Pécs jegyzőjét kérdeztük a pécsi polgármester tegnap, villámcsapásszerűen bejelentett, és nem kis politikai viharokat kavart döntéséről. Megírtuk: Péterffy Attila kinevezett egy új, harmadik alpolgármestert, Nyőgéri Lajos MSZP-s képviselőt. Dr. Lovász István többek közt azt írta, hogy a polgármester döntését utólag nem kötelező a képviselőtestülettel jóváhagyatni, az anélkül is joghatályos.

A cikk a hirdetés után folytatódikMég a Mindenki Pécsért Egyesület elnökségének közleménye előtt fordultunk kérdéssel Pécs jegyzőjéhez, dr. Lovász Istvánhoz a harmadik pécsi alpolgármester kinevezése kapcsán. Azt szerettük volna megtudni, hogy jogszerű-e ez a döntés így, utólag, a veszélyhelyzet elmúltával kell-e szavazásra bocsátani a kinevezést, és a fordítottja is lehetséges-e, azaz alpolgármesteri pozíciót visszavonásáról is dönthet vagy dönthetett volna Péterffy Attila a polgármesterekre veszélyhelyzetben ráruházott különleges jogrend miatt. A Mindenki Pécsért közleménye szerint Péterffy Attila visszaélt ezzel az időleges hatalmával, ezért arra szólították fel, hogy vonja vissza a kinevezést, szavaztassa meg előbb a státuszt, a harmadik pécsi polgármesteri pozíciót, s csak azt követően nevezzen ki rá valakit, akit megszavaz a többség.

Dr. Lovász István válaszában azt írta a Szabad Pécsnek, hogy a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. (Mötv.) törvény szerinti összehívására nincs lehetőség.

A képviselő-testület valamennyi hatáskörét tehát a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

Jelen helyzet eltér a normál jogrend keretében alkalmazott hatáskörátruházás esetétől, amikor is az átruházott hatáskörben (pl. polgármester, bizottság által) hozott döntések kapcsán utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

Veszélyhelyzet idején az önkormányzati hatásköröket külön törvény alapján a polgármester gyakorolja. Ebben a minőségében meghozott döntése nem veszti érvényét a különleges jogrend megszűntével. A polgármester döntését utólag nem kell a képviselőtestülettel jóváhagyatni, az enélkül is joghatályos.

Az önkormányzati törvény általános szabályai szerint azonban a képviselő-testület, a polgármester, a bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntéseket lényegében korlátozás nélkül bármikor felülvizsgálhatja, megváltoztathatja. Ez a jog természetesen a veszélyhelyzet megszűnését követően rendelkezésre áll, hangsúlyozta dr Lovász István. Tehát akkor, amikor az önkormányzati működés ismét visszaáll a testületi döntéshozatali modellre.

Azt is elmonda Pécs jegyzője, hogy az alpolgármesterek megválasztásnak módja, eljárási rendje tekintetében nincs különbség a testület tagjai közül választott, illetve az ún. külsős alpolgármester között.

KategóriákMETÁL