Bár három évvel ezelőtti létrehozása óta évente kb. 10 millió forintot kap működési támogatásként Pécs városának költségvetéséből a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület (PHACS) pécsi civilek még egyáltalán nem jutottak pénzügyi forrásokhoz a segítségükkel. Legalábbis, abból a pályázatból, aminek az érdekében egyáltalán létrehozták a szervezetet, egyelőre biztosan nem.

A cikk a hirdetés után folytatódikA fideszes többség a legutóbbi közgyűlésén ismét megszavazta a PHACS támogatását, amiről Őri László alpolgármester érintettség miatt nem szavazott, hiszen ő a szervezet elnöke. Az akciócsoport, ahogy a Szabad Pécsen 2017 őszén megírtuk, a civilek számára kiírt források céljairól gyakorlatilag az érintettek, potenciális pályázók megkérdezése nélkül konzultált. Miközben az európai uniós forrásokból finanszírozott, “leaderes” szellemiségben tervezett pályázatoknak pont az lenne a lényege, hogy helyben döntsék el, adott területeken milyen (közösség)fejlesztésekre lenne szükség. Néhány, gyors, egymást követő és minimum furcsa egyeztetés után – és a szervezet beszámolói szerint ?, ezekre is alapozva alig pár nappal később már kész stratégiát fogadott el a Pécsi Helyi Akciócsoport kuratóriuma. A 2018 májusában 250 millió forint összegben kiírt pályázatok erre a stratégiára épültek. Illetve az elfogadott stratégia szerint: “alapját a Pécs2020, Uránváros, Kertváros konzultációk eredményei, a szociális városrehabiltációs projekt kapcsán készült lakossági vélemények és a helyi támogató csoportoktól érkezett visszajelzések, a Peer Gynt projekt lakossági fórumai, a városi stratégiai dokumentumok közösen adják.” Kérdéses persze, hogy jóval korábbi, illetve irányított kérdéseket tartalmazó konzultációk mennyire lehetnek alkalmasak egy ilyen közösségfejlesztési stratégia megalkotására.

A forrás nagyobb része a régóta lebegtetett, többkorosztályos kervárosi játszótérre, és a KRESZ-park fejlesztésére megy, de például játszótérfelújításra is lehet pályázni. A forrás nagyobb része infrastrukturális fejlesztésekre például a régóta lebegtetett, többkorosztályos kertvárosi játszótérre, és a KRESZ-park fejlesztésére megy, de játszótérfelújításra is lehet pályázni. (A PHACS kérésére pontosítottuk az a mondatot – a szerk.) Azonban tény, hogy az EKF 100 millió forintos civil kerete óta nem állt pécsi civil szervezetek rendelkezésére ilyen nagyságrendű, szinte szabadon felhasználható összeg.

Oklevélátadó tavaly decemberben

A civil pályázatok kiírásában, előkészítésében, és benyújtásban is segítséget nyújtott a Pécsi HACS. Összesen 37 pécsi civil szervezet pályázott, és ebből helyben 21-et tartottak támogathatónak. A városháza dísztermében a támogatásra érdemes pályázóknak 2018 decemberében adott át oklevelet Őri László alpolgármester, és Haffner Tamás a PHACS munkaszervezetetének vezetője. A támogatott szervezetek listájára alapítványok, egyesületek mellé önkormányzati cégként a ZSÖK is felfért. A támogatott pályázatokat benyújtók között több olyan szervezet is van, amelyik a Pécsi HACS tagságában is helyet foglal, ugyanakkor a szervezet alapszabálya nem zárja ki ezt a lehetőséget. Őri László, az oklevelek átadója után azt mondta a Szabad Pécsnek, hogy a támogatást adminisztratív szempontból bírálta el a PHACS munkaszervezete. Haffner Tamás, annyit tett hozzá, hogy a pályázatok tartalmi értékelését független pécsi szakértők végezték. A szakértők nevét egyelőre nem sikerült megtudni, a szervezet honlapján sem találtuk.

A támogatott civil szervezetek egyébként pozitívan nyilatkoztak az akciócsoport tevékenységéről. A pályázattal kapcsolatban kritikaként többen annyit említettek, hogy ezek túl nagy összegek (5 millió Ft) a kevésbé profi szervezetek számára. Ezt a nemrég megnyitott, második felhívásra már orvosolták, a legkisebb igényelhető összeg már 3 millió forint. További problémaként felmerült az is, hogy városi költségvetésből civil keretet már két éve nem nyitottak, pont erre a pályázatra hivatkozva, és mivel még ebből a pályázatból sem jött még pénz, így több szervezet előtt elzárultak a források. Volt olyan civil szereplő, aki szerint úgy tűnik, mintha a városháza kiszervezte volna maga alól a korábbi civil referatúra feladatait, miközben több forrást rendeltek hozzá, de a városházi irányítás megmaradt.

Azóta egyéb pályázatok kapcsán újabb, városrészi konzultációkat szervez a HACS. Ezek közül egyen vettünk részt tavaly decemberben, de a szervezők elmondása szerint általában nem csak 1-2 érdeklődő szokott megjelenni, ahogy ottlétünkkor:

A belvárosi rendezvény szervezői szerint általában több az érdeklődő.

A pályázók helyi támogatása, azaz a decemberi oklevélátadó óta egyelőre nem sok minden történt. A pályázók helyi támogatása, azaz a decemberi oklevélátadó óta egyelőre nem sok minden történt a pályázatokkal.
(A PHACS kérésére pontosítottuk az a mondatot – a szerk.) A 2019-re tervezett programok megvalósíthatóságát veszélyezteti, hogy egyelőre pénzt egy szervezet sem kapott. A csúszás legalábbis garantált. Sőt, információink szerint, a pályázatok tényleges, végső értékelése, ami a pénzügyminisztériumhoz tartozó irányító hatóság feladata, még csak nemrégiben kezdődött. Vannak civilek, akik már kaptak hiánypótlásra, illetve módosításra való felszólítást, másoknak semmilyen információjuk nincs a pályázatuk sorsáról. Megkerestük a nemzetgazdasági minisztériumhoz tartozó irányító hatóságot a központi elbírálás részleteiről, de nevéhez hű hatóságként a Pécsi Helyi Akciócsoporthoz irányítottak minket kérdéseinkkel.

Többször kerestük a HACS munkaszervezetének vezetőjét is telefonon, egyelőre nem sikerült utolérni. Kérdéseinket elküldtük a szervezetnek, ha válaszolnak, akkor frissítjük a cikket.

Frissítés: Cikkünk megjelenése után mégis kaptunk válaszokat.

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a sajtóban korábban megjelent számos félreértelmezett információ okán a Pécsi Helyi Akciócsoport az információk felhasználásához csak abban az esetben járul hozzá a félreértések elkerülése végett, ha az csonkítatlan formában, teljes egészében megjelenik az Önök által készített cikkben.

A TOP CLLD 7.1.1 Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése c. program kapcsán benyújtott pécsi pályázatok elbírálása mikor kezdődött az irányító hatóságnál ? 

A Pécsi Helyi Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottságának ülésére 2018. szeptember 26-án került sor. Az ülés jegyzőkönyvét, illetve az abban szereplő döntési javaslatokat az Irányító Hatóság 2018. november 6-án hagyta jóvá. Ezt követően került sor a helyi kedvezményezettek számára a döntésről szóló tájékoztatás megküldésére, melynek kézhezvételétől számított 30 napon belül volt lehetőségük az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK) a támogatási kérelmük rögzítésére. A rögzítés megkönnyítése érdekében a HACS workshopot szervezett a nyertes projektek gazdái számára, melynek során lépésről-lépésre bemutatásra került az Irányító Hatóság által publikált kitöltőprogram. A támogatási kérelmek végső ellenőrzésre való benyújtását maguk a nyertesek végezték el. A végső ellenőrzés kapcsán nem a Pécsi Helyi Akciócsoport jár el, így annak kapcsán további felvilágosítást adni nem tudunk.

Technikai jellegű az elbírálás vagy tartalmi szempontból is értékelik a pályázatokat?

Az elbírálás szempontrendszere a helyi felhívások 4.4.2. fejezetében részletesen szerepel úgy a formai, mint a tartalmi szempontokra vonatkozóan. Az Irányító Hatóság által elvégzett végső ellenőrzés szempontjait a helyi felhívások 4.4.3. fejezete tartalmazza, a végső ellenőrzés alapelveit a helyi felhívások 4.3.2. fejezete ismerteti. Ennek megfelelően a Helyi Bíráló Bizottság csak támogatási javaslatot fogalmaz meg, a végső döntést a Pénzügyminisztérium (korábban Nemzetgazdasági Minisztérium) Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hozza meg.

Mikorra várható a pályázó szervezetek értesítése?

Tekintettel arra, hogy a végső ellenőrzést nem a Pécsi Helyi Akciócsoport végzi el, ennek kapcsán információval nem rendelkezünk, illetve felvilágosítást nem adhatunk.

Hány esetben kellett hiánypótlásra, módosításra kérni a pályázókat? 

Tekintettel arra, hogy a végső ellenőrzést nem a Pécsi Helyi Akciócsoport végzi el, ennek kapcsán információval nem rendelkezünk, illetve felvilágosítást nem adhatunk. 

Úgy tudjuk, már csúszásban vannak programok. Nem veszélyezteti a pályázatok megvalósíthatóságát a csúszás?

Valamennyi projekt megkezdhető annak benyújtását követően saját felelősségre is, illetve a Felhívás lehetőséget biztosít a helyi támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is támogatás igénylésére. Az Uniós társfinanszírozású projektek esetén amennyiben a projekt tervezett kezdetét követően kerül sor a végső döntés meghozatalára, a kedvezményezett számára a Támogató lehetőséget biztosít a projekt átütemezésére, illetve annak későbbi időpontban való megkezdésére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Pécsi Helyi Akciócsoport működését szabályozó “TOP CLLD Működési Kézikönyv helyi akciócsoportok számára” című dokumentumban foglaltak alapján a Pécsi Helyi Akciócsoport a helyi Felhívások tervezését és megjelentetését, valamint a helyi Felhívásokra beérkező helyi támogatási kérelmek formai és tartalmi értékelését látja el. Az ezen munkafolyamatokat követő eljárásrendi lépések kapcsán a HACS nem kompetens és nem jogosult információ szolgáltatására.

KategóriákMETÁL