A PTE Szenátusa holnap, csütörtökön szavazhat arról, hogy elfogadják-e a modellváltást és az alapítványi fenntartást, és ha igen, milyen feltételekkel. A hallgatói érdekképviselet is szavazni fog, sőt szokásosan nagyon is számít, hogy mit mondanak. A PTE EHÖK a szavazás előestéjén, nemrég közzétette azt, hogy milyen feltételekkel szavaznák meg a modellváltást.

A cikk a hirdetés után folytatódikArról tehát nincs szó, hogy egy az egyben elutasítanák a modellváltást.

Az EHÖK-nek vannak feltételei. Többek közt az, hogy a rászoruló hallgatók a jövőben is kaphassanak szociális- és tanulmányi ösztöndíjakat, a hallgatói önkormányzatok pedig a feladatellátásukhoz biztosított tárgyi és pénzügyi feltételeket, valamint gazdálkodási jogosultságokat.

Alapfeltételnek tekintik, hogy egy esetleges modellváltás esetén a továbbiakban is biztosításra kerüljenek bizonyos hallgatói jogok és jogosultságok: pl. véleményezési és egyetértési jog a hallgatók térítési és juttatási ügyeit meghatározó szabályzatról, vagy a tanulmányi és vizsgarendet meghatározó szabályzatról. Ez az egyetértési jog garantálja ugyanis, hogy a jövőben sem lesz lehetséges hallgatói egyetértés nélkül átírni a tanulmányokat, juttatásokat meghatározó peremfeltételeket.

Feltételük, hogy az egyetem legfőbb döntéshozó szerveiről, a Szenátusról, a Kari Tanácsról, vagy a kari Tanulmányi Bizottságokról ők is szavazhassanak.

A teljes nyilatkozat ITT olvasható.

A PTE modellváltásával kapcsolatos plénumrók ITT írtunk, az alábbi pedig egy korábbi véleménycikkünk.

A kis gömböc begurult az egyetemre és azt mondta, „Hamm, bekaplak!” – azzal bekapta (?)

A PTE EHÖK nyilatkozata

„Tájékoztatás a fenntartói modellváltással kapcsolatos aktualitásokról

2021-01-20

Kedves Hallgatótársak!

Ahogy az Egyetem hírleveleiből, online lapjából, valamint korábbi közleményünkből is értesülhetettetek, a hónap elején az Egyetem tárgyalásokat kezdeményezett az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőivel az intézmény fenntartói modellváltásának lehetőségeiről. A modellváltással kapcsolatos döntést az egyetemi polgárság legfőbb döntéshozó szerve, a Szenátus fogja meghozni. A kérdés nyitott, a PTE állásfoglalása a Szenátus döntésének függvénye lesz, amelyre várhatóan a január 21-i Szenátusi ülésen kerülhet sor.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat mindig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hallgatóság választott képviselőjeként kiálljon a hallgatói közösség jogaiért, akár szervezeti, tanulmányi, szociális, kollégiumi ügyről legyen szó. Felelősségünk, hogy a modellváltással összefüggő megbeszélések során aktívan részt vállaljunk a hallgatói jogok folytonosságának megteremtése érdekében.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat ennek a küldetésnek megfelelően intenzív tárgyalásokat folytatott az elmúlt napokban azoknak a peremfeltételeknek a megteremtéséről, melyek garantálják a hallgatói jogok érvényesülését egy esetleges modellváltás során: legyen szó akár szociális ösztöndíj, akár a tanulmányi ösztöndíj volumenének megtartásáról, az oktatás színvonalának megőrzéséről és emeléséről, vagy a kollégiumi ellátás színvonalának növeléséről.

Ennek eredményeként a január 21-i Szenátusi ülésen az alábbi határozati javaslatotokat kívánja a PTE Szenátusa elé terjeszteni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat:

  1.       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a hallgatók számára a továbbiakban is változatlan formában biztosítani szükséges – legalább a jelenleg elérhető volumenben – a szociális- és tanulmányi ösztöndíjakat, továbbá a hallgatói önkormányzatok feladatellátásához biztosított tárgyi és pénzügyi feltételeket, valamint gazdálkodási jogosultságokat.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elsődleges minimumfeltételnek tekinti, hogy a hallgatók szociális- és tanulmányi ösztöndíja egy esetleges átalakulást követően legalább a jelenleg elérhető mértékben továbbra is biztosításra kerüljön. Feltételnek tekintjük, hogy a hallgatói közösség olyan alapvető értékei, mint a hallgatói önkormányzatiság, az önszerveződő diákkörök térítésmentes teremhasználata, vagy a hagyományos kari hallgatói rendezvények (szaknapok, gólyabálok, évkönyvek) tárgyi és pénzügyi feltételei változatlan módon biztosításra kerüljenek.

  1.       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a továbbiakban is változatlan formában biztosítani szükséges a hallgatói önkormányzatok jelenlegi egyetemi szabályzatokban biztosított véleményezési és egyetértési jogait a hallgatókat érintő kérdésekben.

Alapfeltételnek tekintjük, hogy egy esetleges modellváltás esetén a továbbiakban is biztosításra kerüljön a hallgatók azon joga, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint mellékletei esetén – a hallgatókat érintő kérdésekben – véleményezési és egyetértési joggal rendelkezzenek: legyen szó akár a hallgatók térítési és juttatási ügyeit meghatározó TJSZ-ről, vagy a tanulmányi és vizsgarendet meghatározó TVSZ-ről. Ez az egyetértési jog garantálja, hogy ahogy eddig sem, úgy a jövőben sem lesz lehetséges hallgatói egyetértés nélkül átírni a tanulmányainkat, juttatásainkat meghatározó peremfeltételeket.

  1.       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a hallgatói önkormányzatok a jelenleg meghatározott feltételek szerint huszonöt százalékának megfelelő számban delegál képviselőt a Szenátusba és a hallgatói ügyeket közvetlenül érintő egyetemi és kari testületekbe.

Alapfeltételnek tekintjük, hogy a hallgatók számára a hallgatói ügyeket közvetlenül érintő egyetemi és kari testületekben képviselőiken keresztül továbbiakban is a jelenleg hatályos arány szerinti képviselet kerüljön biztosításra: legyen szó akár az Egyetem legfőbb döntéshozó szervéről, a Szenátusról, a Kari Tanácsról, vagy a kari Tanulmányi Bizottságokról.

  1.       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány Kuratórium tagjainak kijelölésére jogosult személy vagy testület egy főt az Egyetemi Hallgatói Önkormázat Küldöttgyűlése javaslatára nevez meg. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése javaslattétele során köteles a Doktorandusz Önkormányzat véleményét kikérni a tárgykörben.

Fontosnak tartjuk, hogy amennyiben átalakulásra kerül sor, és az egyetem fenntartását esetleg egy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány veszi át, annak Kuratóriumában az egyetemi polgárság legnépesebb csoportja, a hallgatók is képviseltetve legyenek. Ezen okból feltételnek tekintjük, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése a Doktorandusz Önkormányzat véleményének kikérését követően jogosult legyen javaslatot tenni a Kuratórium egy tagjának személyére, ezzel biztosítva a hallgatóság hangjának megjelenését a fenntartói döntéshozatal során.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata a fenti garanciák megteremtését egy esetleges modellváltás során szükséges feltételnek tekinti, és kizárólag olyan szándéknyilatkozat vagy szenátusi határozat elfogadását támogatja, melyben e feltételek érvényesülnek. Amennyiben a PTE Szenátusa határozati javaslatok tartalmának elfogadásával biztosítja a hallgatói jogokat garantáló feltételeket, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat támogatja, hogy az Egyetem Vezetése további tárgyalásokat folytasson az esetleges modellváltással kapcsolatban a fenntartóval.

KategóriákMETÁL