A középiskolákban a múlt héten befejeződtek az érettségi vizsgák, így e héttől minden oktatási intézményben elkezdődött a nyári szünet. A tanév végére érve kíváncsiak voltunk arra, hogy Baranya megyében hány pedagógusállást hirdetnek meg a különféle fenntartók. A célunk az volt, hogy a tervezett, vélhetően holnap (kedden) elfogadásra kerülő státusztörvény miatt belengetett felmondások előtt készítsünk egy pillanatképet a június végi baranyai tanárhiányról.

A cikk a hirdetés után folytatódikAz adatok összegyűjtéséhez elsőként megnéztük a Közszolgállás portált. Ez az a honlap, ahol az állami intézményfenntartók – azaz a tankerületek – elméletileg kötelesek meghirdetni a betöltésre váró álláshelyeiket. Persze lehetnek olyan üresedések, melyek ezen a felületen nem jelennek meg. Ilyenek például a néhány órás óraadó tanári állások, vagy a nem teljes állást lefedő feladatok – és nem hivatalos információként, de biztos helyekről és megbízható forrásoktól hallottunk is az elmúlt napokban több ilyen helyzetről. 

Az adatgyűjtéssel párhuzamosan kérdéseinkkel megkerestük a megye legfontosabb iskolafenntartóit is. Azt kérdeztük a három tankerület, a pécsi, a mohácsi és a szigetvári tankerülettől, illetve a Pécsi Egyházmegye, továbbá a Baranya Megyei Szakképzési Centrum vezetőitől, hogy a honlapjaikon meghirdetett álláspályázatokon kívül az iskoláikban vannak-e további, betöltésre váró üres pedagógus álláshelyek? Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a fenntartóknak mekkora kihívást jelent a távozó oktatási szakemberek pótlása, továbbá, hogy számítanak-e a köznevelésből és szakképzésből távozók számának növekedésére a nyár folyamán.

Adatgyűjtés és grafika: Rajnai Richárd/Szabad Pécs

Cikkünk megjelenéséig két helyről kaptunk választ.  A Pécsi Tankerület vezetője, Tóth László Ákos arról tájékoztatott minket, hogy „Jelenleg a tanév előkészítése folyik, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a pedagógusok nyáron szoktak munkahelyet változtatni. A szükséges pedagóguskapacitások betöltése folyamatban van. Több nyugdíjas pedagógust is foglalkoztatunk, ők jellemzően továbbra is szeretnének tanítani. A Pécsi Tankerületi Központ mindent megtesz azért, hogy a gyermekek magas színvonalú oktatásban részesüljenek.”.

Az egy hónapja tartott, Levegőt c. országos tüntetés pécsi demonstrációjáról készített videónk:

Nagyon hasonló választ kaptuk a Szigetvári Tankerület vezetőjétől, Bognár Lászlótól is, aki lényegében a fentihez tette hozzá még azt, hogy „A tankerület nem számít nagyobb mértékű változásra a nyár folyamán.”

Hogy ez inkább rosszat, mint jót jelent, azt az alábbiakban bővebben kifejtjük majd.

Sajnos arra a kérdésünkre egyetlen helyről sem kaptunk választ, hogy a fenntartók mely területeket, iskolatípusokat látják a leginkább problémásnak, így maradunk a nyilvánosan elérhető adatoknál. Ezek alapján nem tudjuk osztani a tankerületi igazgatók optimizmusát.

Ami látszik és ami nem

Mielőtt bemutatnánk a vakáció eleji állapotot, érdemes tisztázni, hogy milyen adatokat dolgoztunk fel, és mit nem látunk, láthattunk. Ez egyébként a rendszer átláthatóságát is érzékelteti.

Az üres iskolai állások összegyűjtése nem könnyű feladat, mert a Közszolgállás-on csak a tankerületek pályázatai jelennek meg. A magán-, egyházi- vagy nemzetiségi fenntartású oktatási intézmények adatai nem tekinthetők át ilyen egyszerűen. Az egyes iskolák honlapján gyakran igen nehézkesen lehet megtalálni a meghirdetett állásokat, vagy ilyen információk jelenleg nem elérhetők, esetenként elavultnak tűnnek. Vannak ellenpéldák is. Kérdés persze, hogy a nem állami iskolák, avagy az állami szakképző intézmények nyilvános álláshirdetései mennyiben tükrözik a valós helyzetet. A Baranya Megyei Szakképzési Centrum például jelenleg öt állást hirdet az egész megyére vonatkozóan, melyből mindössze kettő oktatói munkakör (nem pedagógus, ott ilyen nincs). A Pécsi Egyházmegye hat iskolája közül mindössze egynél (Komló) van fent látható, nyilvános álláshirdetés.

Az adatok hiánya és megbízhatatlansága miatt maradjunk tehát az állami iskolafenntartónál. Baranya megyében három tankerület működik, melyek eltérő adottságú területeket, különböző településstruktúrákat, és persze eltérő tanulólétszámot fednek le. A Pécsi Tankerülethez 34 település 71 intézménye (tagintézménye), a Mohácsi Tankerülethez 25 település 35 intézménye, míg a Szigetvári Tankerülethez 29 település 33 intézménye tartozik. Az egyes intézmények és/vagy tagintézmények mérete természetesen igen eltérő.

Adatgyűjtés és grafika: Rajnai Richárd/Szabad Pécs

A Pécsi Tankerület iskoláiban az előző tanévben 17 290 gyermek tanult, a Mohácsi Tankerület iskoláiba 5990-en jártak. A megye nyugati és északi részét lefedő Szigetvári Tankerület a legkisebb, ők mindössze 4378 tanuló oktatásért felelnek fenntartóként.

Nagy gondok a megye nyugati részén

Az már első pillantásra szembetűnő, hogy a 115 aktuálisan meghirdetett álláshely közel fele éppen a legkisebb baranyai, vagyis a Szigetvári Tankerület területén van (60 fő). Itt 26 településen van legalább egy főt elérő üresedés, azaz alig van olyan iskola a megye nyugati és északnyugati részén, ahol ne hiányozna legalább egy szakember a köznevelésből.

A városokban, így Szigetváron, Szentlőrincen, Sellyén és Sásdon egynél több álláspályázatot találtunk. Ugyanakkor vannak olyan kisebb, falusi iskolák is, ahol több pedagógust is keresnek. Például Vajszlón ötöt, Hetvehelyen négyet; Almamelléken, Baksán, Nagydobszán, Nagypeterden, Magyarmecskén, Mindszentgodisán és Kétújfalun 3 pozícióba várják a jelentkezőket. Tekintettel arra, hogy ezeken a településeken viszonylag kicsi iskolák működnek, így a hiány jelentősnek nevezhető. Két példával szemléltetjük is, mire gondolunk: a négy álláshelyet meghirdető Hetvehelyi Általános Iskola honlapja alapján az elmúlt tanévben a tantestület 12 fős volt, ebből négyen voltak óraadók. A Mindszentgodisai Általános Iskola (3 hiányzó) tantestülete a logopédusok és a konduktor nélkül mindössze 14 fő.

Tovább rontja a képet, hogy a Szigetvári Tankerület által meghirdetett álláspályázatok több mint felében szerepel a szak megjelölése mellett a „vagy bármely szakos” kitétel. Sőt ez a fenntartó Baksán egy általános iskolai tanárt is keres, bármiféle szak megjelölése nélkül.

A Közszolgállásból kinyerhető adatok alapján sokkal jobb helyzetben van a Pécsi Tankerület. Itt jelenleg 6 településen 28 üresedést kellene pótolni. A tankerület városai közül június végén egyedül Kozármislenyben nem hirdetnek tanári állásokat. A számok egy héttel ezelőtt még kicsit mást mutattak.

Hosszúhetényben talán megoldódik a tanítóhiány, de Bogád nagy bajban lehet

A korábban sajtóban is szereplő hosszúhetényi tanítógondok most nem látszanak az állásokat szemléző portálon, ami persze azt is jelentheti, hogy időközben megoldódtak ezek a gondok és azt is, hogy lejárt a hirdetés. Mi úgy tudjuk, ez utóbbiról van szó. Mindemellett azt is hallottuk, szülőktől, hogy az új tanévben két elsős osztályt indító iskolában – ahol nemrég felmondott mindkét leendő tanító -, hogy kb. két hete azt írták a szülőknek, hogy az egyik álláshelyre sikerült megállapodni egy tanítóval, a másik helyre pedig folyamatban volt a keresés. A leendő elsősök szüleinek kiküldött tájékoztató levélben az iskola vezetése azt is írta, hogy  amennyiben a másik megüresedett tanítói álláshelyre nem lesz jelentkező, akkor alternatív megoldással, belső átszervezéssel igyekeznek  megoldani azt, hogy szeptemberben zavartalanul kezdődhessen meg, illetve folytatódhasson az iskolában a tanítás. Időközben viszont felkerült a Bogádi Általános Iskola öt álláshirdetése, melyből három tanítói. Azaz ott ugyancsak törhetik a fejüket majd azon, hogyan kezdik meg az új tanévet szeptembertől, bármilyen optimistán is állnak hozzá jelenleg és látszólag legalábbis a kialakult helyzethez a tankerületekben.

A Baranya keleti részét lefedő Mohácsi Tankerületi központ jelenleg 27 állást hirdet, viszonylag egyenletes eloszlásban: a legtöbbet Mohácson és Siklóson (6-6), további tíz település felében kettő, másik felében pedig egy álláshirdetést találtunk.

Hiányzó tanítók és gyógypedagógusok

Mindhárom tankerületnél komoly, a tanárhiánynál jelentősebb problémát jelent a tanítói helyek üresedése. Ebben a tekintetben a Szigetvári Tankerületi Központ „vezet”. Itt 16 tanítót keresnek, a pécsi körzetben 14-et, míg Mohács környékén „csak” 11-et. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Pécs környéki pedagógushiány felét, a Mohácsi Tankerület esetében pedig 40%-át az általános iskola alsó tagozatában tanítók teszik ki. Június végén Baranya 25 településén keresnek tanítót. Csak az állami rendszerből 41 ilyen szakember hiányzik, az esetek döntő többségében kisebb településekről. Nem egy esetben 2-3 tanítót is keresnek falusi iskolák.

Ezen felül szemet szúró a meghirdetett gyógypedagógus álláshelyek magas száma. Még akkor is így van ez, ha az egy héttel ezelőttihez képest a megyeszékhelyen meghirdetett gyógypedagógus állások száma mostanra megfeleződött. Baranyában jelenleg 15 gyógypedagógusra lenne szükség – Pécsen ötre, a mohácsi körzetben hatra, a Szigetvári Tankerülethez tartozó Szentlőrincen négyre. Mivel arányait tekintve gyógypedagógusból kevesebben dolgoznak a rendszerben, így ennek a 15 szakembernek a hiánya minden bizonnyal érezhető hatással van a megye gyógypedagógiai ellátására.

Még több gond nyugaton

Végezetül megnéztük az is, hogy mi a helyzet a különféle szakterületekkel. Itt azt látjuk, hogy a Pécsi Tankerület jelenleg mindössze kilenc olyan szakembert keres, akik nem tanítók vagy gyógypedagógusok. A mohácsi helyzet is hasonló ehhez, ott a számok alapján a legnagyobb problémát a zeneiskolai hangszeres tanárok hiánya jelenti.

Ezzel szemben a Szigetvári Tankerületi Központ tizenhárom olyan tanárt tudna most felvenni, akik természettudományos tárgyakat (beleértve a matematikát és az informatikát) tanítanak. Ezen felül tizenegy idegennyelvtanárra is szükség lenne. Itt persze visszautalhatunk arra, hogy ebben a tankerületben kiugróan magas igény mutatkozik bármely szakos tanárokra, ami azt sejteti, komoly érdeklődés nincs a meghirdetett tanári, tanítói állásokra.

A Szigetvári Tankerületi Központ problémáit jelzi, hogy kétszer annyi pályázatuk aktív most, mint a közel négyszer annyi tanulóval rendelkező Pécsi Tankerületnek. Kicsi a valószínűsége annak, hogy a helyzet javulni fog, hiszen a korábban több iskola vezetőjeként is dolgozó, illetve volt fideszes pécsi közgyűlési képviselő Bognár László jelenlegi Pécsi Tankerületi igazgató sem számít nagyobb mértékű változásra a nyár folyamán.

Friss hír: a pécsi művészeti középiskolából 13 fő távozik a nyáron 

Az egyik legfrissebb hír – amint azt ma délután a Szabad Pécs megírta –  is rámutat arra, mit írtunk feljebb, miszerint a jelenleg látható, hivatalos álláshirdetésekből még nem lehet pontosan tudni, vagy talán még következtetni is arra, hogy mekkora is lesz a valós tanár- és tanítóhiány.

A pécsi művészeti középiskolában ugyanis a minapi tanévzáró értekezleten lett csak nyilvános az, hogy az iskolából 13 fő távozik a nyáron. Óraadók és nyugdíjasok is vannak köztük, de bőven akad a távozók között teljesállásos tanár is, lapunk legalább négy ilyen személyről tud. És ez akkor is jelentős szám, ha a tantestület a sok óraadó miatt 120-130 fős, és a teljes állásban dolgozók száma is elérhette a 80 főt az előző iskolai évben.

A távozók közül van, aki az IT-szektorba tart, míg más – aki igen régóta oktatott az intézményben – azt mondta, hogy bárhová, csak el a közoktatásból. Több olyan pedagógus is távozik az intézményből a tudomásunk szerint, akik ismert alakjai és főszereplői voltak a korábbi pécsi tanártüntetéseknek – és több távozóról is úgy tudjuk, hogy nincs még konkrét lehetősége, úgy mondtak fel, hogy nem tudják, mit fognak majd a jövőben dolgozni.

Nem megnyugtató adatok

A június végi adatok nem megnyugtatók, főleg, ha Baranya nyugati felére tekintünk. Érezhetően a megye szegényebb, szociálisan rosszabb helyzetben lévő területeit érinti jobban a pedagógushiány. A megyeszékhelyen ma látható üresedéseket még indokolhatja a tanárok nyugdíjba vonulása és itt talán még új belépőket is könnyebb találni. Ugyanakkor erősen kétséges miként lehet megoldani „a gyermekek magas színvonalú oktatását” azokon a kistelepüléseken, ahol három-négy szakember is hiányzik egyszerre és helyükre bármely szakos tanár is szívesen felvennének.

Kíváncsian várjuk, hogy miként alakul a helyzet a következő hetekben, főleg azután, hogy várhatóan holnap, azaz  kedden a parlament elé kerül és megszavazzák, majd életbe lép a státusztörvény.

Egy korábbi videónkon beszélnek arról a pécsi tanártüntetések szervezői, hogy mi is a baj valójában a tervezett, és kedden elviekben elfogadásra kerülő státusztörvénnyel:

Több pécsi középiskoláról is tudunk, ahol információink szerint nem kevés, főként fiatalabb tanár már bejelentette távozását a törvény elfogadása esetén, vagy arról beszélt, hogy erősen fontolgatja azt.

A tanítók ilyen mértékű hiánya (és fluktuációja) minden érintett településen negatívan hat a köznevelés általános színvonalára. Erősen kétséges, hogy miként garantálható a szakszerű feladatellátás és miként biztosítható a vármegye egész területén az alaptörvényben garantált legmagasabb szintű tudás megszerzését garantáló közoktatás.

Ez a cikk a “Szabad oldal” kezdeményezés részeként jelent meg, együttműködésben a Szabad Európával.

KategóriákMETÁL