájában kapcsolódó bírósági perben kifejezetten érdekes, sőt titokzatos nyilatkozatot tett a szekszárdi önkormányzat a kopaszok megjelenésével kapcsolatban. Igazából nem is érthető a jegyző által aláírt városházi nyilatkozat. Illetve dehogynem érthető.

A cikk a hirdetés után folytatódik– Egyértelműen politikai okokból távolítottak el a munkahelyemről, a Szekszárdi Sportközpontból, ahol karbantartási vezető voltam, vagyis szakemberként dolgoztam, de politikai tisztogatás áldozata lettem – vallotta a Szabad Pécs megkeresésére Sávoly Dániel.

A közismerten ellenzéki beállítottságú, nem csak a Fidesz-kormánnyal szembeni kritikáját, de a helyi ellenzéki mozgalommal, az Éljen Szekszárddal kapcsolatos szimpátiáját sem titkoló szekszárdi fiatalembert azért kerestük meg, mert a napokban újabb bírósági tárgyalása lett volna. Sőt, úgy volt, hogy akár határozathozatalra is sor kerülhet a Szekszárdi Törvényszéken abban a munkaügyi perben, amelyet Sávoly indított volt munkahelye ellen.

A perről nem csak azért írunk most, mert önmagában is érdekes (lásd a későbbieket Sávoly menesztéséről, illetve magáról a perről – a szerk.), hanem azért, mert most jutott a tudomásunkra, hogy a szekszárdi önkormányzat egy felettébb érdekes, sőt titokzatos nyilatkozatot tett a bíróságnak ebben a perben. Egy olyan részlettel kapcsolatban nyilatkoztak, ami rendkívüli, országos figyelmet kapott tavaly.

Sávoly Dániel sosem titkolta politikai szimpátiáját, de szerinte ennek a munkájához semmi köze nem volt, azt szakmai alapon jól végezte, őt viszont véleménye szerint egyértelműen politikai okból, politikai tisztogatás részeként küldték el, bizalmatlanságra, de szerinte nem valós okokra hivatkozva – többek közt ez a folyamatban lévő munkaügyi pernek a tárgya – Fotó forrása: Facebook.com

Nyilvánvaló ugyanis, hogy egyetlen munkaügyi perben sem érdektelen részlet, hogyan nyilatkozik volt dolgozójáról azon volt főnöke, aki hosszabb időt dolgozott vele. Már, ha rá tudják venni egy ilyen nyilatkozatra. Ebben az esetben ráadásul arról a volt vezetőről van szó, aki nem sokkal Sávoly elbocsátása előtt még ténylegesen a felettese volt az egykori szekszárdi sportközpontos karbantartási vezetőnek, és aki nem látott okot arra, hogy menessze a most az igazáért harcoló fiatalembert. A volt ügyvezető Malomsoki Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont egykori vezetője. Mint megtudtuk, mások mellett még őt is meg akarják hallgatni a munkaügyi peres eljárásban. Megkerestük ezért Malomsokit, aki kérdésünkre azt mondta, örömmel tesz eleget a tanúként való meghallgatásának ebben a perben.

Nézőpontok

Na és persze, nemcsak az lehet érdekes egy ilyen bírósági eljárásban, hogyan vélekedik a volt dolgozójáról az egykori főnök, hanem az is, hogy ő maga milyen módon, és milyen közvetlen előzmények után kényszerült ugyanattól a cégtől távozni. Vagyis érdekes az is, hogyan és milyen előzmények után került a cég élére (ez esetben a Szekszárdi Sportközpont élére) az a későbbi vezető, aki meghozta (vagy papíron meghozta) a volt dolgozó, Sávoly Dániel menesztéséről szóló döntést.

Malomsokit tehát meghallgatják még ebben a perben.

És mivel ő volt az, akit még a tényleges menesztése előtt kopaszokkal, kigyúrt biztonsági emberekkel akartak távol tartani a munkahelyétől tavaly áprilisban, ez az epizód is szerepet kap a perben – vagy legalábbis az ezzel kapcsolatos adatokat is igyekezett a bíróság begyűjteni.

Kopaszok, Pro Spárta

Az úgynevezett kopaszok egy budapesti székhelyű, de pécsi tulajdonoshoz kötődő biztonsági cég, a Pro Spárta Kft. emberei voltak. Ők az akkori híradások szerint az önkormányzat és/vagy a polgármester utasítására érkeztek a sportközponthoz tavaly áprilisban, és a dolguk nagyjából az volt, hogy tartsák távol fizikailag az intézménytől (és irodájától) Malomsokit.

Mindezt lényegében a Szabad Pécs érdeklődésére a Pro Spárta tulajdonosa, a pécsi Varga Tamás is megerősítette. Pontosabban azt mondta, hogy az önkormányzattól arra kaptak megbízást, feladatot, hogy biztosítsanak egy zár (vagy több zár) lecserélését a sportközpontban. Varga azt hangsúlyozta, hogy a tudomása szerint más cégeket is megkeresett ezzel a feladattal az önkormányzat, és végül ők vállalták el, illetve kapták meg a megbízást. Amiben szerinte annak is lehet szerepe, hogy ők rendelkeztek már a sportcsarnokban helyismerettel, korábban is dolgoztak a sportcsarnokban, illetve az önkormányzatnak, biztosítottak rendezvényeket, s szerinte a megrendelő meg volt elégedve a munkájukkal. A feladatot tehát megkapták, emiatt vonultak ki a helyszínre, és igyekeztek az elvállaltak teljesítésére.

Porszem a gépezetben?

Csakhogy – és ezt már mi írjuk – a terv nem működött, mert porszem került a gépezetbe. A biztonságiak ugyanis úgy tudták, hogy Malomsoki már nem ügyvezetője a cégnek, azonnali hatállyal felmentették, ezért már az ügyvezetői irodájához sem kell, illetve nincs joga felmenni külön engedély hiányában. És így tudta a beszámolók szerint az a zárat kicserélni odaküldött szakember is, aki – csakúgy mint a biztonságiak – akkor végül dolgavégezetlenül kényszerült onnan távozni. Illetve a biztonságiakkal szemben eljárás is indult, Malomsoki ugyanis nemcsak bejutott az épületbe és feljutott az ominózus tavalyi áprilisi napon az igazgatói irodájába, de azzal párhuzamosan a rendőrséget is felhívta. Ugyanis ő nem hívott oda biztonsági embereket, s neki ilyesmiről a városháza sem adott tájékoztatást.

Mindezt most megerősítette érdeklődésünkre Malomsoki Krisztián, aki felidézte azt is, hogy aznap reggel a városházára invitálták, egy megbeszélésre, de más, korábban rögzített programja miatt annak a meghívásnak nem tudott eleget tenni. Későbbi időpontban pedig nem ment oda, hanem a párhuzamos, korábban leegyeztetett programja után egyből a munkahelyére sietett.

Csakhogy így senki sem mondta el neki, hogy mi a döntés róla, nem értesítették akkor még arról, hogy nem céges ügyekről óhajtottak vele tárgyalni aznap Ács Rezsőék vagy a jegyző, Gábor Ferenc, vagy éppen a polgármester asszisztense. Sőt tárgyalni sem akartak vele, csupán a felmondólevelét akarták átadni neki, személyesen, kézbesíteni úgymond.

Egy lehetséges mozaik ennek ismeretében könnyedén összeáll. A szerint Ácsék és/vagy a szekszárdi Fidesz útjában állt valami miatt a szekszárdi orbánisták szerint Malomsoki, akit ők Bomba emberének tartottak. Őt Ácsék ezért, részben ezért, avagy teljesen más ok miatt meneszteni óhajtották.

Mindezek miatt megszervezték, megszervezhették Malomsoki kirúgását, méghozzá úgy, hogy lehetőleg semmit se sejtsen, s a kirúgása után már be se tudjon menni az irodájába – ezért kellettek-kellhettek az őrző-védő emberek, egyértelműnek tűnik, hogy velük akarták biztosítani ezt a helyzetet.

Csakhogy vélhetően nem számoltak azzal, hogy Malomsoki nem érkezik meg a városházára, így nem veszi át a felmondását, utána azonban bemegy dolgozni úgy, hogy még teljesen jogszerűen ő az ügyvezető. Szóval, ha tényleg ez volt a terv, felsültek. Akkor is, ha nem sokkal később valóban menesztették az ügyvezetőt.

Malomsoki Krisztián a Szabad Pécs minapi megkeresére azt mondta, az ő számára is nagyjából ez a kép állt össze később. Akkor és ott a biztonságiak is, a zárat cserélni odaküldött ember is azt mondta neki, hogy az önkormányzat megbízásából vannak ott – mindezt a bíróságon is el fogja mondani, amennyiben ez a részlet a bíróság szerint is fontos lehet Sávoly perében.

Megválaszolatlan kérdések

Csakhogy hiába mondja és mondta ezt Malomsoki, hiába ismerte el a biztonsági céget tulajdonló külsős vállalkozó, hogy a városházától kapta feladatban a zárcsere biztosítását (lényegében Malomsoki házon kívül tartását), a városháza nem ismerte el a kapcsolatot, letagadták, vagy úgy tűnik letagadták, hogy ők megrendelték volna a biztonsági cég kivonulását.

Idén májusi keltezéssel ugyanis, dr. Gábor Ferenc jegyző aláírásával a Szekszárdi Törvényszéknek azt a tájékoztatást adta a szekszárdi városháza, hogy az ominózus napon, 2021. április 23-án nem volt hatályos szerződése a szekszárdi önkormányzatnak a Prospárta Security Kft.-vel. Illetve azt is írták még, hogy írásbeli dokumentáció az aznap, a szekszárdi sportcsarnoknál történtekről nem áll rendelkezésre az önkormányzatnál.

Így tehát több, mint érdekes, sőt titokzatos, hogy mi történt, kinek az utasítására és hogyan jelentek meg ott a biztonságiak.

A “titok” azonban vélhetően annyi, hogy nem túl jól sült el mindaz, ami történt, így már kínos az ügy.  Magyarán nincs közük a botrány látványos részéhez – és a felsüléshez. Persze, az is lehet, hogy ez a feladat, ez a kérés valóban nem volt külön lepapírozva, csupán kiadták a feladatot szóban, az pedig (majdnem) el lett végezve.

Egy harmadik, legkevésbé reális, de még így sem teljesen valószerűtlen lehetséges megfejtés az ellentmondás feloldására, hogy azért válaszoltak így a törvényszéknek, mert a bíróság a Prospárta Security Kft. szerződése, és nem a Pro Spárta Kft. szerződése után érdeklődött.

Varga Tamástól mindenesetre megkérdeztük, hogy ha ő is azt mondja most, hogy az önkormányzattól kapták a feladatot, így vonultak ki, akkor vajon miért tagadta le gyakorlatilag ezt az önkormányzat a bíróság előtt. A biztonsági cég tulajdonosa azonban annyit mondott, hogy erre nem tud felelni.

Az önkormányzat válasza a bíróság megkeresésére, Szekszárd jegyzőjének aláírásával – Nincs szerződés, nincs írásos dokumentáció

A Szabad Pécs két héttel ezelőtt fordult megkereséssel a szekszárdi városházához, Ács rezsőhöz, illetve Gábor Ferenc jegyzőhöz. Leírtuk, hogy egy munkaügyi bírósági tárgyalás miatt írunk a sportközpontról, és ezért a következőket kérdezzük:

1. Miért rendeltek verőembereket a sportcsarnokhoz?

2. Mennyibe került ez az akció?

3. Hogyan esett épp rájuk a választás?

4. Pécsről vettek példát?

5. Elégedettek-e az eredménnyel?

6. Amennyiben nem önök rendelték (vagy nem hivatalosan), és ezért nem is ismerik ezt el (így van?), milyen lépéseket tettek önök személyesen annak kapcsán, hogy egy önkormányzati cégnél fekete ruhás “verőemberek” jelentek meg, és ott intézkedtek?

Ács Rezső és Gábor Ferenc jegyző nem válaszoltak a feltett kérdésekre. Két hét erre nem volt elegendő.

Hogy mi lesz a kimenetele a munkaügyi pernek, azt nyilván nem tudni, Sávoly Dániel azonban azt mondta, hogy az eddigi tárgyalások alapján is, de amúgy is bizakodó ő is, az ügyvédje is, de eleve ezért sem hagyta annyiban a menesztését, és ment el a munkaügyi bíróságra. Sávoly azt reméli, hogy úgy lesz, amint sejti, hogy a pert megnyerik, valóban neki adnak igazat majd az eljárás végén. Mint mondta, számára nem csak jogi és pénzbeli, de erkölcsi elégtételt is jelent majd. Ez utóbbi érezhetően legalább olyan fontos, ha nem fontosabb a nagy igazságérzettel rendelkező, a jogállami keretekért harcoló fiatalember számára.

Elhalasztották a tárgyalást

Az eredetileg június második felére kitűzött bírósági tárgyalást azonban elhalasztották, a per így csak a bírósági szünet után, szeptemberben folytatódik. Az ügyet vivő bíró azt ígérte a feleknek, hogy akkor, ősz elején határozathozatalra is számíthatnak.

Sávoly Dániel ezzel együtt is bizakodó, habár szerinte minél hamarabb lett volna döntés – remélhetően a számukra kedvező kimenetelű határozat – az annál jobban fájt volna azoknak, akik szerinte az ő menesztése mögött állhatnak valójában. Ráadásul szerinte egy, neki kedvező határozatnak ebben az ügyben azért sem örülnének most többen, a város vezetői sem, mert az elátkozottnak nyugodtan nevezhetőy uszodaprojekttel kapcsolatban vannak, lesznek fontos fejlemények és döntések. Várhatóan ma is lesz egy döntés az uszodaépítésről, és a következő hetekben is nagyon fontos fejlemények várhatók. Mint Sávoly fogalmazott, a politikusokat ismervén minden ilyen új, kapcsolódó fejleményt úgy élhetnek meg, mintha a levesükbe köptek volna.

Sávoly ezt sejti azon fejlemény mögött (még ha erre nincs, nem is lehet bizonyítéka), hogy miért nem történt peren kívüli megegyezés, miközben erre láthatóan volt szándék az önkormányzat, illetve volt munkahelye, az önkormányzati cég részéről. Más kérdés, hogy végül valóban lett volna-e közös, peren kívüli megegyezés, de annak látható szándéka még biztosan megvolt pár nappal a tervezett júniusi tárgyalási nap előtt a másik fél részéről. Sávoly nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a peren kívüli megegyezést, annak tervezett hírét véve azt  közvetlenül a városházán állították le.

Elfújta a szél

A június második felére kitűzött tárgyalási nappal kapcsolatban néhány órán belül változott meg a helyzet, előtte arról értesítették a perben érdekelt feleket, hogy lesz tárgyalás, de a bíró elfoglaltsága miatt rövidebb a tervezettnél, kevesebb tanúval és határozathirdetés nélkül. Ebből lett az aztán, hogy minden csúszik szeptemberre

 Ez már nem az első alkalom, hogy elmarad egy betervezett tárgyalási nap, az idén januárra kitűzött tárgyalást áprilisra (április 3. utánra) halasztották korábban.

Csak a tények miatt rögzítjük – mindennemű utalás és sejtetés szándéka nélkül –, hogy a tárgyalás rövdítéséről, majd elhalasztásáról szóló e-mailes ismertető levél bírósági elküldése előtti napon írt a Szabad Pécs a bíróságnak, hogy részt kívánunk venni az ülésen (a regisztrációt rendben megkaptuk). És egyúttal, akkor írtunk Szekszárd polgármesterének és jegyzőjének is, a már fentebb említett sajtómegkeresést, a beidézett kérdésekkel. Leírtuk nekik, hogy a hamarosan tartandó bírósági tárgyalás miatt foglalkozunk azzal a botránnyal, a kopaszok tavaly április sportközpontos felbukkanásával.

Előbb a főnök, utána a kisfőnök

Visszatérve az említett, folyamatban lévő, elviekben szeptemberben záruló munkaügyi perre! Sávoly Dánielt már azt követően küldték el a Szekszárdi Sportközponttól, hogy a korábbi, az ellenzéki irányítás idején kinevezett ügyvezetőt, Malomsoki Krisztiánt Ács Rezsőék eltávolították az önkormányzati cégtől. Sávolyt pedig már az új ügyvezető, Malomsoki Krisztián utódja, Szőke Gergő menesztette.

Szőke ügyvezetői kinevezését egyébként Ács Rezső jelentette be, a közösségi médiában, többek közt azt hangsúlyozva, illetve arra utalva, hogy végre egy helyi, ismert és Szekszárdon kedvelt, és alkalmas ember kerül a sportközpont élére, és nem a szekszárdi fideszes kommunikációban Bomba Gábor emberének kikiáltott Malomsoki.

Covid-os volt, amikor menesztették

A helyzet fonákja, az abszurd fokozása, hogy Sávoly Dániel a menesztésekor Covid-beteg volt. Ő még korábban a sajtónak azt mondta erről, hogy nem érezte magát jól, légszomja volt és nagyon rossz volt a közérzete, ezér írt egy sms-t az új igazgatónak, melyben tájékoztatta, hogy rosszul van, nehezen tud nyelni, légszomja van, ezért orvoshoz kell mennie. Elindult haza és útközben felhívta az orvosát, aki azt mondta, hogy negatív Covid-teszt nélkül nem tudja fogadni, ezért másnapra bejelenti őt tesztelésre és táppénzre veszi. Útközben azonban felhívta az igazgató, hogy menjen vissza a sportcsarnokba. Eleget tett a kérésnek, visszament, és akkor a kezébe nyomta a felmondását, amit nem írt alá. Azért egyébként, mert szerinte “az indoklás” nem a valóságot tartalmazta. A felmondásban ugyanis arról beszéltek, hogy ő aznap, amikor Malomsokit kirúgták, bement április 23-án a sportcsarnokba és gyakorlatilag settenkedve akart bejutni az irodákba, emiatt megrendült benne a munkáltatója bizalma. Őm viszont azt mondja, hogy volt ott aznap, de a közelében sem járt egyetlen irodának sem, és nem is volt ilyen szándéka.

Bomba Gábor leírta, szerinte miért menthették fel Malomsokit

Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője a kopaszok kivonulásának napján, tavaly áprilisban a Facebook-oldalán más ügyek taglalása mellett erről az esetről is megemlékezett, a következőket írva: 

„A másik lépése Ács Rezsőnek, hogy titkárnője útján, személyes egyeztetés nélkül, a mai napon indoklás nélkül kirúgta Malomsoki Krisztiánt, a sportközpont pályázat útján megválasztott vezetőjét, és mindenfajta pályáztatás nélkül kinevezte a gazdasági végzettséggel nem rendelkező Szőke Gergőt, Szemerei Levente edzőjét, akit a polgármester a sportközpont műszaki igazgatójaként mutatott be, de az eddigi vezető helyesbített, hogy csak gépész volt. A gyors személycserét vélhetően az indokolta, hogy Malomsoki Krisztián jogi audit hiányában nem akarta aláírni az uszoda 4. részszámlájához a teljesítési igazolást úgy, hogy azt előtte Ács Rezső nem írja alá, és a polgármester nem vállal felelősséget a beruházásért. A korábbi uszodaügyben zajló nyomozás lezárásának indoklásában ugyanis pont az szerepelt, hogy azért nem állapítható meg bűncselekmény, mert a 4. részszámlát még nem fizették ki, az elszámolás nem történt meg.”

Ellenzéki irányítás vs. polgármesteri kiskirályság

Ellenzéki irányítást említettünk fentebb (cikkünk Előbb a főnök, utána a kisfőnök című fejezetében), érdemes ezért cikkünk végén erről is szólni. Ellenzéki irányítás nagyjából 2020 januárjától 2021 márciusáig volt Szekszárdon, nem számítva azt a két, nem rövid, összesen több hónapos időszakot, amikor a pandémia miatt a polgármesterek egyszemélyben dönthettek a bizottságok és a közgyűlés helyett is. És Ács Rezső döntött is Szekszárdon. Az ellenzékiek szerint az azóta rossz egészségi állapotban lévő Ács nem csak élt, hanem vissza is élt ezzel a hatalommal. Bombáék szerint ráadásul a polgármesteri poszt betöltésére állapota miatt már egy ideje nem alkalmas a 2019 őszén újra megválasztott fideszes Ács Rezső. A 2019. októberi választást Bomba Gáborék nyerték meg, az ÉSZ-nek szűk, egyfős többsége volt a szekszárdi közgyűlésben. A közgyűlés a megyei jogú városok közt utolsóként, 2020 januárjában állt fel. 2021 márciusában azonban belső viták miatt – az ellenzékiek szerint a Fideszhez való közeledés miatt – az egyik ellenzéki (vagy ellenzékinek gondolt) képviselő, Zaják Rita kilépett az ÉSZ-frakcióból. Meg kell jegyezni, hogy Zaják a frakciónak tagja volt, az ÉSZ-nek azonban nem. Később ő az őt jelölő Párbeszédből is kilépett, illetve a Párbeszéd is kizárta a soraiból, éppen a szekszárdi ellenzékkel való kapcsolata miatt. De még ezt megelőzően, 2021 márciusában, Zaják kilépésének bejelentésével megszűnt az ellenzéki irányítás Szekszárdon.

Bombáék politikailag mindenképpen, de akár erkölcsileg is bírálható módon egy kiemelt bizottságon, a gazdasági bizottságon (elnök: Bomba Gábor) keresztül irányították a várost tulajdonképpen, hoztak meg fontos döntéseket, lényegében a fideszesek, és elsősorban a polgármester kihagyásával.

Korábban ugyanakkor Bombáék mindezt úgy kommentálták, hogy azért hozták meg ezt a strukturális döntést, hogy felpörgessék a döntési folyamatokat, mert a szekszárdi projektek már annak előtte is komoly késésben voltak, s az azt megelőző években történteket, és az azóta történteket is látva (sajnos), az egy jó döntés és jól működő rendszer volt egy szükségszerű helyzetben.

KategóriákMETÁL