A Transparency International (TI) Magyarország Alapítvány jogi álláspontja szerint egyértelmű, hogy a Komlón, Szekszárdon és Nagykanizsán történtekkel, az ottani egyszemélyi polgármesteri döntésekkel a városvezetők törvénysértést követtek el. Éppen ezért a korrupcióellenes civil szervezet a törvényesség helyreállításához szükséges intézkedések megtételére kérte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert és Pintér Sándor belügyminisztert.

A cikk a hirdetés után folytatódikKomló, Szekszárd és Nagykanizsa három, ellenzéki többségű, de fideszes polgármester által vezetett önkormányzat. Mint arra emlékezhetnek, e három  polgármester nem csak élt a veszélyhelyzet miatt rá ruházott különleges jogosítványokkal, hanem akár vissza is élhettek velük. Felmerült mindhárom városvezetővel kapcsolatban az a gyanú is, hogy egyes konkrét döntéseikkel visszaéltek a vírusjárvány miatt rájuk ruházott jogokkal. Avagy: túlhatalmukkal.

A Miniszterelnökséget vezető miniszternek és a belügyminiszternek címzett, a TI Magyarország ügyvezetője, Martin József Péter, és jogi vezetője, Ligeti Miklós által aláírt levelet cikkünkhöz csatoljuk is teljes terjedelmében, a legfontosabb részeket azonban kiemeljük.

A veszélyhelyzet miatti különleges felhatalmazással időben elsőként Komló fideszes polgármestere élhetett vissza, a helyi ellenzék legalábbis erről beszélt, amikor arról tájékoztatták a döntésekről beszámoló Szabad Pécset. Mint megírtuk ugyanis, Polics József egyedül döntött az éppen a veszélyhelyzet kihirdetésének másnapjára kitűzött helyi testületi ülés és bizottsági ülések elhalasztásáról, majd a költségvetés elfogadásáról. Illetve a képviselőtestület tagjai javadalmazásának megvonásáról. Később a polgármester nyilatkozott a Szabad Pécsnek, és arra hivatkozott, hogy a jegyzővel egyeztetett, és ő maga is meglepődött az őt megillető rendkívüli felhatalmazáson. Sőt, azt is mondta, hogy nem csak a jegyzővel egyeztetve döntött így, hanem tájékoztatta a képviselőket is a döntéséről. Ettől még igaz, hogy a költségvetés legvégső verziójáról egyedül döntött, egy, az ellenzéki többség által eldöntött szolgáltatás-megrendelést visszavont, és a képviselők fizetését is konkrétan lenullázta, amiről utólag tájékoztatta őket, nem is fogadták el a magyarázatát az ellenzéki szövetség tagjai.

Azt már egy nappal később, és a Magyar Hang írta meg, hogy egyszemélyes kormányzásba kezdett a fideszes polgármester Szekszárdon is – ahol a Fidesz szintén kisebbségben van a városi közgyűlésben. Azzal indokolta a helyi önkormányzati hetilap visszavételét a városi Vagyonkezelő Kft.-től, hogy úgy tudja, a lap nem, vagy csak korlátozottan jelent volna meg, és szerinte ilyen helyzetben nem megengedhető, hogy ne lássák el fontos információkkal a város polgárait.

Sőt, azt követően pedig a koronavírusra hivatkozva a nagykanizsai fideszes polgármester is átvette a város irányítását, amiről pedig az RTL Híradó számolt be és a Népszava írt. Balogh László Nagykanizsán egyedül döntött az alpolgármester kinevezéséről, visszahívta a tanácsnokokat, és csökkentette a képviselők tiszteletdíját.

A Transparency a két miniszternek írt levelében éppen ezért a törvényesség helyreállításához szükséges intézkedések megtételére kérte őket, úgy is, mint a kormánynak a helyi önkormányzatokért, illetőleg a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős tagjait.

A TI szerint a veszélyhelyzet idején érvényes további jogszabályi rendelkezések végrehajtásakor tiszteletben kell tartani az Alaptörvény 28. cikkét is, amely azt írja elő, hogy a

„jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.” 

Hivatkoznak továbbá a Miniszterelnökség által a Sződligeten és Polgáron elrendelt kijárási korlátozások ügyében kiadott közleményben írtakra, miszerint:

„kormányhivatalok törvényességi felügyeleti eljárása a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésekre is kiterjed, és amennyiben a kormányhivatal jogsértést tapasztal, törvényességi felügyeleti jogkörében haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket”.

A TI Magyarország a Komlón, Szekszárdon és Nagykanizsán történtek miatt elsősorban törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását, illetve, azok hatástalansága esetén a Kúria Önkormányzati Tanácsa eljárásának a kezdeményezését tartja szükségesnek és indokoltnak. Mindezeken túl jogszabályértelmező közlemény közzétételét is sürgette.

Hangsúlyozták, hogy az önkormányzati jogokat  jóhiszeműen és a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni. Márpedig a polgármester ellenőrizetlen hatáskör-gyakorlását, a település választott képviselőtestületi tagjai javadalmazásának a visszavágását, illetve a városvezetés számára kellemetlennek tűnő tisztségviselők eltávolítását semmiképpen nem lehet ilyennek tekinteni.

Kiemelték, és figyelemre méltónak nevezték azt a körülményt is, hogy Komló, Szekszárd és Nagykanizsa kivételével a településvezetők nem látták szükségesnek hasonló intézkedések bevezetését.

KategóriákMETÁL