Több írásban, lapunk is foglalkozott, és még fog is a totálisan cinikus és arrogáns módon, több mérvadó szakmai szervezet és érdekvédelmi csoport megkérdezése nélkül, vagyis valódi előkészítés és szakmai párbeszéd hiányában elkészített botrányos új Nemzeti Alaptantervvel. A noNAT hashtag már ismert lehet sokak előtt, sőt eljutott külföldre is, például lengyel pedagógusok is tiltakoznak segítségével az új NAT ellen, ahogyan idehaza egyre több tanár is így tesz a közösségi médiában. A pécsi Nagy Erzsébet PDSZ-ügyvivő is, ahogyan azt várni is lehetett. A pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom munkaközössége pedig megjelentetett egy nyílt levelet, amelyben tiltakoznak az új NAT ellen.

A cikk a hirdetés után folytatódikA Szabad Pécs egyazon napon egy elemző, szakmai jegyzetben és egy inkább morális-érzelmi síkon az egyik legfontosabb és legaktuálisabb közéleti témába beszálló jegyzetben írt az új NAT-ról. Előbbit Rajnai Richárd pedagógus, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium volt igazgatója írta.

Amint az ismert, a Magyartanárok Egyesülete és a Történelemtanárok Egylete is tiltakozott a NAT ellen. Ahogyan a PDSZ, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezet is kiadott egy szakmai, tiltakozó állásfoglalást. Tegnap pedig a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom munkaközösségének tagjai írtak és jelentettek meg egy nylít levelet, amelynek az elején úgy fogalmaznak, hogy úgy érzik, eljött az ideje annak, hogy tiltakozzanak, mert ez erkölcsi kötelességük.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének közleménye elutasítja a Nemzeti Alaptanterv legújabb változatát, amely szerintük

„alkalmatlan arra, hogy a magyar oktatásügy megújulásának alapdokumentuma legyen.”

A PDSZ a Civil Közoktatási Platform szakmai alapon megfogalmazott véleményével ért egyet, amely szerint az ismertté vált anyag a tanulók többségének teljesíthetetlen, jellegében a totális műveltségátadás elavult talaján áll, és átideologizált. E miatt pedig még azok a részei is kudarcra vannak ítélve, amelyek egy-egy ponton életszerűbb, korszerűbb tudásátadás lehetőségét hordozzák.

„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett pártideológia közvetítésének szerepét kapta” – írták.

Az új NAT csökkentené az óraszámot, de nem csökkentené ezzel párhuzamosan a megtanítandó tananyag mennyiségét, így pedig még inkább fokozódni fog a tanulók túlterheltsége, az egyénre szabott fejlesztés pedig szinte lehetetlenné válik, vélekednek.

A PDSZ a fentiek miatt arra kéri a pedagógusokat, hogy:

  • 1. Ha bevezetésre kerül az új NAT, hagyják figyelmen kívül mindazokat a tartalmakat, amelyek lelkiismeretük, és legjobb tudásuk szerint ártalmasak!
  • 2. A kollégák kezdjék el feljegyezni munkaidejüket, beleértve a NAT-módosítással kapcsolatos többletmunkát is!
  • 3. Csatlakozzanak minden tiltakozó mozgalomhoz!

Ezen túlmenően a szakszervezet követeli, hogy a kormány ne vezesse be az új Nemzeti Alaptantervet, és széles társadalmi egyeztetés keretei között, alternatív lehetőségeket mérlegelve, készüljön egy valóban új és korszerű alapdokumentum!

A tiltakozó magyar pedagógusokhoz a noNAT hashtaget használva lengyel tanárok is csatlakoztak. És lengyel lapok is írtak erről a szolidaritási akcióról, például ITT is.

Beata Zwierzyńska a saját Facebook-oldalán a háttérképet is most a noNaT-ra cserélte, ő annak a lengyel tanárszervezetnek a vezetője, akik a kialakult helyzetet megismerve, szolidaritásból és szakmai alapon tiltakozva kiálltak a magyar kollégáik mellett.

Szerdán a pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyartanárai is tiltakoztak, nylít levelet adtak ki, amit az alábbiakban szó szerint közlünk le.

A Janus magyartanárainak nyílt levele

„A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom munkaközösségének tagjai úgy érzik, eljött az ideje annak, amikor már nem hallgathatnak tovább, amikor cselekedni erkölcsi kötelességük.

Úgy gondoljuk, nem lehetünk kiszolgálói annak a NAT-nak, mely egyeztetés, érdemi vita nélkül, tartalmát és szerzőit a szakma előtt titokban tartva született. Ebben az országban a mi felelősségünk sem kisebb, mint a politikusoké.Nem kívánunk végrehajtói lenni a politika és az ideológia által vezérelt oktatáspolitikának, amely még tovább ront a közoktatás helyzetén.

Mit gondolunk az új NAT-ról?

Gyerekellenes, …· mert bár csökkenti az óraszámokat, de tovább növeli a tananyagot,· mert nem vesz tudomást a megváltozott olvasási szokásokról, a diákok érdeklődéséről, a megváltozott világról,· mert lexikális ismeretek sokaságát írja elő kompetenciafejlesztés helyett,· mert nem vesz tudomást a munkaerőpiaci elvárásokról,· mert nem vesz tudomást a különböző iskolatípusok sajátosságairól, az ott tanulók igényeiről, lehetetlenné teszi a differenciálást, tehetséggondozást és felzárkóztatást,· mert elfogadhatatlan, hogy a diákok saját koruk és problémáik megjelenítésére nem látnak példát, nem találkoznak kortárs szövegekkel, hiszen ezek teljesen hiányoznak a NAT-ból. Ezzel elidegenítjük őket az olvasástól, az irodalom világától.

Tanárellenes, …· mert szolgává alacsonyítja az önállóság és a választás lehetőségétől megfosztott kollégákat,· mert önmagával való meghasonlásra készteti a kezdő pedagógust, illetve tanárszakos hallgatót, hiszen annak az ellenkezőjével szembesül, amire a tanárképzés során a modern pedagógiatudomány szakemberei felkészítették,· mert önmagával való meghasonlásra készteti a gyakorló tanárt is, mivel rutinjának, tapasztalatainak mond ellent a szinte csak lexikai ismereteket elváró követelményrendszer,· mert ez a tananyagmennyiség lehetetlenné teszi, hogy örömmel olvasó diákokat neveljen.

Nemzetellenes, …· mert torzítja és leszűkíti a nemzeti kultúra fogalmát.Felhívjuk az Nemzeti Pedagógus Kar vezetőit, hogy valóban képviseljék a tanárok és diákok érdekeit, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a most elfogadott NAT-ot visszavonják.Minden felelősen gondolkodó kollégát arra kérünk, hogy bombázzuk tiltakozó levelekkel a minisztériumot az alábbi e-mail címen: info@emmi.gov.hu.

Valamint kérjük, hogy csatlakozzanak az Iskola a határon elnevezésű Facebook-csoporthoz.Pécs, 2020. február 4.A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar munkaközösségének tagjai:Dr. Almásiné Balatinácz ÉvaAndok ZitaBacskay BeátaGilincsek TímeaKádár EditRadics ÁgnesSonzogniné Papp KatinkaValusek AndreaKiegészítés a nyílt levélhez:A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium művészeti tárgyakat oktató tanárai kifogásolják az új NAT-ban ezen tantárgyak óraszámcsökkentését.

Az óraszámok súlyos megnyirbálása gyerekellenes, hiszen rendkívül kevés idő jut így a képzőművészetek és a zene megismertetésére, megszerettetésére, kreatív személyiségek nevelésére. Ugyanakkor tanárellenes intézkedés is, hiszen a kollégák az alacsony óraszámok következtében arra kényszerülhetnek, hogy egyszerre több intézményben tanítsanak.

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tantestületének egyetértő tagjai: 1. Szlovák-Baris Katinka 2. Albóci Gabriella 3. Ódor Péter 4. Juhász László 5. Meiszterics Zoltánné 6. Molnár Eszter 7. Gergály Anikó 8. Lányi Vera 9. Hegyiné Király Krisztina 10. Kulcsár László 11. Lőrincz-Götzer Zsófia 12. Misnics Ildikó 13. Dombi Anna 14. Herner Mihály 15. Kiss Edit 16. Böhmné Nagy Hajnalka 17. Perger Attila 18. Pfeiffer Enikő 19. Huszár Nóra 20. Dlusztus Péter 21. Gyöngyiné Mester Henriette 22. Róna Géza 23. Bordán Bence – egyetemi hallgató”

KategóriákMETÁL