A testület tagjait az egyetem, az egyházak, a helyi gazdaság és a civil szervezetek adnák.

A cikk a hirdetés után folytatódikCsütörtökön jön a “csődös” közgyűlés, amit Páva Zsolt polgármester volt kedves előrehozni egy héttel, mert szívén viseli az ellenzéki pártok és azok helyi képviselőinek sorsát. Közben megalakította önmagát egy fideszes “irányító testület” Csizi Péter vezetésével, így duplán izgalmas lesz a szeptember 7-ei önkormányzati ülés. Készülnek is a pártok és politikai szervezetek rendesen, az Összefogés Pécsért Egyesület például sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben javaslatot tesz egy “Társadalmi Ellenőrző és Tervező Tanács” megalakítására. A közleményt az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

Az ÖPE közleménye:

“A napokban fellángolt a vita, hogy milyen döntéshozási jogosítvánnyal rendelkezik a FIDESZ által bejelentett testület a Polgármester , az Alpolgármester és a két országgyűlési képviselő által fémjegyzet testület. Az önkormányzati törvény világosan rendelkezik arról, hogy az önkormányzat döntéshozó szervei illetve illetékesei kik lehetnek. Ezt idézzük:

?41. § (1) 37 A helyi önkormányzat jogi személy, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény
jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni. A képviselő-testületet a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a
főpolgármester képviseli?
(3) Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-
testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat
testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.
(4) A képviselő-testület – e törvényben meghatározott kivételekkel – hatásköreit a
polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására
ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.?

Ilyen hatásköre tehát nincs egy formális közösségnek, tehát erről teljesen felesleges vitát nyitni. Arról azonban, hogy milyen módon lehet a kialakult válságos helyzetet kezelni elvárjuk, hogy érdemi javaslatokkal álljanak elő a pártok.
Az ÖPE a szeptember 7-i ülésen előterjeszti komplex válságkezelő programját, amelybe a pécsi polgárok javaslatait is figyelembe vesszük. A jogszerű és hatékony döntéshozatalt pedig leginkább egy Társadalmi Ellenőrző és Tervező
Tanács tudná segíteni, amelynek tagjai a javaslatunk szerint az Egyetem, a helyi gazdaság érdekképviselete, az egyházak képviselete és a civil szervezetek képviselete lennének. Ennek jogosítványa pedig a rendeletek és a költségvetés véleményezése és közforintok elköltésének ellenőrzése lenne. A TETT tagjaira csak a Közgyűlés tehet javaslatot. A TETT megalapítását már 2006-ban is kezdeményeztük, amikor a szocialisták hozták csődhelyzetbe a várost. Most újra itt a TETT ideje!”

KategóriákPOP