Iktatószám: 02-2-935-2/2018. Tárgy: Behajthatatlan követelés törlése. Előterjesztés Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2018. augusztus 29-i ülésére. Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester.

A cikk a hirdetés után folytatódik?Tisztelt Bizottság! 

Önkormányzatunk a Corner Pub Kft. tartozásaként könyveiben 35.829.816,- Ft követelést tart nyilván, mely a Kft. Pécs, Széchenyi tér 1. sz. alatt használt önkormányzati üzlethelyiségek vonatkozásában keletkezett bérleti és használati díj tartozásának összege. 

Pécs MJV Önkormányzata felperesnek a kényszertörlési eljárás alatt álló Corner Pub Kft. (perindításkor: székhelye: 7624 Pécs, Alkotmány u. 8., képviseli Vörös Laura ügyvezető) alperes elleni perében, mely a Pécs, Széchenyi tér 1. sz. alatti üzlethelyiség kiürítése és a felhalmozott bérleti díj tartozás megfizetése tárgyában folyt, a Pécsi Törvényszék 18.G.20.763/2015/71. számon elsőfokú, majd alperesi fellebbezés folytán a Pécsi Ítélőtábla Gf.IV.40.046/2017/6. számon jogerős másodfokú ítéletet hozott, melyben a Corner Pub Kft. ?kt. a.? gazdasági társaságot az ingatlan eredeti állapotba történő visszaállítási költsége, a bérleti és használati díj tartozás és annak járulékai, továbbá perköltség megfizetésére kötelezte.?

Az előterjesztésből kiderült az is, hogy egy jól ismert pécsi vállalkozó lánya által vezetett, (vélhetően) bedöntött családi vállalkozás tartozása a perköltséggel és a helyreállítási költséggel együtt 37 millió 790 ezer forint volt. A nyilvántartás tartozásként a perköltséget és a helyreállítási költséget nem tartalmazta.

A cég kényszertörlési eljárása 2018-ban befejeződött, a Pécsi Törvényszék Cégbírsága Kt. 02-18-000133 sz. végzésében Corner Pub Kft. ?kt. a.? gazdasági társaság cégnyilvántartásból való törlését rendelte el, a vezető tisztségviselőt öt évig a cégvezetéstől eltiltotta. 

A Cégnyilvántartás szerint a Kft. megszűnés dátuma: 2018. 06. 12.

Leírják azt is, hogy az önkormányzat a kényszertörlési eljárásban szabályszerűen bejelentette a 37 millió 790 ezer forintos hitelezői igényét. 

A vagyonkutatás azonban eredményt nem hozott, a hitelezői igény megtérítésére nem láttak az illetékesek lehetőséget, még a felszámolási költségekre sem állt rendelkezésre fedezet, mert a törölt cégnek fellelhető vagyona nem volt.

?(?)Tekintettel arra, hogy a kényszertörlési eljárás során az Önkormányzat hitelezői igénye vagyoni fedezet hiányában nem volt kielégíthető, behajtása, térülése semmilyen módon nem lehetséges, javaslom az Önkormányzat nyilvántartásában szereplő (bérleti és használati díjtartozást kitevő) 35.829.816 Ft követelés törlését, leírását. 

Pécs, 2018. július 27. 

Dr. Páva Zsolt 

polgármester?.

 

Az előzmény néhány mondattal: a Pécsett jól ismert, korábban autóforgalmazással, majd biciklis projektekkel is foglalkozó vendéglátós vállalkozó üzemeltette a John Bull, majd Murphy”s Pub néven működő egységeket Pécsett, a Király utca elején, a városháza aljában, mintegy két évtizeden át. A hely bérleti díját a vállalkozó közvetlenül a pécsi önkormányzatnak fizette. Csakhogy kiderült, hogy Páva Zsolt és a Fidesz pécsi regnálása alatt a fideszes buliknak, rendezvényeknek sűrűn helyet adó, fideszes politikusok törzshelyeként is ismert étterem bérlője több milliós, majd több tízmilliós bérleti díjtartozást halmozott fel. A városvezetés nem volt vaskezű ebben az ügyben, a vállalkozó folyamatosan kapott felszólításokat, aztán volt, hogy az utolsó pillanatban fizetett is valamit, és nyert egy kis időt. Aztán másoknak kellett botrányt csinálni, hogy történjen valami. Vagy legalábbis így tűnt a külső szemlélőnek. Pécsi Király utcai vendéglátósok ugyanis bojkottot hirdettek, mondván, addig ők sem fizetnek bérleti díjat, amíg Vörösék nem egyenlítik ki a tartozást. Végül hosszas vajúdás után a vállalkozót kitették az üzletéből, habár előtte ő gyakorlatilag mindent elvitt onnan és kis túlzással a tégláig engedték neki lebontani a helyet. /Igaz, a mostani dizájnnak ez része lett, így az új üzemeltető akár még örülhetett is a munkának./ A tartozás értelemszerűen már ekkor is több tízmilliós volt.

 

 

KategóriákMETÁL