Levelet küldött az Emberi Erőforrások Minisztériuma Maruzsa Zoltán államtitkár aláírásával az általános iskolák igazgatóinak. Plusz embereket toboroznának az ott tanító 50 év alatti pedagógusok köréből az érettségire, felügyelőtanároknak. Már ez is olyan fordulat, amihez hasonló még korábban nem volt. A minisztérium után, azt a kérést mintegy megerősítendő a tankerületektől is ment levél az általános iskolai igazgatóknak. A Pécsi Tankerület vezetője – de vélhetően nem csak a pécsié járt így el – azt kérte, hogy jelentsék az igazgatók azokat a pedagógusokat is, akik nemleges választ adtak a minisztérium megkeresésére. A PDSZ szerint ez Kubatov-listázás, és teljesen megengedhetetlen és elfogadhatatlan.

A cikk a hirdetés után folytatódikNagy Erzsébettől, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének pécsi ügyvivőjétől tudta meg a Szabad Pécs, hogy egyfajta toborzó levelet kaptak az EMMI-től, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár aláírásával általános iskolai igazgatók, hogy segítsenek azzal az idei érettségi lebonyolításában, hogy általános iskolai tanárok is felügyeljék az érettségi vizsgákat. Az 50 év alatti pedagógusokról van szó, és nem csak a saját állományba tartozókról, de az intézménnyel megbízásos szerződésben álló tanárokról is.

Már ez is rendkívüli, még sosem volt ilyen, persze a helyzet sem egyszerű, hiszen legfeljebb tíz érettségizőt engednek egy teremben a veszélyhelyzet miatt vizsgázni, ezt a PDSZ is tudja nyilvánvalóan. Habár szerintük ezzel is vannak problémák.

Ugyanakkor az, hogy Maruzsa Zoltán levelét követően, az államtitkári megkeresésre hivatkozva legalább egy tankerületi vezető, jelesül Páva Péter, a Pécsi Tankerület vezetője azt is kérte az iskolaigazgatóktól, hogy a nemleges választ adókat is írják be a tankerület által bekért táblázatba, az Nagy Erzsébet szerint megengedhetetlen és tűrhetetlen és a PDSZ szerint ez a bármi okból nemet mondó pedagógusok Kubatov-listázása.

Attól tartanak azonban, hogy nem csak egy tankerületi vezető kérte, hogy a nemet mondó pedagógusokat is tüntessék fel a táblázatban.

Páva Péter azt írta ugyanis levele végén, hogy

„A táblázatot intézményi összegyűjtésben kérjük, határideje 2020. április 22. munkaidő vége a tanügyi referenseknek. A nemleges válaszokat is várjuk megküldeni.”

Nagy Erzsébet szerint ebből is látható az, amit már ők egy jó ideje mondanak, hogy előfordulhat az, hogy nem lesz elég felügyelőtanár az érettségin.

Páva Péter, a Pécsi Tankerületi Központ vezetőjének levele a tankerülethez tartozó általános iskolák igazgatóinak címezve

És nemcsak azért, mert több pedagógusra van szükség a normális érettségi menetéhez képest, hanem azért is, mert sokan vannak a 60 év körüli, a járvány tekintetében veszélyeztetett tanárok.

Visszajelzésekből úgy tudják, hogy voltak, akik kérték, hogy idős szüleik ápolása, krónikus betegség, vagy más veszélyeztető tényező miatt ne osszák be őket felügyeletre, illetve éltek azzal a munkavállalói joggal, hogy szabadságot kértek az érettségi napjaira a veszély elkerülése érdekében. 

Szerintük, ha az érettségin nem lesz kötelező a maszk viselése, nem tudni, hányan mennek el olyan tanulók, akik fertőzöttek, ezért joggal tagadhatja meg a munkavégzést különösen az, aki valamilyen okból veszélyeztetett.

A PDSZ azonban nemcsak a tanárok védelmében követeli az immár egyre szürreálisabb körülmények között megrendezendő érettségi elhalasztását. Amit a kormány végig akar hajtani. Ugyanis a PDSZ szerint nem számol azokkal a tanulókkal, akik szintén krónikus betegségek, allergia vagy egyéb ok miatt – pl. idős vagy beteg hozzátartozóval él egy fedél alatt – nem venne részt az érettségin.

A mostani rendszer szerint nem tudhatja a diák, hogy lesz-e még esélye arra, hogy a későbbiekben, de még ebben az évben érettségit tegyen, és továbbtanuljon.

Érettségiznetek nem kell félnetek jó lesz

Ezzel a bizonytalansággal tehát akár olyan jelölteket is belekényszerítene a kormány a vizsgafolyamba a PDSZ véleménye szerint, akik járvány idején nem kockáztatnák saját és mások egészségét.

Ennek ellenére a kormány ahelyett, hogy hallgatna a szakmai szervezetekre, szakszervezetekre és szülői szervezetekre, és későbbre halasztaná az érettségit, most toborzó akcióba kezd a májusi érettségi keresztülvitele érdekében. 

Nagy Erzsébet azt is mondta, hogy megkereste írásban Páva Pétert, miután a PDSZ-hez eljutott a tankerületi igazgató levele. 

Abban arra is figyelmeztette a tankerületi igazgatót, hogy a munka törvénykönyve alapján akár az érettségi napján is meg lehet, sőt adott esetben akár meg is kell tagadni a munkavégzést a kollégák egy részének. A jogszabály szerint ugyanis a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Illetve:

A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.”

Mindemellett azt is leírta, hogy hogy a felügyelőtanár-toborzással egyébiránt elkésett a minisztérium és a tankerület, ugyanis egy vonatkozó kormányrendelet szerint a megbízást a vizsgabizottság elnökének, a felügyelő tanároknak, a vizsgáztató tanároknak, a vizsgabizottság jegyzőjének és a helyetteseknek írásban, a tanév rendjében meghatározott első írásbeli vizsganap előtt legalább két héttel meg kell küldeni, illetve át kell adni.

Ráadásul, ugye, most még egyelőre csak ott tartanak, hogy gyűjtik a felügyelőtanárokat. Mindeközben a fentiek alapján az érettségi lebonyolításában részt vevő pedagógusok részére a megbízásokat legkésőbb tegnapig, április 20-áig el kellett volna juttatni, már ha május 4-én tényleg el akarják kezdeni az érettségiket.

Az utólagos megbízások tehát nem felelnek meg az érettségire vonatkozó hatályos jogszabályi előírásnak, közölte Nagy Erzsébet.

KategóriákMETÁL