Fokozott biztonsági körülmények között, hamarosan kezdődik 2019 első pécsi közgyűlése. A nyílt ülésen az eredeti tervek szerint 19 napirendi pontot tárgyalnak a városatyák. Cikkünk folyamatosan frissül.

A cikk a hirdetés után folytatódik8:55 Belépőkártyát osztanak a vendégeknek a portán, a rendet közterületesek és a biztonsági szolgálat hívatott garantálni.

9:05 Napirend előtt Páva Zsolt, polgármester és Lovász István, jegyző díjakat adnak.

A Pécs TV élő közvetítését itt követhetik:

9:10 Gyimesi Gábor (Jobbik) a munkatörvényköny módosításával kapcsolatban terjesztett elő egy javaslatot. Kunszt Márta a tűzifajuttattással kapcsolatban Lovászt. Gulyás Emil (MSZP), Kunszt Márta (DK) és Cserfainé Kovács Ágnes közös, Kóbor József (LMP ) közösen, Gyimesiéhez hasonló előterjesztést nyújt be, amiről közösen szavaznak. A fideszesek is támogatják a túlóratörvény tárgyalását, ellenszavazat nélkül napirendre kerül. A teljes napirendet elfogadja a közgyűlés.

9:18 Gulyás Emil az ellenzéki/szakszervezeti tüntetéseken, demonstrációkon tapasztalható közvilágítási problémák kivizsgálását javasolja. Hangsúlyozza, nem tartja valószínűnek, hogy a polgármester utasított volna bárkit, de túlbozgó lehetett valaki.

Páva Zsolt a Barbakánnál tapasztalt zavar kapcsán vizsgálatot rendelt el, mert ott valóban hónapok óta nem volt világítás. A másik esetet is megvizsgálják.

9:23 Kővári János (ÖPE) napirend előtt a városlakókkal való kommunikáció erősítését kéri, és az önkormányzati médiumok bevonását javasolja. Páva Zsolt egyetért a felvetéssel.

9:26 Fogarasi Gábor (Jobbik) Páva Zsoltot arról kérdezi, hogy egy önkormányzati cég egyik vezetője valóban balhéba keveredett-e egy italozás során. Páva Zsolt ilyen kevés információ alapján nem tud nyilatkozni, bár a decemberben körbekérdezte a cégeket, és állítólag villányi dulakodásról van szó, azonban nincsenek konkrét információi.

9:30 Zárt ülésen két napirendi pontot tárgyalnak.

9:35 Folytatódik a nyílt ülés: egyhangúlag orvosikörzethatár-módosítást fogad el a közgyűlés mivel nyugdíjba vonul egy orvos.

9:40 A temetőfenntartási és a kegyeleti közszolgáltatásra, valamint a parkolási közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendeletek módosítása kerül sorra. Páva Zsolt előzetesen elmondja ezeknek a szolgáltatásoknak a fontosságát, hogy összhangban legyenek például a temető környékén létrejött szolgáltatószektorra. Miközben jogszabályi kötelezettségekre is ügyelni kell.

Az előterjesztés kapcsán Kunszt Márta kér szót: a kegyeleti bizottság és a sírfenntartási kötelezettséggel egyetért, azonban felhívja a figyelmet, hogy a temetési költségek elrugaszkodtak. Nehezményezi, hogy amíg önálló volt a temetkezési cég, addig nyereséges volt, azonban a Biokomhoz kerülése óta veszteséges az üzletág. Azért sem támogatja a rendeletet, mert salátatörvényként kezel a városvezetés több ügyet. A parkolóhely drágulásra is hivatkozik. Páva Zsolt felhívja a figyelmet, hogy díjemelést ez a mostani módosítás nem tartalmaz.

Bognár László a tegnapi kulturális bizottsági döntéseket ismerteti, illetve a kegyeleti munkacsoport javaslatait és azt is elmondja, hogy a temetkezési költségek 2009 óta nem emelkedtek.

Gyimesi Gábor szerint is furcsa, hogy együtt tárgyalják a parkolást és a temetkezést, amit csak a Biokom köt össze. A kedvezményes parkolás gyakorlati kérdéseiről kérdezi az illetékeseket.

Decsi István alpolgármester Gyimesi képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az intézményi dolgozók számára megalkotott kedvezményes díjszabás a nagy számú megkeresés miatt vált most időszerűvé.

Módosítás nélkül megszavazták a rendeletet és a csatolt határozatot.

9:52 Girán János városfejlesztési bizottsági elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Benke-dűlőben történő területátadásról kell szavaz, ami a közlekedési helyzeten javít. A területszerzés nem jár költséggel.

9:55 A munkabelesetben elhunytak és megrokkantak emlékére emléktáblát helyeznének el a Király u. 46. alatt, amit támogat a közgyűlés. A tábla elhelyezését Mecseki Munkástanácsok Szövetsége kezdeményezte.

9:57 Pécs településképi védelméről és a helyi építészeti műszaki tervtanács működtetéséről szóló önkormányzati rendeletet újraalkották Szécsi Zsolt városi főépítész vezetésével. Gulyás Emil fenntartásainak ad hangot a napenergiát és egyéb megújuló energiaforrásokat használó berendezések telepítése kapcsán. A szabályozás aggályos. A képviselő szerint az esztétika helyett a fenntarthatóságra kellene a hangsúlyt fektetni, egy ilyen javaslat tárgyalásakor.

Kővári szerint egy év múlva, a tapasztalatok alapján biztos, hogy elő kell venni, mert nem lenne jó, ha ezen rendelet miatt kevesebb napelemet telepítenének a pécsiek.

Oszoli Dénes (Fidesz-KDNP) szerint a napkollektorok nem a fűtést segítik, ezért nem igazán releváns az ellenzékiek felszólalása. Ebben a tekintetben inkább például a nyílászárócserére kellene koncentrálni, amire nem vonatkozik a szabályozás.

Gulyás Emil szerint Oszoli téved, és igenis vannak példák arra, hogy a napkollektorok fűtésre használják Pécsen, nem szabad ezeknek a folyamatoknak keresztbe tenni. Felhívja arra a problémára is a figyelmet, hogy az Európai Uniós támogatásokat, amiket a lakosság használhatott volna a kormány inkább állami és önkormányzati intézményekhez csatornázta. Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

10:12 Változtatási tilalomról szóló rendelet fogadnak el a Szurdok dűlő menti kisvárosias lakóterület érdekében.

10:15 Soó László lemondott a Zlatko & Vesna Prica Alapítvány Felügyelő Bizottságában vállalt szerepéről és dr. Szirtes Gábort, a Pro Pannonia Kiadó igazgatóját delegálja a közgyűlés.

10:17 Elfogadják az 1. és 2. számú házi gyermekorvosi körzetek átmeneti elhelyezéséhez szükséges rendeletet.

10:19 Lovász István a szakmai munkához szükséges eszközbeszerzéshez kér és kap hozzájárulást a közgyűlésről.

10:20 Az elfogadott előterjesztés értelmében közel 6 millió forint értékben újít fel az önkormányzati lakást a város, amit egy rendőrségi körzeti megbízottnak utaltak ki.

10:22 Elfogadják a víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat benyújtásáról szóló határozatot is.

10:24 Páva Zsolt elmondja, hogy rendszeres problémát jelent a különböző projektek során az elrugaszkodó költségek. Most hat pályázat kapcsán emeltetnék meg a támogatási keretet, ezekben a támogató hatóság már pozitívan döntött, kivéve egy esetet, de itt is ilyen döntés várható.

Kővári szerint valóban megemelkedtek az árak, de más gyakorlatot javasol a közbeszerzések során. Például más cégeket is meg kellene hívni. Ráadásul az is probléma képviselő szerint, hogy sokáig elhúzódnak a közbeszerzések és így valóban minden drágul.

Decsi alpolgármester szerint a közbeszerzések nyíltak, az európai uniós rendszerben hirdetik meg őket, a lehetőség az ezeken való részvételre így nyitott. Azaz ennél nyíltabb felhívás nem létezik. Azonosság a különböző ajánlattevők között persze lehet. A források emelése átcsoportosítással történik a finanszírozási cikluson belül.

Az előterjesztést elfogadják.

10:30 Az elektromos buszok ügye következik. Decsi alpolgármestertől megtudjuk, hogy a közbeszerzés még mindig előkészítési fázisban van. A vonatkozó rendeletet elfogadják.

10.34 Az e-közbringa-rendszer csúszását kell tárgyalni, erről itt írtunk bővebben. Páva Zsolt szerint a mellékelt dokumentumokból kiderül, hogy a problémákért az ajánlattevő felelős. Az irányítóhatóság szerint a módosításokat akkor fogadják el, ha a város érvényesíti a kötbért a vállalkozókkal szemben.

Erb József (Fidesz) a jogi és ügyrendi bizottság egyhangú álláspontja szerint el kell fogadni az előterjesztést és sajnálatát fejezi ki, hogy csak ennyi kötbért lehet érvényesíteni.

Kunszt Márta szerint botrányos és nevetséges, ami a projekt kapcsán zajlott. Aggodalmát fejezi ki, hogy valóban leszállítja-e a cég a bringákat és megkapja-e város a kötbért.

Kővári szerint is állatorvosi ló az eset, elképesztően amatőr hozzáállásról tanúskodik a folyamat, azaz nem biztos, hogy ezt a kivitelezőt kellett választani.

Páva szerint nem a város és intézményei (a projektgazda a Pécsi Városfejlesztési Nkft. – a szerk.) voltak a felelősek, hanem a szabályok és a finanszírozás módja köti meg a város kezét. Az eljárást a polgármester is botrányosnak tartja. Referenciák tekintetében azt is kiemeli, hogy az ország legnagyobb kerékpárgyártójáról van szó.

Az előterjesztést elfogadja a közgyűlés.

10:47 A Biokom közfeladatellátási szerződésének módosítása keretében a város csemetekertje tovább bővülhet.

Szünet következik

11:12 Lassan ráfordulunk a második körre és egyúttal a közgyűlés végéhez is közeledünk, de az izgalmak még hátravannak. Az akvaparkról is szó lehet, ha nem kerülte el az ellenzéki képviselők figyelmét az utolsó csomag, ami a “polgármesteri beszámolóról, lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről” címet viseli.

11:14 Az Egyesített Egészségügyi Intézmények térítési díjszabályzatát módosítának, amit utoljára 2013-ban változtattak meg utoljára. Őri László alpolgármester szerint, nem csak a díjszabás, de a szolgáltatások köre is változott azóta. Az előterjesztést módosítás nélkül elfogadják.

11:16 A népjóléti és sportbizottság tegnapi döntése alapján együttműködéseket szüntet meg a város.

11:18 A nemzetiségek fontosságára hívja fel a figyelmet Hári József, nemzetiségi tanácsnok és javaslatára el is fogadják a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.

11:20 Az egyik ma felvett napirendi pont szerint: pályázni lehet a belügyminisztériumnál önkormányzati dolgozók bérének kiegészítésére, ezen indulna a város is. (Kiegyenlítő bérrendezés a terminus technicus.)

Gyimesi Gábor szerint alulfinanszírozási problémákat mutatja, hogy ilyen pályázatra van szükség, amit támogat a Jobbik.

Gulyás Emil is támogatja a pályázatot, és hozzáteszi,hogy a közalkalmazotti tisztviselők bérének alakulása egészen elképesztő.

Az előterjesztést elfogadják.

11:26 A szintén ma napirendre vett túlóratörvényról szóló előterjesztés következik. Gyimesi Gábor ismerteti az általa benyújtott javaslat lényegét, mely szerint az önkormányzati cégekben nem lenne alkalmazható a 400 órás túlórakeret. Illetve tegyen ajánlást a Pécsett működő cégeknek is az önkormányzat. Közben a közigazgatási bíróságok ügyére is kitér. Gyimesi értelmezésében a dolgozói kizsigerélés eszköze ez a törvény, ami a családi, civil élet rovására megy, és ami akár a szabad szombat elvételét is jelentheti.

Gulyás Emil szerint az is árulkodó, ahogy tárgyalták, elővezették ezt a törvényt, hiszen egyéni képviselői indítványként nyújtották be a parlament elé, ezzel megkerülve a társadalmi egyeztetést. Egy nagyívű beszéd végén arra tett javaslatot, hogy az ülésteremben helyet kapó Péterffy Attila is kapjon szót.

Kunszt Márta alulnézetből közelíti meg a kérdést, és a személyes ismeretségi köréből hoz példát arra, hogy egy szegény családban, hogyan néz ki a dolgozók kizsákmányolása. Véleménye szerint, a dolgozóknak ma nincs szabad választása, és ez a törvény tovább szűkíti a lehetőségeiket.

Páva Zsolt egyetért a hozzászólókkal egy tekintetben: valóban botrányos volt a törvény elfogadása, azonban ezzel az ellenzéki “cirkuszra” céloz. A magyar ellenzék egy olyan az ingerküszöböt át nem lépő ügyben kelt politikai hangulatot – és félrevezeti a közvéleményt. A polgármester szerint jogszabályokkal kezeli a kormány azt a helyzetet, hogy elfogyott a munkaerő. Minden normának megfelel a hozott módosítás. Páva Zsolt szerint egyetértésben született ez a törvény.

Páva ma reggel levelet írt az önkormányzati cégeknek, mely szerint kéri a társaságokat, hogy úgy módosítsák akár a kollektív szerződéseket, hogy a munkavállalói igények és a törvény által garantált önkéntesség figyelembe vételével alkalmazzák. A polgármester szerint a Tettye Forrásház tájékoztatása szerint például a dolgozók kérik, hogy túlórázhassanak a lehetőség.

Páva Zsolt nem tesz eleget annak a felkérésnek, hogy Péterffy Attila is felszólalhasson, mert nem tudja értelmezni, hogy milyen jogcímen szólaljon fel. Gulyás Emil szerint pécsi polgárként, de ez nem hatja meg Páva Zsoltot.

Gyimesi Gábor szerint a szakszervezetek nem politikai szervezetek, a hangjukat figyelembe kellene venni.

Gulyás Emil szerint az EU-ban a fizetések tekintetében Magyarország a sor végén kullog. Ezért

Fodor Ibolya Gulyás Emilhez intéz kérdést: mennyiért foglalkoztatja a zálogházaiban a dolgozókat? Gulyás Emil szerint a dolgozói nem hatalmazták fel ennek az információnak a közlésére, de valóban nem éri el azt az 350 ezer forintos átlagot, amit most a kormány hangoztat.

Páva Zsolt a számok tekintetében tájékozódásra hívja fel Gulyás Emil figyelmét, például nézze meg, hogy melyik szektorban mennyit emelkedtek a fizetések az elmúlt években. A polgármester szerint nem igaz, hogy bérek tekintetében utolsók lennénk az Európai Unióban.

Juhászné Müller Marianna (Fidesz-Kdnp) az ellenzék vasárnapi boltzárral kapcsolatos megnyilvánulásait idézi fel. Felhívja a figyelmet, hogy a pécsi önkormányzati cégek eddig sem használták ki a 250 (300) órás túlórakeretet, így nem valószínű, hogy hirtelen megemelnék ezt.

Gulyás Emil felidézi az MSZP pontos javaslatát, ami a vasárnapi boltzárról szólt, illetve Páva Zsolt figyelmét a statisztikákra hívja fel,

Haász János (Fidesz-KDNP) szerint modernkori rabszolgaság az 1980-as években volt, a vállalati gmk-k korszaka volt, amikor nem volt korlátozva a munkaórák száma. Most önkéntes alapú a túlórák vállalása.

Gyimesi Gábor a pedagógus béremeléssel kapcsolatban elismeri hogy volt béremelés, ami azt eredményezte, hogy minden képesítés birtokában, rengeteg munkatapasztalattal és megnövekedett munkateherrel már megközelíti a diplomások átlagbérét egy tanár fizetése.

Kővári János az objektív megközelítésre hívja fel a figyelmet, azt is felemlítve, hogy a jogsérelmet szenvedő munkavállalók keressenek igazságot a munkajogi bíróságnál. Kővári szerint szabad kapitalista gazdaságban élünk, és azért jönnek az országba a cégek, mert olcsó a munkaerő.

Gyimesi Gábor Kővári felvetésére reagálva a jogorvoslati lehetőségek kapcsán elmondja, hogy dolgozóknak jogászt kell fogadnia, miközben megszűnhet a munkaviszonya és vele szemben jogászok hada áll. Ez a helyzet pedig rengeteg embert visszatart a jogi úttól.

Páva Zsolt lezárja a vitát, az ellenzéki javaslatot nem fogadja el a fideszes többség (5 igen 9 nem 7 tartózkodás mellett.)

12:17 Az utolsó napirendi pontot is elfogadják.

12:18 Tűzifatámogatás ügyében Kunszt Márta kérdezi a jegyzőt, amire Modrovits Sándor úgy válaszol, hogy a szállítás ütemezetten zajlik, és az ezekről szóló tájékoztatás is.

Közgyűlés után

A Szabad Pécs megkérdezte Péterffy Attilát, hogy mit mondott volna, ha Páva Zsolt engedélyezi a hozzászólását a vitához. A független polgármesterjelölt a hozzászólása tartalmát csak röviden ismertette, vagyis tájékoztatta volna a pécsi városvezetést, hogy más városok (sőt állami cégek is) felsorakoztak a túlóratörvény ellen, amikor arra utasították az önkormányzati társaságokat, hogy ne alkalmazzák a túlórakeretet. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a látottak alapján már véleményt is megfogalmazna közgyűlésről. Péterffy szerint ezek a politikai csatározások sehova sem vezetnek, és emlékeztetné a városatyákat, hogy ez nem a parlament és alapvetően pécsi kérdésekről, pécsi cégekről beszélünk. Nem ért egyet a polgármesteri levél tartalmával sem, hiszen csak arról lenne szó, hogy a cégek ne alkalmazzák a törvény adta keretet.

KategóriákMETÁL