És ezúttal is csupán a 2016 és 2019 közti időszakot, azaz a Fidesz utolsó négy pécsi évét vettük górcső alá. Pályáztatás az ügyvédi munkára a Biokomnál sem volt. De nem csak a fideszes országgyűlési képviselő ügyvédje, a pécsi Kamondi Mónika járt jól a pécsi önkormányzati cég közpénzes megbízásaival, hanem például két budapesti ügyvéd is.

A cikk a hirdetés után folytatódikEgyikük, dr. Szabó Iván neve szerepelt már abban a táblázatban is, amit a Szabad Pécs a tegnapi cikkében bemutatott. Mint emlékezhetnek, tegnapi cikkünkben a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-nél 2016 januárja és 2019 decembere közti külsős ügyvédi/jogi megbízásokkal foglalkoztunk. Róla azonban cikkünk későbbi részében szólunk részletesen.

A munkát elvégezték és leigazolták

Hangsúlyozzuk, nincs arról szó (ilyenről nincs tudomásunk legalábbis), hogy a szóban forgó ügyvédek ne végeztek volna tényleges munkát az aktuálisan említett pécsi önkormányzati cégeknek, ne ismerték volna el és igazolták volna le a kifizetésekhez a szerződés szerinti munkákat a névvel is említett ügyvédeknek vagy ügyvédi irodáknak. Ilyet sem ebben a cikkben nem állítunk, és az összes többi hasonló korábbi cikkünkben sem állítottuk.

Nyilván, ha tudomásunkra jut a szerződésekkel és a kifizetett összegekkel kapcsolatban olyan információ, ami a fentiekkel ellentétes lenne, vagy akár csak a gyanúja felmerülne, arról szólni fogunk.

A Szabad Pécs e cikk keretei közt nem foglalkozik érdemben azzal sem, hogy ezeknek az ügyvédi megbízásoknak mennyire volt létjogosultsága.

Kellett-e, szükséges volt-e így megoldani e feladatok elvégzését. Valóban ez a megoldás, külsős jogi szakértők, tanácsadók, bedolgozó ügyvédek útján lehetett-e a legracionálisabban elkölteni a cikkben szereplő több száz millió forintot. Vagy akár mindent, akár részfeladatokat lehetett volna-e esetleg saját munkatársakkal elvégeztetni – a meglévő állománnyal, vagy akár annál több dolgozóval, még több embernek munkát biztosítva – de arányaiban kevesebb pénzt kifizetve.

Meg kell jegyezni, hogy a piaci szférában nem szokatlan, sőt, nagyon is bevett, hogy egy adott gazdálkodó szervezet számára egy külsős megbízás a legésszerűbb megoldást jelentheti, számos területet és szolgáltatást érintően.

Persze, egyrészt jó esetben piaci verseny utáni kiválasztással, másrészt eg önkormányzati cégnél akár más szempontokat is lehet mérlegelni egy adott feladat elvégzése kapcsán, ha van egy olyan opció is, hogy plusz helyi munakerő alkalmazásával végeztetnek el egy munkát. Már, ha a munka minőségében, hatékonyságában nincs eltérés. Így akár mág valamivel drágább működtetés esetén is szóba jöhet ez a megoldás (feltéve, ha tényleg drágább), mert adott esetben sok egyéb más miatt akár még az is megérheti egy stratégikusan gondolkodó városi cégnek.

Nem volt sem közbeszerzés, sem nyilvános pályázat

Ebben a cikkben is csupán azt mutatjuk be, hogy a Fidesz-KDNP pécsi regnálásának utolsó négy évében egyes önkormányzati cégeknél milyen feladatokra és milyen összegekre, milyen havi- vagy óradíjra szerződtek le ügyvédek, és ezek alapján mennyi pénzt fizettek ki a részükre végül ténylegesen.

Amint a tegnapi cikkünk kapcsán is, most is közérdekű adatigénylés útján jutottunk a lentiekben közlendő információkhoz. Azt kérdeztük meg a Biokomtól is, hogy kikkel, mely ügyvédekkel vagy ügyvédi irodákkal volt érvényben külsős megbízási szerződése a Biokomnak, mire szóltak ezek a szerződések, mennyi pénzt fizettek ki, és hogy előzetesen folytattak-e le az ügyvédek kiválasztására közbeszerzési eljárást, avagy volt-e egyéb pályázati kiírás.

Az utolsó két kérdésre a válasz: nem. Akárcsak tegnap. Azaz a Biokom által megbízott ügyvédeket és ügyvédi irodákat is más, előttünk biztosan nem ismert szempontok alapján választották ki – csakúgy mint a Pécsi Vagyonhasznosító esetében.c

Négy ügyvéd, hat szerződés

A Biokomnak ebben a négyéves időszakban, 2016-2019 közt négy ügyvéddel volt külsős szerződéses jogviszonya: dr. Kamondi Mónikával, dr. Krasz Máriával, a már fent említett dr. Szabó Ivánnal és a szintén budapesti dr. Szalay Ferenccel.

Közülük dr. Kamondi Mónika pécsi ügyvédnek (ügyvédi irodának) fizették ki a legtöbb pénzt, köszönhetően annak, hogy vele három különböző szerződést is megkötöttek.

Az egyik egy nagyon hasonló, általános jogi feladatokra szóló megbízás volt, havi nettó 700 ezer forintért, mint amilyet a vagyonhasznosítóval is kötött dr. Kamondi.

Ez a megbízás egyébként idén márciusig élt a Biokomtól megkapott táblázat szerint. Kamondi Mónikával kötöttek azonban más ügyben. egy, havi 200 ezer forintos nettó ügyvédi megbízási díjat jelentő szerződést is.

Igaz, ez utóbbi nem futott végig a vizsgált időszakban, csupán 2018 áprilisáig tartott. Ugyanakkor az kijelenthető, hogy csak és kizárólag a Biokomnál és a Pécsi Vagyonhasznosítónál Kamondi Mónikának három élő szerződése is volt 2016. január 1. és 2018. április 30. közt, amelyért havonta nettó 2 millió 250 ezer forintot (1,35 millió+700 ezer+200ezer) számlázhatott le. 2018 májusa és a 2019 decembere közt ez havi nettó 2 millió 50 ezer forintra “apadt”.

Ugyanakkor mivel a Biokomtól lapunknak megküldött táblázat nem szorítkozik kizárólag a 2016 januárjától kezdődő időszakra, hanem feltünteti a szerződések kezdő (és ahol van, befejező időpontját is) , azt is látni, hogy Kamondi Mónikának nem 2016-ban kezdődött a jó világ, hanem már jóval korábban, akár 2011-ben. A Biokomnál legalábbis biztosan, de információink szerint Bánki Erik ügyvédjét más helyen is alkalmazták már 2016 januárja előtt is.

Megjegyzés: lapunk az elmúlt öt évre vonatkozóan kérte ki a szerződéseket, mivel közérdekű adatkikérésben ez az, amit úgy jelölhetünk meg, hogy arra, ha a jogszabályi feltételeknek megfelelő információt kérünk, joggal számíthatunk a válasz megérkezésére.

Mindenesetre Kamondi Mónika részére a táblázat szerint a Biokom 2016-2019 közt, megbízás útján mintegy bruttó 100 millió forintot fizetett ki.

Merthogy három szerződése is élt, amelyek után 2016-109 közt a Kamondi ügyvédi iroda 42 millió 862 ezer forint + 51 millió 200 ezer forint + 6 millió 600 ezer forintot kasszírozhatott.

A táblázat készítői megjegyezték, hogy Kamondi Mónika sok esetben pénzügyi kompenzáció útján jutott a megbízási díjhoz.

Ez a tudomásiunk szerint azt jelenti, hogy a nála, az ő ügyvédi letéti számláján hagyott városi forrásokból, például egy önkormányzati céges ingatlan értékesítéséből befolyó összegből tudta kielégíteni a követelését. Mindenesetre ezeket az összegeket a kifizetett bruttó összegeknek jelzi a közérdekű adatkikérés során megkapott táblázat. Mint megírtuk, a vagyonhasznosítóval kapcsolatos ügyvédi letétbe adott egyik nagyobb összeg miatt Péterffy Attiláék rendőrségi feljelentéssel és az ügyvédi kamara felé bejelentéssel éltek.

Bánki Erik ügyvédje mesés napidíjat kapott Páva Zsolték utolsó négy évében a Pécsi Vagyonhasznosítótól

Vagyis csak Kamondi Mónikának, illetve az ő ügyvédi irodájának a Biokom NKft. és a PVH Zrt., csak 2016 lés 2019 közt nagyjából bruttó 169 millió forintot utalt el vagy fizetett ki pénzügyi kompenzáció útján.

Mutatjuk is alább a már sokat emlegetett táblázatot, a Biokomtól adatkikérésünkre érkezett választ megnyitható, kinagyítható formában.

2011-2015

Ugyanakkor, ha a Biokomtól biztosan megkapott, dr. Kamondi számára kifizetett összeget nézzük, akkor nem csak a valamivel több, mint bruttó 100 milliót kell látnunk, hanem a 2016 januárja előtti összegeket is.

Ami a fenti táblázat szerint további mintegy nettó 42 milliót jelent csak az általános jogi szerződésből Kamondinak, hiszen 2011 januárja és 2015 decembere közt is volt élő megbízása a pécsi önkormányzati céggel.

Azt persze nem tudjuk ebből megállapítani, hogy az ügyvédi megbízási díj változhatott-e, hiszen egy majdnem tízéves időszakról beszélünk ebben az esetben. Amennyiben változott, úgy nyilvánvalóan csak emelkedhetett a havi megbízási díj összege a kezdetektől mostanáig.

Mi mindenesetre a fenti 42 millliót a havi 700 ezer nettó megbízási díjjal számoltuk ki. Amihez mindenképpen hozzájön még nettó 1,4 millió, a már említett havi 200 ezres szerződés ugyanis 2015 utolsó hét hónapjában is élt.

Fizető parkolás

A legkomolyabb összeget azonban a Pécsett közterületi fizetőparkoláshoz, illetve a be nem fizetett pótdíjak behajtásával kapcsolatos ügyvédi munkával kereste a Kamondi ügyvédi iroda.

Ez a szerződés idén év végéig szól a pécsi ügyvédnő által vezetett irodával, de már 2012 márciusa óta érvényben van. Azaz a 2012 tavasza és 2015 decembere közti időszakban is több tízmilló forint munkadíjról lehet szó a fentieken túl. Itt szerepel ugyanis 2016-2019 közt az 52 millió 200 ezer forintos tétel.

Annyit tehát mindenképpen kijelenthetünk, hogy Bánki Eriknek, a Fidesz dél-dunántúli igazgatójának, Baranya egyik ciklusok óta regnáló országgyűlési képviselőjének személyes ügyvédje, illetve az általa vezetett iroda jövedelmező megbízásokhoz jutott legalább két pécsi önkormányzati cégnél, és legalább egy-két, komoly összeget, munkadíjat jelentő megbízása már a Fidesz pécsi hatalomra kerülésének kezdetén elkezdődött.

Ha politikai kiszólást, politikai véleményt szeretnénk ennek kapcsán megfogalmazni, azt írnánk, hogy: és akkor most mindenki gondolja végig, vajon Pécs mennyit és mit is köszönhet a Fidesz baranyai erős emberének nevezett, eredetileg mohácsi politikus Pécsért végzett lobbijának (már, ha feltételezzük, hogy volt ilyen, és elvárásaink szerint kellett, hogy legyen ilyen munkája).

Dr. Szabó Iván

Mint megírtuk tegnap, dr. Szabó Iván neve már annak a több, nagynak nevezhető pécsi ügynek, sőt botránynak a kapcsán is ismert lehet, mint a Pécsi Vízmű elfoglalása, a Pécsi Közlekedési (PK) Zrt. elfoglalása, és a magántulajdonosok kiszorítása, vagy éppen, szintén a magáénbefektető elleni akció, az igencsak balul elsült Zsolnay-einstand.

Mint bizonyára tudják, annak idején a budapesti ügyvéd nagyon magabiztosn nyilatkozott a Pécsi Vízmű francia tulajdonosainak az elzavarásáról, és arról, hogy a jog és az igazság Pécs és Páva Zsolték mellett van – de végül csak több milliárd forintos kártérítés után “lépett le” a francia tulajdonos. Amely aztán egy másik fontos és nagy, bár nem önkormányzati közbeszerzést megnyert Pécsett.

És bár változott a víziközmű társaságokra is vonatkozó törvény, amely nem érintette éppen pozitívan a vizes társaságokat, majd jött a rezsicsökkentés, de mégsem láttuk azt, hogy az utódcég, a Tettye Forrásház talicskán tolta volna be a pénzt a pécsi városházára. Páva Zsolt elhíresült mondása az volt, hogy a franciák talicskán tolták ki a nyereséget Pécsről.

Megjegyezzük azt is, hogy ámbár valóban sikerült a közösségi közlekedési anomáliákat csökkenteni a fidseszes időszakban a Tüke Busz működtetésével, de ha a város annyi fejlesztési pénzt és működtetési többletet beletesz annó a PK Zrt.-be, mint a Tüke Buszba, akkor valószínűleg legalább ilyen pozitív fordulat bekövetkezhetett volna.

A Zsolnay-einstand pedig végezetül sajnos kész katasztrófa volt, nem beszélve arról, hogy bizonyosan egyik ügy híre sem járult hozzá ahhoz, hogy a külföldi vagy magyar magántulajdonú befektetők nagy örömmel Pécsett ruházzanak be, kezdjenek új üzletbe. Persze, ettől még voltak új befektetések, de nem tudhatjuk, mennyien érkezhettek volna Pécsre, ha nincsenek ezek a botrányok – tippünk, hogy többen.

Visszatérve dr. Szabó Iván Biokom-szerződésére. Vele a Biokom a Mecsek-Dráva Projekthez kapcsolódó jogi ügyek intézésére szerződött le. Megbízása 2011-ben már elkezdődött, és “csak” 2018 júliusáig tartott, de így is leszámlázhatott a Biokomnak 2016-2019 közt bruttó 12 millió 500 ezer forintot. A megbízása 20 ezer forintos nettó ügyvédi óradíjra szólt, de legfeljebb havi nettó 300 ezer forintos ügyvédi megbízási díjra.

Mindenesetre azzal, hogy dr. Szabó a tegnapi vagyonhasznosítós összesítésben a “második helyezett” lett, és az ő ügyvédi irodája számára a PVH Zrt. a 2016-2019. közti négy évben összesen bruttó 44 millió 625 ezer forintot fizetett ki, dr. Szabó mindösszesen bruttó 57 millió 100 ezer forintról állíthatott ki számlát a két pécsi városi cégnek, a Biokomnak és a PVH-nak.

Dr. Szalay, Dr. Krasz

Dr. Szalay Ferenc budapesti ügyvéd, a szolnoki fideszes polgármester fia is pályázat vagy közbeszerzési kiírás nélkül, közvetlen megbízással szerződhetett le a Biokommal. Az ő megbízása 2015 márciusában kezdődött, és tavaly év végéig tartott. Jogi képviseletre és jogi tanácsadásra szólt a megbízása, illetve közlekedésszervezésre (a Biokomban működött ilyen terület is, miután a Tüke Busztól elvették a feladatok egy részét).

Ő maximum 40 munkaórát számlázhatott le havonta (20 ezer forintos nettó ügyvédi megbízási díjjal, azaz maximum 800 ezer forint nettóval), plusz a másik feladatra maximum nettó 200 ezer forintról állíthatott ki számlát. Vagyis legfeljebb 1 millió nettó volt a havi megbízási díja a Biokomnál. A közérdekű adatkikérésünkből kiderült, hogy dr. Szalay Ferenc valami miatt ennél a maximumnál többet számlázott le, ugyanis a havi nettó egymillió forint négy évre 48 millió plusz áfa, azaz 60 millió plusz egy kevés, a táblázat szerint azonban 63 millió forintot fizettek ki neki.

Dr. Krasz Mária pécsi ügyvéd is megbízásos viszonyban állt a Biokommal. Nem illik kihagyni (nem is tesszük), hogy ő 2007 májusa óta állt szerződésben a Biokommal, azaz még a szocialista városvezetés idején kapta a megbízást, amit meg is hagytak a számára.

A határozatlan idejű ügyvédi megbízás nettó 906 ezer forint havi díjat jelent neki és ügyvédi irodájának, ugyanakkor ezért havi 100 óra rendelkezésre állást kell biztosítania, vagyis 9 ezer forint nettó ügyvédi díjért dolgozik. Ő a vizsgált négyéves időszakban 2016 és 2019 közt 57 millió 800 ezer forintot számlázhatott ki a Biokomnak.

KategóriákMETÁL