A legfinomabban szólva is vegyes volt a fogadtatása Orbán Viktor kedd esti rendkívüli bejelentésének a COVID-járvány második hulláma miatti szigorításokról. Az nem volt kérdés, hogy Orbán Viktornak mondania kell előbb utóbb valamit, az egyre cudarabb halálozási és fertőzési adatok miatt, de kérdéses, hogy amit bejelentett elegendő-e az eddiginél erősebb védekezéshez. Éjfél előtt mindenesetre megjelent a részletekkel legfrissebb Magyar Közlöny.

A cikk a hirdetés után folytatódikMint megírtuk, éjféltől különleges jogrend lépett életbe. A járványügyi szigorítások többsége is él már szerda 0.00 órától, kivéve az éjfél és hajnali öt óra közti kijárási korlátozást. Az csak egy nappal később, november 5-étől él. Mostantól azonban Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány.

A Kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki. A miniszterelnököt e feladata ellátásában a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs segíti.

Éjféltől rendkívüli jogrend, az iskolákat nem zárják be, éjszaka viszont kijárási korlátozás lesz

A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.

A bevezetendő kijárási korlátozás azt jelenti, hogy éjfél és reggel 5 óra között – a lentebb sorolt kivételeket nem számítva – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Kivételt jelentenek: munkavégzés céljából; a munkavégzés helyére történő közlekedés; a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés; egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet, valamint életvédelmi cél. 

A kormány legkésőbb 2020. november 30-án hoz döntést arról, hogy fenn kell-e tartani a későbbiekben is a kijárásra vonatkozó intézkedést.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni, amely (a) rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és (b) amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Tilos az előző bekezdés szerinti rendezvényt szervezni, illetve tartani.

A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

A fenti rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sportrendezvény) az alábbiak szerint tartható meg.

A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani. 

Orbán Viktor ma este bejelentést tesz – A PDSZ szerint mára az oktatás az összeomlás szélére került

A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen a) a páholyokban, b) a kulturális vagy sportrendezvény szünetében, c) a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve d) a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

Az előző két bekezdés szerinti védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a  kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a  kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

Azt a  személyt, aki a  szervező, az  üzemeltető, illetve a  szervező vagy az  üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a  (2) és (3)  bekezdés szerinti védelmi intézkedéseket, a  szervező, az  üzemeltető, illetve a  szervező vagy az  üzemeltető alkalmazottja köteles a  látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A múzeumok is nyitva lehetnek

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott a) muzeális intézmény, b) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény, c) kép- és hangarchívum, d) közművelődési intézmény, e) közösségi színtér, valamint f) integrált kulturális intézmény látogatható, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani.

Nem rendeltek el zárt kapus meccseket, de a renitensek még keresztbe tehetnek 

A járványügyi kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha a  rendőrség az ellenőrzés során az előző két fenti járványügyi kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, akkor a) figyelmeztetést alkalmaz, b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, c) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt – a  sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárhatja, vagy d) a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a  helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz sportrendezvényt nézők nélkül, zárt kapus formában kell megtartani.

A tömegközlekedéssel összefüggő járványügyi intézkedések

A koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése érdekében, Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a  munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.

A  járatsűrítési tervet a kötelezettek november 5-éig kötelesek elkészíteni, és Budapesten helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság esetében Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a  megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság esetében a  megyei jogú város illetékessége szerinti megyei kormányhivatal részére átadni.

Ha a kormányhivatal a  járatsűrítési tervet nem hagyja jóvá, akkor a kötelezett köteles a  kormányhivatal által meghatározott szempontok szerint, a  kormányhivatal által meghatározott határidőn belül a járatsűrítési tervet újra elkészíteni, és a kormányhivatal részére átadni.

A kormányhivatal által jóváhagyott járatsűrítési terv végrehajtásáról a közösségi közlekedési cég a jóváhagyás napján köteles intézkedni.

Újból ingyenes a közterületi parkolás

A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint b) az országos közutak, valamint az  állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni. A csökkentett forgalmú területekre viszont, amint a tavasszal is, elviekben a továbbiakban is kell érvényes behajtási engedély.

A járványügyi készültségi időszak korábbi szabályai, például a  maszkviselés szabályai – a  veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.

Szabálysértést követ el, aki a védelmi intézkedéseket megszegi, és ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírságot fizethet.

KategóriákMETÁL