Élesen bírálja Mellár Tamás pécsi közgazdász professzort Kellermayer Miklós pécsi orvos, sejtkutató professzor a Mészáros Lőrinc kezében lévő hírportálon közölt nyílt levélben. Mellár Tamás azóta már válaszolt is a levélre, sőt azóta pécsi ?56-os hősök is bírálták Mellárt egy harmadik nyílt levélben. Viszont szerintünk sokkal fontosabb ennél, vajon mi is állhat valójában Kellermayer professzor levele mögött. És vajon, miért is kezdték el az elmúlt napokban vehemensen támadni Mellárt kormányközeli médiumok? Jó oka lehet ennek.

A cikk a hirdetés után folytatódikA PTE, mély, meggyőződéses vallásosságáról is ismert neves professor emeritusa a volt KSH-elnököt azért támadta, hogy független jelöltként, de az ellenzék egyes pártjainak támogatását élvezve indulna tavasszal Baranya 1. számú választókerületében országgyűlési képviselő-jelöltként. (A konkrét jelöltséghez, természtesen neki is, mint mindenki másnak, össze kell majd gyűjtenie a szükséges minimális kopogtató cédulát.) 

A jobboldali-keresztény érzelmű ÖPE-alapító, egykori ÖPE-tag pécsi professzor nyílt levele a Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és sikerember tulajdonában álló Bama.hu-n, illetve a vele szoros szövetségben álló PécsiÚjság.hu-n jelent meg. Azóta pécsi ?56-osok is bírálták Mellárt indulásáért. Ezt a levelet a Mészáros Lőrinc-újság szintén lehozta. 

Mellár Tamás viszontválaszát, nyílt levelét azonban nem hozta le mindezidáig egyik említett kormányközeli online kiadvány sem. Ezzel nem csak az alapvető újságírói szakmai szabályokat és elveket rúgják fel, hanem – még gyomorforgatóbb módon – alapvető erkölcsi-emberi szabályokat is.

Mindezen, persze, látva, mi történt és történik ezeknél az ?újságoknál? az oligarcha-bevásárlás óta, sajnos nem csodálkozunk. 

A Szabad Pécs ugyanakkor az egyik legfontosabb kérdésnek azt tartja, hogy kiderítse, vajon mi volt, mi lehetett az oka a nyílt levél megírására az ÖPE-alapító professzornak. Állhatott-e más, avagy más is a levélírás mögött, mint Kellermayer emberi-érzelmi-erkölcsi-politikai meggyőződése és/vagy a saját nézőpontjának ilyen formában való publikálása. És vajon, miért is kezdték el támadni Mellár Tamást olyan hevesen a kormányközeli sajtóban az elmúlt napokban, hetekben?

A válasz magától értetődő is lehet, de a Szabad Pécs az elmúlt napokban beszélt több olyan pécsi közéleti személyiséggel, akik a helyi politikai életet, viszonyokat, illetve a pártok saját, egyelőre nem publikált helyi méréseit is ismerik. Mindenki azt mondta, hogy ezek alapján Csizi Péternek, a Fidesz-KDNP  képvisleőjelöltjének igenis  van félnivalója Mellár Tamástól, vagy bármely olyan erős kihívótól, akin nem tudnak igazából fogást találni, és aki mögött több ellenzéki párt is felsorakozhat.

Pécs egyetemváros. Itt az nem (lesz) elegendő, hogy azt hazudják valakiről, hogy Soros-bérenc, ennél több és jobb kártyára lesz/lenne szükség. Már, ha van ilyen kártya a kezükben. És úgy tudjuk, Csizi Péterék is tudják azt, hogy nincsen ilyen kártyájuk, éppen ezért rettegnek attól, mi lesz a választáson szűk héárom hónap múlva, április 8-án. Ettől függetlenül úgy tudjuk, a legerősebb egyéni indulót az eddigi mértések szerint jelenleg Csizi Péternek hívják. De azt is hallottuk (és ez egyébiránt országos trend), hogy a korábbiakhoz képest sokkal kevesebben adnak konkrét választ a közvéleménykutatók megkeresésére. A publikált adatokban tehát a korábbiakhoz képest nagyobb lehet a tévedési arány, és nem az amúgy a nyilvánosságra hozott mérések szerint orságosan utcahosszal vezető kormánypárt javára módosulhatnak majd a valós eredmények a választáson. Mellár Tamás igazi pécsi támogatottságát pedig a februári mérések fogják majd megmutatni igazán. (Ha megtudjuk az eredményeket, természetesen közöljük majd.) Szóval egyelőre vezet Csizi Péter a Baranya 1-ben, de korántsem nyugodhat meg, sőt.

Úgy tudjuk, hogy a Fidesz a háttérben éppen ezért próbál olyan alkukat kötni, amelyek segíthetik Csizi Péter győzelmét. Információink szerint van egy formálódó háttér együttműködés az Összefogás Pécsért Egyesülettel is, amelynek lényege, hogy amennyiben az ÖPE támogatja a lehetőségei szerint a saját bázisának a mozgósításával Csizit, és ez a győzelmet jelentheti neki, akkor Kővári János minimum alpolgármesteri pozíciót kaphat jövő ősszel.

Merthogy sokan úgy tartják, hogy függetlenül attól, mi lesz a nagy választás eredménye, nyer-e, és, ha igen, mennyivel nyer a Fidesz országosan, amennyiben Csizi Péter elbukna áprilisban a választókerületében, akkor az önmagában azt jelentené, hogy Pécsett jelentősen megnőne az esélye annak, hogy 2019 őszén nem fideszes polgármester-jelölt legyen végül a győztes. Vagy legalábbis nem lenne előre lefutottnak mondható a jövő őszi választás.

Csodálkozhat most mindenki, aki ismeri Kellermayer professzor 2014. őszi, éppen Kővári Jánosnak írt, bíráló nyílt levelét. Abban a sejtkutató orvos bejelenti, hogy kilép az ÖPÉ-ből, mert szerinte az általa életre hívott szervezet Kővári vezetésével letért az eredeti útról.

Jól tudjuk azonban azt is, hogy – habár Kővári János ezt mindig tagadta, és egyfajta megoldás-kereső attitűddel magyarázta lépéseit – az ÖPE az elmúlt évben sokak szerint egyre észrevehetőbben egyre közelebb került ismét a pécsi Fideszhez. Márpedig 2014 őszén, amikor a Kővárinak címzett Kellermayer-nyílt levél megjelent, a lehető legtávolabb volt az ÖPE a Fidesztől az eddigiekhez képest.

 

FRISSÍTÉS hétfő 12.00

Az Öszzefogás Pécsért Egyesülettől reakció érkezett cikkünkre, amit szó szerint idézünk
“Babos Attila téved. Kellermayer professzor a saját maga nevében írta saját meglátásait, ahogy ezt korábban, 2014-ben is megtette, amikor nyílt levélben bírálta Kővári Jánost, hogy távolodik a Fidesztől.”
Kővári János
 

 

A Szabad Pécs az alábbiakban közli mindhárom, fent említett, a napokban megjelent nyílt levelet.

 

Kellermayer Miklós (PTE) nyílt levele Mellár Tamásnak (PTE)

Kedves Tamás!

Minden tanárnak, de különösen az egyetemi tanároknak, akik a felnőtté válásuk korában tanítják a fiatalokat, a tudás átadásán túl, példaképeknek is kell lenniük!

Így Krisztus intelme az egyetemi tanárokra fokozottan is érvényes: ?Ha viszont valaki megbotránkoztat egyet is e kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék.?(Mk 9,42).

Kemény szavak ezek!

Nem is mond máshol hasonlókat Jézus Krisztus, aki a Szeretet, az Út, az Igazság és az Élet, aki nélkül senki se juthat az Atyához, senki se juthat Isten Országába, az Igazság Világába.

Ő nem ítél el senkit, még a bűnösöket se, de a megbotránkoztatókat igen, és ezt nyilvánvalóan azért teszi, mert a legfőbb ártást okozzák, a lelkeket, különösen a fiatalok lelkét fertőzik meg.?

?Akinek megismertelek, miután visszajöttél Pécsre egy évtizeddel ezelőtt, az akkori nyilatkozataid, előadásaid, de az életrajzod, sőt az egyetem elvégzése után betöltött állásaid alapján is, mindaz, amiket most mondasz és teszel, ítéletem szerint nem más, mint ártó megbotránkoztatás.

El se tudom képzelni, hogy nézel a tiszta lelkű diákjaid szemébe.

Az alapján, ahogy megismertelek, te egy mélyen hívő, Krisztus tanításait követő, következésképp életpárti keresztény magyar professzor vagy.

De most teljesen mást beszélsz, teljesen mást teszel!

Nem kell professzornak, egyetemet végzettnek, sőt még érettségizettnek sem lenni ahhoz, hogy bárki döbbenettel ne észlelné azt az ádáz életellenességet, fondorlatos támadást az élet forrása, Krisztus ellen, az Őbenne hívők ellen, ami most egész Európában tombol, és aminek Magyarországon is támogatói vannak.?

?Ami a támadás természetét illeti, mindkettő, a miért(?) és a hogyan(?) is könnyen felismerhető.

Gyűlöletben felnövekedettek ádáz támadása ez, tehát azonos gyökerű, mint ami ellen Szent Kapisztrán János és Hunyadi János védte meg Magyarországot és Európát 1456-ban és életük feláldozásával Zrínyi Miklós és vitézei 1566-ban itt Szigetvárnál.

Te is jól tudod, mert mindenki, aki a Szentírást olvassa, ismeri Krisztus intelmét: ?Két úrnak szolgálni nem lehet!?

Te most nem a védők közé állsz, hanem a védőket támadók közé.

Az eddigi életed, korábbi beszédeid, keresztényi megnyilvánulásaid alapján és az alapján is, hogy annak az egyetemnek vagy professzora, aminek én is, a mostani szavaidat, a mostani tetteidet nem tudom másnak ítélni, mint megbotránkoztatásnak, amiért közös hitünk szerint még máshol is felelned kell!?

 

Mellár Tamás nyílt levelében arról értekezik, hogy ő mindig is kiállt a polgári demokrácia, a piacgazdaság megvalósítása, az ország nyugati gazdasági integrációja és atlantista elköteleződése mellett.  A Fidesz azonban 2010-től kezdődően folyamatosan letért erről az útról, és a demokrácia helyett illiberális államot, a jól működő piacgazdaság helyett oligarchák hűbéri rendszerét alakította ki.

 

Kedves Miklós! 

Nagyon köszönöm, hogy aggódsz lelki üdvömért, amit minden bizonnyal önzetlen segítőkészség motivált. Azt már kevésbé értem, hogy aggódásodat első körben miért nem velem osztottad meg, miért fordultál rögtön a nyilvánossághoz. De ha már így esett, akkor én sem privát, hanem nyílt levélben válaszolok Neked.

Leveledben azt írod, hogy mindaz, amit mostanában teszek az ?ártó és megbotránkoztató?. Fondorlatos támadásról beszélsz az élet forrása, Krisztus, Európa és Magyarország ellen. Azt is leírod, hogy én most nem a védők, hanem a védőket támadók közé álltam. Semmilyen konkrét kapaszkodót nem adsz arra nézvést, hogy konkrétan mire és kikre gondolsz. Így aztán az sem világos számomra, hogy milyen vallási, vagy erkölcsi értékek megsértését kéred rajtam számon. Jobb híján tehát találgatok.

Egész eddigi életemben igyekeztem az egyházi tanításoknak megfelelően élni, elfogadtam a két legfőbb parancsolatot (szeresd Istenedet és szeresd a te felebarátodat). Azonban olyan kitételt sehol sem találtam a Bibliában, hogy azokat a felebarátaimat ne szeressem, akik nem fehér bőrűek, akik arabok, muszlimok, zsidók stb. Én úgy gondolom, hogy a Jóisten minden embert egyenlőnek teremtett, egyetlen nép sem vindikálhat magának különleges jogokat, nem tekintheti magát felsőbbrendűnek. Az irgalmas szamaritánus története elég egyértelműen rávilágít arra, hogy nem dönthetjük el, ki a felebarátunk és ki az ellenségünk. Aki segítségre szorul annak válogatás nélkül segítenünk kell. Keresztény (keresztyén) ember nem gyűlölhet senkit, és nem biztathat gyűlöletre, megbélyegzésre, faji vagy vallási indokok alapján.

Azt írod leveledben, hogy én hűtlen lettem a korábbi évtizedekben vallott nézeteimhez. Konkrétumok hiányában ismét csak találgatok. Én mindig kiálltam a polgári demokrácia, a piacgazdaság megvalósítása, az ország nyugati gazdasági integrációja és atlantista elköteleződése mellett. 2010 előtt még a Fidesz és a korábbi Orbán-kormány is ezeket az elveket vallotta (ez jól dokumentálható, az orosz csapatok kivonásának követelésétől az EU- és NATO-csatlakozáson át, a polgári Magyarország megteremtésének programjáig). 2010 után azonban a kormány folyamatosan letért erről az útról, és a demokrácia helyett illiberális államot, a jól működő piacgazdaság helyett oligarchák hűbéri rendszerét alakította ki. A nyugat-európai gazdasági rendszerbe való beilleszkedésünk helyett Brüsszellel való folyamatos harc van napirenden és a sehova nem vezető keleti, déli nyitás. 1989-ben Orbán Viktor még az orosz csapatok mihamarabbi kivonását hirdette, ma pedig ő lett a leghűségesebb csatlósa Putyinnak (a NATO vezetése már nem oszt meg velünk bizalmas katonai információkat, mert attól félnek, hogy azokat átadjuk az oroszoknak). A sort lehetne folytatni, de talán ebből is látszik, hogy ki árulta el korábban vallott értékeit.

Azt is írod leveledben, hogy ?két úrnak szolgálni nem lehet?. Mélységesen egyetértek ezzel, éppen emiatt léptem ki 2011 márciusában a Századvég Gazdaságkutató Intézetből. Ugyanis nem voltam hajlandó pénzért feladni az elveimet. Miért gondolod, hogy ha akkor szakítani tudtam jól fizető, stabil kormányoldali állásommal, akkor most pusztán a pénzért beállok a valószínűsíthetően gyenge anyagi lábakon álló és kevés győzelmi eséllyel rendelkező ellenzékhez. Én sehova sem álltam be, függetlenként indulok az áprilisi választáson. Azért függetlenként, mert az ellenzéki pártok értékrendjével kapcsolatban is vannak kifogásaim, és azért, hogy legyen széles körű összefogás a Fidesz leváltására, mert ma a Fidesz jelenti a legnagyobb veszélyt az országnak. Eddig kilenc párt jelezte, hogy támogatja jelöltségemet, remélem, számuk a későbbiekben még tovább fog gyarapodni.

Én is hiszem, amint Te is, hogy az Isten ítélőszéke előtt majd felelni kell tetteinkért. Nem vagyok bűntelen, mint ahogyan senki emberfia nem az, sok hibát is elkövettem életemben (legutóbb például azt, hogy 2010-ben még a Fideszt támogattam). Törekedtem rá, hogy a tévedéseimet bevalljam, hogy a hibáimat kijavítsam. Olyant azonban soha nem tettem, hogy az elveimmel és meggyőződésemmel szemben pénzért beálltam volna bárkinek a zsoldjába. Ezért aztán nyugodtan készülök a nagy számadásra.

Keresztyéni üdvözlettel, áldás, békesség, Istennek dicsőség:

Mellár Tamás
egyetemi tanár

 

A pécsi 56-osok nyílt levele Mellár Tamásnak címezve

 

Tisztelt professzor Úr!

Bár a megszólításban szereplő jelzőt Ön eddigi szakmai és emberi életútjával bizton megszolgálta, most mégis tétováztunk a megszólításkor. A pécsi értelmiségi közélet és köztudat eddig kiemelkedő képességű és tudományos tevékenységet végző közgazdásznak, statisztikusnak, tudósnak ismerte és tartja számon. Tudományos tevékenysége, magas hivatali tisztségei és egyetemi tanári oktatói tevékenysége mellett figyelemmel kísértük politikai irányultságát és aktivitását. A Magyar Demokrata Fórum országos választmányi tagsága után 2006-ban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség jelöltjeként bejutott a pécsi közgyűlésbe.

Nézetei, tenni akarása akkor egyértelműen a konzervatív nemzeti oldal mellé állították. A politika ?harcmezejének? harci zaja úgy tűnik, nem tudós alkatának való, ezért történhetett, hogy mindkét politikai szervezetet otthagyta és visszavonult a tudomány elefántcsonttornyába. Ezeket a lépéseit megértéssel fogadtuk, bár zavart bennünket, hogy szakmai állásfoglalásai, megnyilatkozásai az utóbbi időben egyre távolabb sodorták a korábbi politikai tábortól és gazdaságkritikai nézetei, véleménynyilvánításai egyre kevésbé voltak építő, javító jellegűek.

Az ?érted haragszom, nem rád? attitűd helyett egyre inkább a mindent lekicsinylő, gáncsoskodó, sokszor a tényeket tagadó ellenzék kórusának egyik képviselőjévé vált. Mostani lépése, miszerint az MSZP jelöltjeként képviselői mandátumért indul Pécsett az április 8-i országgyűlési választáson, túlmegy minden eddigi nézet-, illetve köpönyegváltáson. Ez a hír indokolja jelen levelünket.

Talán nem árt, ha bemutatkozunk. A Pécs-Baranyai ötvenhatos szervezetek nevében fogtunk tollat.

Nem akármilyen életút áll tagjaink mögött. Mi 1956-ban a cselekvő hazaszeretettől indíttatva tevékeny szerepet vállaltunk a magyar nép történelmi tettében, az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. Sokan közülünk életüket és jövőjüket kockáztatva álltak a jó oldalra.

A forradalom idegen hatalom által történt leverése, vérbe fojtása sokunk életét derékba törte, megnyomorította. Börtön, egyetemi kizárás, másodrendű, megfigyelt életpálya volt a büntetés az 1956-os kiállásunkért. Mindezek után magától értetődik, hogy közülünk mindazok, akik az 1989-90-es rendszerváltozás után hallatni akarták hangjukat, annak a politikai oldalnak lettek támogatói és elkötelezett tagjai, amelyik az 56-os forradalom eszméi örökösének vallja magát és a konzervatív, nemzeti, keresztény értékeket tűzte zászlajára.

Napjainkban ezt a tábort a Fidesz-KDNP pártszövetség testesíti meg. Az ezzel szemben álló ellentábort, a fragmentált, program- és jövőkép nélküli ellenzéket a Magyar Szocialista Párt vezeti. Az a jövőkép és ajánlat, amit a magyar népnek kínálni próbálnak, téves, rossz irányú, egyszer már az országot csődbe vivő program és ellenkezik a nagy többség nézeteivel, akaratával.

Magyarország az elmúlt évtizedben gyors léptekkel haladt gazdaságilag, társadalmilag és nemzeti önértékelés tekintetében egy vágyott jövő felé. A karizmatikus miniszterelnök, Orbán Viktor, biztos ítélettel, nagy elhivatottsággal és állhatatosan vezeti országunkat a többség által helyesnek tartott úton. Az eredmények nyilvánvalóak. A nemzet emelkedő pályán van!

És nem magányosan harcolunk a világ és Európa velünk szemben ellenséges és rosszhiszemű erőivel, hanem történelmi szövetségesek állnak mellettünk.

Mi, ötvenhatosok így látjuk a múltat, a jelent és a jövőt. Önt ismerve és tisztelve, érthetetlen számunkra az a lépése, hogy zászlóvivőként be kíván állni abba a táborba, amely a gyalázatos múltjával máig véglegesen és egyértelműen szakítani nem tudó volt állampártból és a vele egy csatasorba állt jelentéktelen, súlytalan, zavaros politikai eszmékkel előálló, karakter nélküli megélhetési politikusok által vezetett töredék-pártocskákból, csoportokból verbuválódik.

Hogy kerül professzor Úr ezek közé?

Intellektusa, tisztánlátása és tapasztalatai mind kétségbe vonhatják legújabb képviselői ambíciójának megfontolt, racionális és etikus mivoltát.

Tisztelt professzor Úr! Ön ezzel a lépéssel a szakadék széléig merészkedett, és mi vészkiáltásunkkal szeretnénk visszatartani, megtartani. Szakmai presztízsét, tekintélyét és emberi kvalitásait teszi kockára, ha ismét a politikai küzdőtérre merészkedik. Azt is látnia kell, hogy egy taktikai politikai játszma bábujának szemelték ki.

Tisztelt professzor Úr! Levelünk megírását kizárólag a jószándék vezérli. Szeretnénk Önt egy nem önhöz illő lépéstől eltántorítani. Szeretnénk, ha a megszólításban használt jelző valós, hiteles, kételyek nélküli maradna.

További szakmai sikereket, elismeréseket és jó egészséget kívánva,

Tisztelettel:

Boóz Józsefné, a POFOSZ Pécs-Baranyai Szervezet elnöke,

Czukor Antal, az 56-os Szövetség Baranya megyei elnöke,

Dr. Jäger László, a Recski Szövetség Baranya megyei elnöke,

Dr. Debreczeni László, az 56-os Diákparlament Társaság elnöke

 

 

A SZABAD PÉCS FÜGGETLEN HÍRPORTÁL, ÚJSÁGÍRÓK ALAPÍTOTTÁK, NINCSENEK MÖGÖTTÜNK SEM PÁRTOK, SEM ÉRDEKCSOPORTOK, SEM NAGY BEFEKTETŐK, EZÉRT TÁMOGATÁSRA SZORULUNK, ARRA KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HA TEHETIK, KÜLDJENEK ADOMÁNYT A LAPUNKAT MŰKÖDTETŐ NONPROFIT KFT. E CÉLRA ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁMLÁJÁRA, VAGY VÁLASSZÁK A MÁR ELÉRHETŐ PAYPAL-ON ÁT TÖRTÉNŐ UTALÁST A SZABAD PÉCSET KIADÓ NONPROFIT CÉG SZÁMLÁJÁRA.

A RÉSZLETEK ITT OLVASHATÓK

KategóriákMETÁL