Jelentős sajtónyilvánosságot kapott az utóbbi napokban a TAKA 2019 nevű új pécsi civil szervezet. Az ő két sajtóközleményük hívta fel ugyanis a figyelmet arra, hogy a Tettye Forrásház Zrt. még az önkormányzati választások előtt 8 milliárd forint összegű hitelt kíván felvenni. A TAKA 2019 céljairól és motivációiról két alapítót kérdeztünk.

A cikk a hirdetés után folytatódikPécsi ügyvédek és jogászok ? mint megírtuk – a közelmúltban alapítottak új pécsi egyesületet, TAKA 2019 néven. A névválasztás nyilvánvalóan nem véletlen, a helyi hatalom kontrollját ők is közérdekű adatok kikérésével és esetlegesen kiperlésével szeretnék elérni. Csakúgy, mint a nagyon hasonló nevű, szintén jogászokat tömörítő szervezet, a Társaság a Közérdekű Adatokért, azaz a TAKA, amely a 2000-es évek végén perelt ki a pécsi önkormányzattól és cégeitől közérdekből nyilvános, de közzé nem tett, és közérdekű adatigénylésre sem kiadott adatokat.

A Szabad Pécs beszámolt arról, hogy az új pécsi civil szervezet két sajtóközleménye (ITT írtunk az elsőről, ITT pedig a másodikról) hívta fel a figyelmet arra, hogy a pécsi önkormányzat helyi vízszolgáltató cége, a Tettye Forrásház Zrt. még az önkormányzati választások előtt 8 milliárd forint összegű hitelt kíván felvenni. Szerintük ugyanis a ?kapkodás? akár oda is vezethet, hogy a pécsiek ugyanúgy járnak, mint a Tiborcz-féle Elios-lámpák ügyében: hitelből finanszírozzák azt a beruházást, amit más városok uniós támogatásból.

A TAKA 2019 kapcsán a hírekben két ügyvéd neve jelent meg, az egyesület elnöke, dr. Oszvald Péter, és a civil szervezet egyik tagja, dr. Bodnár Imre szerepelt a helyi sajtóban. Velük készítettünk interjút, hogy a találgatások helyett inkább mondják el ők, mi is a célja a TAKA 2019-nek.

Dr. Oszvald Péter: Köszönjük a meghívást és örülünk, hogy végre valaki bennünket is megkérdez, milyen céllal és hogyan alakultunk meg. Volt például olyan újság, amelyik egy klasszikus rémtörténetet gyártott a TAKA 2019 körül, és az én személyemtől Szakács Lászlón, Mellár Tamáson és Puch Lászlón keresztül eljutott egészen Gyurcsány Ferencig (megj.: a pécsi önkormányzat lapjáról a Pécsmáról van szó, és ERRŐL a cikkről – B. A.). Csodálkozom, hogy Soros György kimaradt a felsorolásból. Ezzel szemben ténykérdés, hogy mindannyian pécsi lakosok vagyunk, nyitott szemmel járunk, és összetettebben gondolkozunk talán, mint a kormányzati propaganda és az azzal kapcsolatos összeesküvés-elméletek vélelmezett valódi célközönsége.

Szabad Pécs: Mi is a TAKA 2019? Kik a tagjai? Mit akarnak elérni?

O. P.: Az egyesület, ahogy a neve is jelzi, Társaság a Közérdekű Adatokért 2019 a széleskörű nyilvánosságra tartozó, közérdekű társadalmi és gazdasági problémákat felvető ügyek megoldását szorgalmazza. Nehéz azt mondani, hogy Pécsett minden rendben lenne, hiszen maga a város is létrehozott különböző tényfeltáró és problémamegoldó bizottságokat. Első intézkedéseink között volt, hogy levélben fordultunk Hoppál Péter országgyűlési képviselőhöz, a tényfeltáró bizottság elnökéhez és felajánlottuk szakmai segítségünket.

Dr. Bodnár Imre: Olvastam én is a híreket és őszintén megmondom, hogy lassan nem tudom eldönteni, hogy az újságírás és a mesemondás között hol húzódik a határvonal. Valamelyik újságban másolással, plagizálással vádolnak bennünket. Valóban volt korábban egy TAKA nevű egyesület, ami időközben megszűnt. Azt az egyesületet nagyra becsült ügyvéd kollégám, és talán mondhatom, hogy barátom alapította, és még én magam is dolgoztam benne a ?Gámános? parkolási ügyben. Kitűnő kezdeményezés volt, komoly és eredményes szakmai munka folyt ott. Első gondolatunk az volt, hogy továbbvisszük azt az egyesületet, de amikor ez az elképzelés megfogalmazódott, addigra az alapító már megszüntette a TAKA egyesületet. Így nem maradt más választásunk, megalapítottuk a TAKA 2019 egyesületet.

Dr. Oszvald Péter, a TAKA 2019 elnöke

Sz. P.: Vagyis azt állítják, hogy nincsenek önök mögött pártok, szervezetek. Nem pénzeli önöket sem párt, sem politikus, és tulajdonképpen nincs konkrét politikai céljuk?

O. P.: A vizsgálódásainkat és javaslatainkat általánosan és mindenki számára hozzáférhető módon kívánjuk megfogalmazni, esetenként publikálni, azokat minden magyar ember számára és minden politikai párt részére szabadon elérhetővé és felhasználhatóvá kívánjuk tenni.

B. I: Nem hiszem, hogy a mi stábunk megfelelne bármelyik pártnak és ez fordítva is igaz, nem hiszem, hogy nekünk megfelel bármelyik párt. Az egyesület tagjai önkéntesen és ingyenesen végzik a munkát, nem támogat, nem instruál bennünket senki. Célunk, céljaink természetesen vannak, ahogy ezt már többször megfogalmaztuk.

Sz. P.: Pedig olyan vád is megfogalmazódott a TAKA 2019-el kapcsolatban, hogy nyíltan politizál, erről hallottak? 

O. P.: Nem lenne könnyű összeegyeztetni a politikai nézeteinket, mert a tagok között vannak jobb és bal oldali elkötelezettek, liberálisok és radikálisok, valamint a politikától tartózkodók is. Mondhatnám azt is, hogy vannak fiatalok és öregek, hölgyek és urak, szóval sokszínű a tagság, és ez a jövőben csak színesedni fog. Ami közös bennünk, az az, hogy az évtizedes tapasztalatunkkal, kapcsolatainkkal tenni akarunk a városért. ?Fegyverünk? a párbeszéd képessége, a tisztelet, a tisztánlátás, a tudás, a humor. Ezekkel az erényekkel a hivatásos politikusok jó része nem feltétlenül rendelkezik, így a feltett kérdésre ez is egyfajta válasz. Még egy dolog, lassan 25 éve ugyanazok a személyek vannak döntéshelyzetben, és ehhez képest tartunk ott, ahol. Itt az ideje, hogy segítséget ajánljunk, és erre kérünk mindenki mást is, aki hozzáértésével hozzá tud járulni ahhoz, hogy ez a gyönyörű város végre magára találjon. Ami pedig a ?politizálást? illeti, a közösség tagjainak joga és kötelessége is részt venni a közügyekben, hogy jó döntések születhessenek, mert az a tapasztalat, hogy a hivatásos politikusoknak sem megy ez jobban. A politizálás nem szitokszó, és nem pár kiválasztott ember privilégiuma.

Dr. Bodnár Imre, a TAKA 2019 egyik alapítója

B. I.: Céljainkat a racionalitás és az ép elme határozza meg, nem a politika. A várost nem politikai ideológia vezette erre a mélypontra. Ami történt, annak szinte semmi köze a politikához, ideológiához meg pláne nincs. Azt vallom, hogy nem a politikai nézetkülönbségek okozzák a problémákat. Vannak mindenhol tisztességes emberek és sajnos akadnak becstelen semmirekellők is. A tisztességes embereknek kell szakmai alapokon összefogni, abból lesz eredményes produkció. Például nem tudom elképzelni, hogy vállalatot vezessen, vagy komoly pozíciót töltsön be olyan ember, aki mondjuk valóban hisz a Soros-tervben. A két dolog kizárja egymást és ezt nem politikai alapon mondom, hanem egyszerűen a képességeire utalok.

Sz. P.: A megalakulás utáni közleményükben ezt olvastuk: ?A város működése során, gazdasági és társadalmi életében komoly problémák merültek fel az elmúlt években, melyekre nem születtek megfelelő, szakmailag megalapozott megoldások. Városunk ismételten, kilátástalannak tűnő adósság csapdába került, ami már rövidtávon is érint minden pécsi lakost. Célunk, hogy egyesületünk és rajta keresztül a város lakossága, valós képet kapjon a település gazdasági és társadalmi helyzetéről, valamint a kialakult helyzethez vezető okokról. Egyesületünk tagjai a szakmai hozzáértésüket és tapasztalataikat a város szolgálatába kívánják állítani.? Megvalósíthatóak ezek a célok?

O. P.: A város és gazdálkodó szervezeteinek együttműködése esetén feltétlenül, elzárkózásuk esetén nehezebben, de ebben az esetben is sokat lehet tenni a közérdek érvényesülése terén. Elszántak vagyunk, az egyesületet tíz pécsi ügyvéd alapította, de azóta már több kolléga jelezte, hogy szívesen csatlakozna, dolgozna együtt az egyesülettel. Hamarosan döntünk a tagfelvételekről és bővítjük a tagok számát.

B. I.: Bízom abban, hogy a város és a városvezetők érdekei azonosak és szívesen veszik az önkéntes illetve ingyenes segítséget. Nagy örömömre szolgálna, ha azok a kollégák, akikkel korábban a TAKA-ban együtt dolgoztam, most is aktívan támogatnák a munkánkat, csatlakoznának hozzánk és hatékonyan pártolnák az egyesületi célokat.

O. P.: Az egyesületet háromtagú elnökség irányítja, de alapvetően a közösség ismeri a munka részleteit, és részt vesz az egyes célfeladatokban. Elkészítettük az első három hónap munkatervét és elosztottuk a feladatokat, így hatékonyan tudunk működni.

Sz. P.:  Ismerve a NER logikáját, nem csodálkoznánk azon, ha Pécs vezetése, illetve a Fidesz kéretlen segítségnek, továbbmegyek támadásnak tekintené a TAKA 2019 ténykedését. Ha így lesz, mit tehetnek, vagy mit tesznek akkor?

B. I.: Külső szemlélőként azért, az nyilvánvaló számomra, hogy segítségre szorulnak, így én a helyükben örömmel fogadnám a szakmai segítséget, de persze nem vagyunk egyformák.

O. P.: Furcsa lenne támadásnak értékelni a nyilvános és közérdekű munkát, amit civil szervezet önkéntesei folytatnak egy város érdekében. Remélem, hogy az első reakciók félreértésből erednek és belátja a városvezetés, hogy érdeke együttműködni a TAKA 2019 egyesülettel.

Sz. P.: Miért pont a Tettye Forrásház 8 milliárdos kölcsönügyletével indítottak?

O. P.: Hihetetlenül egyszerű lesz, amit mondani fogok, a kiemelt témáink közül ez jutott elsőként arra a szintre, hogy kommunikálni lehetett. Nem volt hiábavaló a figyelemfelhívás, hiszen semmi nem indokolja ezt a nagy kapkodást, ami a hitelfelvételt övezi. Annyi ügyet halogattak már ebben a városban, szerintem ennek is adhatunk még időt, hogy gondosan legyen előkészítve. Elszalasztva semmi nem lesz!

Sz. P.: Olvasták a közleményük óta a közbeszerzési kiírást? Mi megtaláltuk EBBEN a cikkben írtunk róla.

B. I.: A pályázati felhívás tartalmát ismerjük, ezen kívül mi sem találtunk nyilvános dokumentumot az üggyel kapcsolatban.

Sz. P.: Az egyik hírportál óriási leleplezésként arról írt, hogy a sajtóközleményüket Bodnár Imre nyitotta meg utoljára, mi okozhatja ezt a neurózist, van ennek bármi jelentősége?

B. I.: Nem kezdtem eret vágni magamon, amikor olvastam a cikket. Akár igaz is lehet, hogy utolsóként én hagytam jóvá a közleményt. Fantasztikus nyomozás lehetett, mire ez kiderült. Szívesen mondanék a ?tényfeltáró? ?újságíróknak? olyan témákat, amikben csillogtathatják a tudásukat, naponta tudnék említeni kettőt, amivel leköthetik az energiáikat. A tréfát félre téve, akár én is lehettem, de még pont kilencen indulnak ezért a címért jó esélyekkel.

Sz. P.: Két név nyilvános, vagy került nyilvánosságra a TAKA 2019 alapítói közül. A többiek is kijönnek a fényre?

O. P.: Néhány tag neve a tisztsége okán kiderül a bírósági nyilvántartásból. A feladatoknak és az eredményeknek van jelentősége, nem annak, hogy kik azok, akik dolgoznak a célok érdekében. Számos potenciális tagunk van még, sok a jelentkező, úgy tűnik, hogy nem volt rossz ötlet összeállnunk.

B. I.: Legyen elég annyi, hogy mi most ketten a nyakunkba vettük a ?hülyeségcunamit? a homlokunkra ragasztottunk egy képzeletbeli céltáblát, hogy a többiek nyugodtan tudjanak dolgozni.

Sz. P.: Hogyan képzeljük el a TAKA 2019 működését?

B. I.: Közérdekű adatokkal dolgozunk, a tevékenység nagyon hasonló ahhoz, amit a TAKA végzett egy évtizeddel ezelőtt. A város és gazdálkodó szerveinek működésére próbálunk rálátni, hogy állást foglalhassunk egyes ügyekben. Bennünket nem befolyásolnak politikai alkuk, pártutasítások, tisztán szakmai szemmel értékelünk a közösségi érdekek messzemenő szem előtt tartása mellett. Komolyan vesszük a nyilvánosság erejét, a társadalmi konzultáció szükségességét. Pécsnek óriási tartalékai vannak szakemberek terén, bármilyen területen kell véleményt mondani, állást foglalni, szinte azonnal bevonható egy szaktekintély, akinek a véleménye irányadó lehet az adott kérdésben. Értetlenül szemlélem, amikor a városvezetés nem a lokális humán erőforrást részesíti előnyben, hanem vidékről vagy Budapestről érkező ?megmondóembereket? alkalmaz. Nem kell messze menni, meg kell nézni, hogy hogyan működik például Kaposvár ezen területen. Rendkívül erős lokálpatriotizmus uralkodik, jól koordinált városi érdekek mentén.

Sz. P.: Mi lesz a következő ügy, amivel a TAKA 2019 a nyilvánosság elé lép?

O. P.: Nem vicceltem, amikor azt mondtam, hogy folyik a munka, de most nem tudom megmondani, hogy a 3-4, már folyamatban lévő ügy közül éppen melyik lesz az, amivel legalább konzultáció szinten foglalkozni kell, vagy amiben a lakosság tájékoztatása elengedhetetlen. Ha most elmondanám, hogy melyek ezek, mint említettem, az olyan lenne, mintha a sebészorvosra a műtét kellős közepén törnének rá, hogy a műtéti heg gyógyulását ellenőrizzék.

B. I.: Szeretnénk hozzájárulni a magunk eszközeivel, hogy Pécs ismét egy élhető és szerethető város legyen, ahogy ezt a diákéveinkben megéltük. Jelenleg ezen a területen van még mit tenni, fásultságot és apátiát érzékelek, ugyanakkor a lendület és a kreativitás mintha kiveszett volna. Az állóvizet kell megmozgatni és szerintem, mi ehhez hozzá tudunk és hozzá fogunk járulni.

O. P.: A TAKA 2019, a tagság számára is kihívást jelent, a mindennapok sokszor egyhangú feladatai mellett. A közös és némileg más típusú munka mindenkinek felszínre hozta az aktívabb énjét, felkeltette az érdeklődését. Kár, hogy nem jutott előbb eszünkbe, hogy fel kell éleszteni a TAKA szellemét, hiszen az már egyszer felrázta a pécsi közéletet.

KategóriákMETÁL