A magyar intézkedéseket és a felhatalmazási- vagy koronavírus-törvényt  kritizáló német újságíróknak és lapoknak üzent egy minapi írásban Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője a Berlini Magyar Nagykövetség oldalán jelentetett meg egy közleményt, amely címe szerint is arról szól, hogy a magyarországi veszélyhelyzet (Deutsch szerint) teljes mértékben összhangban van a magyarországi jogállamisággal. Szerinte egyes, főként liberális, nyugati és német újságírók és lapok, illetve ngo-k (nem kormányzati civil szervezetek) kettős mércét alkalmaznak az új tagállamokkal szemben, olyan intézkedések miatt támadják őket, amelyeket éppenhogy üdvözölnek, vagy nem kritizálnak a régi EU-s tagállamok esetében.

A cikk a hirdetés után folytatódikDeutsch Tamásnak a Berlini Magyar Nagykövetség oldalán megjelent írását nem csak fideszes magyar EP-képviselőként jegyzi, hanem, mint azt a levél első soraiban meg is jegyzi: az Európai Néppárt magyar parlamenti küldöttségének vezetőjeként is.

Mint Deutsch írta, az elmúlt napokban “a nyugati média” és civilek, nem kormányzati szervezetek számos szerinte felelőtlen panaszt és megalapozatlan vádat tettek közzé a magyarországi intézkedésekkel szemben.

Deutsch Tamás szerint ezen kritikák mindegyikének van egy közös vonása. Az, hogy az úgynevezett újonnan csatlakozó, köztük a 2004 és 2007, az EU-hoz csatlakozó országokat, így Magyarországot támadják.

A fideszes európai parlamenti képviselő szerint ezt annak ellenére teszik, hogy ezek a tagállamok szerinte a legsikeresebbek voltak eddig a koronavírus-betegség (COVID-19) terjedésének a kezelésében a saját országukban, azaz a saját polgáraik megvédésében.

Vagyis Deutsch a Magyarországot, és azon belül a koronavírus- vagy felhatalmazási-törvényt ért bírálatokat egyfajta V4-eket ért támadásként értelmezte, vagy legalábbis tálalta. Sőt: úgy állította be, mintha az egyes nyugati politikusi és újságírói kritikák az új és a régi tagállamok közti ellentétre épültek volna, és nem a magyar túlhatalom-törvényt érték volna.

A Fidesz alapító tagja, azaz a korábbi liberális politikus szerint az új EU-tagállamok, így Magyarország is, a területükön lakó uniós polgárokat maximális hatékonysággal meg tudták és tudják védeni.

„Ebben a tekintetben Magyarország kétségtelenül jól teljesített: március 27-ig sikerült a COVID-19-fertőzöttek számát 300 alatt tartani. A lakosság számával (10 millió) összehasonlítva ez akár a legjobb arány lehet Európában!” – írta Deutsch Tamás.

Aztán persze rátért a felhatalmazási törvényre is.

Azt hangsúlyozta, hogy az állampolgárok életét ténylegesen érintő ideiglenes magyar korlátozásokat éri kritika, de azok teljes mértékben összhangban állnak a magyar alkotmánnyal (Alaptörvénnyel), ráadásul azok meghozatala nélkülözhetetlen volt az emberi élet védelme érdekében.

A nyugati és egyes német kritikák viszont arról szóltak, és szerinte hamisan, hogy ezek az intézkedések összeegyeztethetetlenek a jogállamisággal és korlátlan hatalmat kínálnak Orbán Viktoréknak, sőt egyenesen diktatúrához vezethetnek (Itt az Euractiv egyik cikkét idézte, amit az AFP-vel együttműködve készítettek el, s ami azt taglalta, hogy a koronavírus miatt jöhet létre az EU első diktatúrája.)

Deutsch Tamás azt hangsúlyozta, hogy az élethez való jog a legelső alapvető jog, mind az Emberi Jogok Európai Egyezményében, mind az Európai Unió Alapjogi Chartájában.

A jelenlegi helyzetben a magyar politikus szerint az határozottan kijelenthető, hogy Magyarország az emberi élethez és a túléléshez való jogot biztosítja az intézkedéseivel, és ezt legfeljebb csak egy maroknyi liberális újságíró gondolja és írja, vagy értelmezi másként.

A Fidesz politikusa szerint a magyar kormány kivételes, átmeneti intézkedésekről döntött és hajt végre, amelyekhez hasonló döntések meghozatala éppenhogy erkölcsi kötelezettsége lenne minden kormány számára, amelynek valóban értékes az emberi élet.

Majd arról beszélt, hogy különböző fokú vészhelyzetetet vezettek be mostanra a legtöbb uniós tagállamban, így Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, vagy éppen Belgiumban, ahogyan Magyarországon is, mindenütt az adott ország alkotmányos hagyományaira építve. És ezek mindegyike tartalmaz bizonyos korlátozásokat az alapvető jogokra nézve is.

Érinthet akár szabadságokat is, példaként említette meg, hogy a francia kormány elhalasztotta az ottani helyi választások második fordulóját.

Az ilyen korlátozások azonban indokoltak, jogszerűek, és végső soron mind az emberi élet védelmét szolgálják, fogalmazott.

Majd egy újabb francia példát említett: amikor François Hollande francia elnök a 2015-ös párizsi terrorista támadás után rendkívüli állapotot hirdetett ki. Akkor és ott a francia belügyminiszter jogot kapott arra, hogy „letartóztasson mindenkit”, akinek a tevékenysége veszélyesnek bizonyul a biztonság és a közrend szempontjából. És ez a vészhelyzet Franciaországban évek óta hatályban volt, anélkül, hogy szerinte ezt az állapotot a liberális média és a nem kormányzati szervezetek túlságosan kritizálták volna.

A magyar kormány által most bevezetett intézkedéseket teljesen más helyzetben fogadták el, de legalább ugyanolyan legitim célokra és az alkotmány teljes betartásával, mint a 2015-ös francia döntést, vont párhuzamot a két helyzet közt Deutsch.

Szerinte teljesen világos, hogy a liberális média azokat az intézkedéseket elfogadottnak, jogszerűnek és indokoltak tartja és tartotta a régi, nyugati tagállamok esetében, míg a nagyon hasonló intézkedéseket a 2004 és 2007 között csatlakozott országok esetében, nem hajlandó elfogadni.

Sőt, Deutch szerint ez felveti az egyenlő bánásmódhoz való jog  kérdését is, akár ezen országok uniós polgáraira, akár magukra a tagállamokra nézvést. A nyugati liberális újságírók pedig szerinte éppenhogy kigúnyolják a jogállamiságot.

Nem előzmények nélküli történet

Nem sokkal korábban volt egy másik levél is, amit Magyarország németországi nagykövete, Györkös Péter írt, a liberális elhajlással azért nehezen vádolható Die Welt-nek. Igaz, egy lengyel vendégszerző által jegyzett cikk miatt írt. Azt a levelet is a berlini magyar nagykövetség honlapján tették közzé. A nagykövet ugyancsak, az akkor még csak jogszabály-tervezetként létező koronavírus-törvényt védte meg azzal, hogy a nincs ellentétben a jogállamisággal, és sorra hoznak különféle rendkívüli intézkedéseket Európában.

KategóriákMETÁL