Változtatás nélkül közöljük a Ledina Kerámia Kft.-től szombaton koraeste e-mailen kapott sajtóközleményt, a volt Zsolnay-dolgozókra rótt, a Zsolnay Zrt.-nek a tömeges és jogellenes felmondás után fizetendő 23 milliós kártérítésről. A cég azt írja, hogy fizet (igaz ezt már korábban is mondták), és erre a forrást hitel felvételével fogja biztosítani. 

A cikk a hirdetés után folytatódik 

A Zsolnay-puccs az elmúlt évek egyik legkomolyabb és legnagyobb visszhangot kiváltó pécsi közéleti ügye, botránya volt. Több dolgozó még napokkal ezelőtt is azt mondta, hogy nagyopn szkeptikus, és úgy véli, hogy a botrányban érintett politikusok csak a választásokig szeretnék megúszni az ügyet. A polgármesternek is írtak néhányan, erről is megemlékeztünk. A Jobbik pedig azt közölte, hogy feljelentést tesz. Mi pedig a Zsolnay/Ledina-ügyet is beleírtuk abba a Csizi Péter elmúlt négy évéről szóló szubjektív elemzésbe, amelyet szintén nemrég hoztunk le.

 

Páva Zsolt is írt a dolgozóknak pénteken, az egyik levelet még aznap sikerült elcsípnünk, íme

 

 

 

Az alábbiakban szó szerint, a cég kérésének megfelelően változtatás nélkül idézzük a Ledina Kerámia közleményét.

 

?Közlemény,

szabadon – változtatás nélkül – felhasználható

LEDINA tartja a szavát!

Mint Pécs városában közismert, a Zalaegerszegi Törvényszék másodfokú ítéletében elmarasztalt és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. Részére különböző mértékű összeg megfizetésére kötelezett 117 alperest, volt Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. munkavállalót. Pécs közvéleménye évek ótaaggodalommal figyeli a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. körüli eseményeket, és a másodfokú ítélethez vezető eljárást.

A LEDINA Épületkerámia Kft. tulajdonosai sajnálattal kénytelenek tudomásul venni, hogy a 117 munkavállaló kálváriája az országgyűlési választási kampány helyi témájává vált, és jelen közleménnyel kívánja a közvéleményt tárgyszerűen tájékoztatni az alábbiakról:

? 2016-ban még a ?bejegyzés alatt? lévő kft. akkori ügyvezetése megállapodásokat kötött a munkavállalókkal, amelynek lényege, hogy

?…kötelezettséget vállal arra az esetre, ha bármilyen bíróság jogerős határozatban megállapítja, hogy a munkavállaló az 1.1 pontban meghatározott munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg és e miatt fizetési kötelezettsége keletkezik…?. Ez alól a kötelezettség alól két – a megállapodásban rögzített – kivétel volt.

? A LEDINA Épületkerámia Kft. jelenlegi tulajdonosai 2017 őszén vették át a csődközeli helyzetben lévő kft.-t, a 2016-ban történt események idején nem volt kapcsolatuk a kft.-vel.

? Az átvételt követően beindították a cégcsoportnál a termelést, s a megrendelés állomány jelenleg is biztosítja a folyamatos árbevételt, a bérek és a folyó költségek kifizetese stabilan középtávra megoldott, de az átvételkor fennálló tartozásokat még nem sikerült jelentősen csökkenteni, ezért a dolgozóktól átvállalt kötelezettség kifizetésére a Ledina kft. tulajdonosa hitelt vesz vel.

A LEDINA Épületerámia Kft. tulajdonosai és munkatársai nem kívánnak sem a választási kampány részesei, sem eszközei lenni, ezért

? a Ledina Épületkerámia Kft. jelenlegi tulajdonosa már korábban nyilatkozott arról – és jelen közleményben nyilatkozatát megerősíti ?, hogy számára elsődlegesek az emberiességi szempontok, és az ügy megoldását kizárólag jogi kérdésként kezeli. Hisz a jogszerűségben, és saját költségén fogadott jogi szakemberekkel a Kúriához fordul a dolgozók igazának bizonyítására, s dolgozóinak azt javasolja, hogy az esetlegesen meginduló végrehajtási eljárásokban a Kúria várhatóan helyes döntéséig kérjék a végrehajtás felfüggesztését.

Ennek értelmében kötelezettségvállalását természetesen továbbra is érvényesnek tekinti, ezért:

? a jelenlegi helyzet megoldása érdekében vizsgálja az említett ítélet – elég hosszú – indoklását, valamint a pénzügyi teljesítés lehetséges jogcímét és ütemezését, hisz a 117 dolgozó ügyének politikai eszközzé tétele, azok a nyilatkozatok, akik mindenkit feljelentéssel fenyegetnek, nagyban megnehezítik az ügy megnyugtató rendezését.

? indokoltnak látja és felkéri a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. vezetését, hogy fogadja el a LEDINA Épületkerámia Kft. tulajdonosának megismételt nyilatkozatát; legyen konstruktív és mértéktartó a további döntéseiben és cselekedeteiben, hisz a dolgozók 2016-ban történt felmondásával jelentős anyagi terhektől: 117 dolgozó végkielégítésétől, amely kb. 270 millió Ft, s 117 dolgozó 2 évi bérétől, mely kb. 552 millió Ft, vagyis összesen kb. 822 millió Ft költségtől szabadult meg, melyet a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. a maga által közölt éves 600 milliós árbevételéből nem tudott volna kigazdálkodni!

2018. április 7. LEDINA Épületkerámia Kft.”

KategóriákMETÁL