Hétfőn jelent meg a PTE kancellári állására szóló pályázati kiírás, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium írt ki. Október közepén lesz új gazdasági vezetője a pécsi egyetemnek. Elegendő lesz a poszt betöltéséhez a főiskolai végzettség, és hároméves vezetői tapasztalat. Július végéig be kell nyújtani a pályázatot.

A cikk a hirdetés után folytatódikÉppen a múlt hét végén, pénteken írt arról a Szabad Pécs, hogy még nem írta ki az ITM a PTE kancellári állására szóló pályázatot, miközben szeptember elsejétől nincs főállású kancellárja az egyetemnek. Ebben a cikkben arról is írtunk, hogy az egyetemi pletykák szerint nem kizárt, hogy egy fideszes politiku (vagy expolitikus) kerül a kancellári székbe.

A legtöbben úgy vélik, hogy vagy Decsi István, Pécs korábbi, fideszes alpolgármestere lehet a befutó (aki lapunk érdeklődésére nem cáfolta egyértelműen, hogy elindulna a pályázaton), vagy egy külső, a PTE-hez legfeljebb lazán kötődő szakember lehet az új kancellár.

Fideszes politikus, az egyik volt pécsi alpolgármester lesz a PTE új kancellárja?

Az ITM azonban ma, július 13-án kiírta a pályázati felhívást. (A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium.) A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 14.

A PTE kancellári poszt teljes munkaidős, közalkalmazotti jogviszony, amelyet határozott időre, 2020. október 15-től legfejebb 5 év-ig kötnek meg.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. A pályázat érvénytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok, többek közt:

Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést.

b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi jogokat.

f) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági vezető megbízását.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         – magyar állampolgárság;

•         – cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;

•         – felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)-(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);

•         – felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves vezetői gyakorlat;

•         – az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;

•         – a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-szakértő) kinevezhető.

KategóriákMETÁL