Az egyetemek alapítványi fenntartása kapcsán kialakult vitában több hallgatói önkormányzat, és így a PTE BTK HÖK is, sokak szerint furcsa álláspontot képvisel. Ennek kapcsán olvasói levelet kaptunk, amit változtatás nélkül közlünk, néhány linkkel és szerkesztői megjegyzéssel kiegészítve. A szerző – érthető okokból – nem kívánta a nevét felfedni.

A cikk a hirdetés után folytatódikA kormány a Pécsi Tudományegyetemen is sürgeti a Corvinus, az SzFE, a Miskolci Egyetem és több más hazai felsőoktatási intézmény mintájára történő ún. modellváltást, melynek keretei közt az egyetem állami helyett alapítványi fenntartásba kerül. Az egyetem magánkézre játszásával csorbul annak több, mint hatszáz éves autonómiája, oktatóitól megvonják a közalkalmazotti jogviszonyt, fő döntéshozó szerve pedig a kuratórium lesz, melybe más, a modellváltáson már átesett, és az azzal még csak fenyegetett egyetemeken a kormánypárt pártpolitikusai kerültek, kerülnek be. Például a Szent István Egyetem Kuratóriumának tagja Lázár János, a Szegedi Tudományegyetemében a tervek szerint ott ül majd Novák Katalin. Az egyetemnek szabad, pártpolitikától és pártpolitikai ideológiáktól mentes helynek kellene lennie, mint ahogyan az is a középkor óta. Ennek megőrzése, az autonómia fenntartása, az universitas eszméjének megőrzése kiemelten fontos feladat.

A viharosan diktált tempó, a tájékozatlanság, az információk teljes hiánya mindenkit zavarba hoz, és kétségbe ejt, a kormányzat nem kommunikál érdemben semmit az egyetem felsővezetése felé sem, ilyen módon kellene dönteniük, döntenünk arról, mit gondolunk a modellváltásról. Mit gondolunk mi, hallgatók? Mi, BTK-s hallgatók? Akiknek szakjai, képzései a piacon sokszor nem mérhetők, nem profitorientáltak? Mit gondolunk mi, akik – képzéseinkkel egyetemben – nem a GDP-t, hanem a kultúrát emeljük és a szellemi javakat termeljük? Feltehetőleg nem értünk vele egyet és elutasítjuk. Azért mondom, hogy feltehetőleg, mert erre vonatkozó teljeskörű és hivatalos felmérés nem készült. Úgy gondolom, ennek az igénynek a felmérése (valamint a lehető legprecízebb tájékoztatás) a 15 napja, január 6.-án frissen megalakult Hallgatói Önkormányzat feladata lett volna – az Általános Orvostudományi Karon így is jártak el –, de ezen feladataikat nem látták el, pusztán megkésve reflektáltak Facebook oldalukon morzsányi, általános információkat csepegtetve. Ezt legelőször január 16.-án tették az UnivPécs cikkét megosztva, ami pusztán a modellváltással kapcsolatos tárgyalások létéről tudósít. A kérdésben nyilvánosan nem foglaltak állást. A hallgatói szándék felmérésének hiánya viszont súlyos etikai problémához vezet. Mi alapján szavazott a BTK Kari Tanácsában szavazati joggal bíró öt hallgatói képviselő, ha nem mérték fel, hogy az a több, mint háromezer, a modellváltás ügyében kiemelten érintett hallgató, akiket képviselnek, miként vélekedik a modellváltás ügyében? Egyáltalán milyen módon szavaztak? Hányan voksoltak az igenre, hányan a nemre, hányan tartózkodtak közülük? A hallgatóknak, akiknek képviselői pozícióikat köszönhetik, jogukban áll tudni, legalább utólagosan, ha már előtte semmiféle érdemi egyeztetés, fórum a HÖK és a hallgatók között nem valósult meg. Január 19.-i, a rendkívüli Kari Tanács után megosztott pécsibölcsész oldalon (a PTE BTK HÖK Facebook oldala) megosztott posztotokból idézek: „…csak abban az esetben támogatható, amennyiben (1) az Egyetem autonómiája, (2) a munkavállalók jogszabályi védettsége, valamint (3) a hallgatói jogok és a hallgatói érdekképviselet jogainak folytatólagos biztosítása garantálva van…”. Ez mind jó és szép. Mindez azt jelenti, hogy ti – a fenti semmitmondó, és jogilag semmi által nem biztosított peremfeltételek kérése mellett – támogatólag szavaztatok a modellváltással kapcsolatban? Ha igen, hányan tettetek így az ötből? És mi alapján hoztátok meg döntéseteket? Miért nem adtok a kérdésre egyértelmű, határozott választ? Kérdezés nélkül is nyilvánosságra kellett volna hoznotok ezt az adatot, mert a köz érdeke, a köz érdeklődésére tart számot. Közérdekű.

Kialakult azonban egy csoport a PTE egykori és jelenlegi oktatóiból, hallgatóiból, dolgozóiból, ami HÖK-öktől függetlenül kezeli és menedzseli a FreePTE nevű oldalt, ezzel egyértelmű állást foglalva véleménye mellett, és ami január 19.-én összegyetemi plénumot – a tanácskozás nagy hagyományokkal rendelkező egyetemi formáját – tartott az online térben, melynek célja a hallgatók informálása, tájékoztatása, véleményének megvitatása volt. Az egyetemünk rektora, ill. a modellváltáson már átesett egyetemek oktatói, továbbá az FDSZ egy tagja, és egy jogász PTE-s oktató voltak jelen, számukra lehetett kérdéseket feltenni. A plénum szervezői a FreePTE oldalon keresztül már korábban elkezdték összegyűjteni a hallgatótársak, oktatók, dolgozók által megfogalmazott érdeklődő kérdéseket, és köröztettek egy kérdőívet is, ami azt méri fel, hogyan állnak hozzá a modellváltáshoz az egyetemi polgárok. A ti munkátokat végezték el, csak ők nem kaptak érte közéleti ösztöndíjat. És saját, valamint egyetemük, és az egyetemi polgárok jól felfogott érdekében felvették veletek a kapcsolatot, együtt szerettek volna működni veletek, és a segítségeteket kérték, lévén többségük BTK-s, és ti képviselitek őket. Kérésük az volt, osszátok meg ötezer, a kérdőív szempontjából kiemelten fontos főnél is többek által kedvelt Facebook oldalatokon ez esemény, a kérdések, ill. a kérdőív linkjét. A kérésük – ami teljesülése esetén nagy segítség lett volna abban, hogy a plénum híre minél többekhez eljusson – tehát gyakorlatilag egyetlen Facebook poszt lett volna. A PTE BTK HÖK azonban vita lehetősége nélkül elutasította ezt a kérést – az általa képviselt hallgatók egy csoportjának kérését, amelyben az általuk képviselt hallgatók egésze érdekelt – és nem működött együtt. De miért nem? Vegyük számba a kifogásokat, hazugságokat, amiket a PTE BTK HÖK az érdemi együttműködés megakadályozása ellen felsorakozatott az utóbbi néhány napban:

Idézet a pécsibölcsész 2021. 01. 18.-i (21:37) Facebook posztjából: „A hozzánk érkezett formális és informális megkeresésekre, kérdésekre és hozzászólásokra szeretnénk az alábbiakban reagálni (…) 2. Továbbá érkezett felénk egy megkeresés egy, a modellváltásról szóló Facebook esemény megosztásával kapcsolatban. Mivel sem a rendezvény szervezőivel kapcsolatban, sem a rendezvényen felszólaló előadók személyét illetően nem kaptunk pontos tájékoztatást, így azt nem állt módunkban megosztani. Hiszünk az egyetemi autonómiában és abban, hogy a hallgatói élet bármilyen politikai ideológiával szemben független maradjon, így nem engedhettük meg, hogy olyan eseményt támogassunk, aminek sem szervezői, sem előadói kilétével nem vagyunk tisztában.”

A megkereséssel tehát elsődlegesen az volt a problémátok (sejthetően, mert nem fogalmaztok elég expliciten), hogy informális volt. Feltehetőleg az összes szakhét és kolbászverseny szervezéséhez minden szervező formális levelet írt, vagy formális levélben formális meghallgatást kért az aktuális Elnök Úrtól/Nőtől; soha nem chaten, személyes beszélgetésen, ebéd mellett volt megvitatva egy-egy ügy, pláne, ha ismeritek is egymást, tekintve, hogy közös campuson tanultok.

Pláne nem értem, hogy hogyan lehetséges informálisan – személyes (privát), chates, telefonos módon – megkeresni valakit, valakiket, akit/akiket nem ismerünk! Nem tudjátok, kik állnak az esemény mögött – de akkor ki keresett fel benneteket? Gőz halmazállapotú egyének, átlátszó szín szellemek, akikről nem tudjátok megállapítani, kik is ők? A Facebook oldalatoknak ehhez a (és több más) posztjához többen odakommenteltek, névvel, látható szervezeti affiliációval az ügyben a szervezők közül, akik elmondták, a szervezési folyamat nem tette lehetővé, hogy konkrét neveket mondjanak a résztvevők kapcsán a megkeresés időpillanatában. Ha együttműködtetek volna, nyilván rögtön informáltak volna benneteket, amint lehet. Ha viszont a szervezők még a ti nyilvános posztotok alatt is saját névvel jelennek meg, akkor valószínűleg azért nektek is bemutatkoztak. Ha az összes szervező konkrét ismeretének a hiánya volt a probléma, miért nem kérdeztetek rá, kértétek azt ki? Ha a programon megkérdezettek neveinek hiánya volt a probléma, miért nem kérdeztetek rá, vártátok azt ki? Egyből, kategorikusan nemet mondtatok. A szervezők valószínűleg megosztották volna veletek az általatok oly kívánt infókat, készségesen tájékoztattak volna benneteket. Mint ahogy valójában – láthatóan – nagyon is jólinformáltak voltatok, ez persze szőrszálhasogatás lett volna, hiszen pontosan tudtátok, hogy mi lenne a plénum témája (még ha konkrét vendégeit nem is ismertétek), és hogy kik azok, akik informálisan megkerestek benneteket.

Azért is fontos, hogy ismeritek, mely hallgatótársaitok kerestek meg benneteket informálisan, mert az idézett posztotokban azt írjátok, hisztek az autonómiában, és fontos, hogy az egyetemi élet minden politikai ideológiától mentes legyen. (Tisztelettel kiemelném, bár bölcsészként nyilván ti is tudjátok, az ideológiamentesség szintén egy ideológia.) Ezzel tehát a plénumot szervező társaitokat nyíltan, szövegszerűen összekapcsoljátok valamely pártpolitikai ideológiával! De vajon melyikkel? Egy másik, 2021. 02. 19.-i (12:32) Facebook posztotok – azóta letörölt – utolsó mondatát idézem (amelyet egy kommentelő a poszt alatt megörökített): „…engedjétek meg nekünk, hogy forradalom helyett méltányos egyezségre törekedjünk”. Nos, mint azt bizonyára jó humántudósként tudjátok, a forradalom, a forradalmiság képzete, az anarchizmus, tipikusan a politikai (szélső)baloldal kijelölésére, leírására funkcionáló fogalom a politikai nyelvben. Persze, hogy tudjátok. Ezért írtátok le. Majd rájöttetek, hogy ezzel ti magatok vagytok, akik immár nem is először PÁRTPOLITIKAI-IDEOLÓGIAI tartalmú üzeneteket tesztek közzé egyetemi polgároknak létrehozott oldalatokon, ráadásul az általatok állítólag képviselt hallgatók egy részét (szélső)baloldalinak állítjátok be, valószínűleg azok megkérdezése nélkül. Ha baloldaliak is, biztosan nem mindannyian azok. Ha baloldaliak is, magatokat miért a kormány retorikájával helyezitek fel a jobboldali pártpolitikai palettára? A FreePTE szerintetek az anarchokommunista, és ti vagytok a kedves, joviális és rendpárti jobboldaliak. Nem én mondom. Ti mondjátok, ti üzenitek ezt magatokról (és a kijelölt ellenségről) a nyilvánosság előtt, meglehetősen meggondolatlanul. Az általátok képviselt hallgatók egy részét nem csak nincs általatok képviselve, de felforgató ellenpontnak tituláltátok őket.

Egy plénum, egy beszélgetés, a vélemények meghallgatása mióta anarchista, mióta forradalmi tett? Miért baloldali? Miért jelölitek ki ezt az oldalt ellenlábasként, miért erősítitek azt a hazug sztereotípiát, hogy kifejezetten (szélsőségesen) baloldali? A szövegből az talán már világossá vált, hogy a kommunikációs csapat elképesztően, ijesztően tompa, de ez már nem lehet puszta véletlen, két alkalommal egymás után. Ha annyira féltek a pártpolitikától, miért indítványozzátok? Ha annyira féltek a politikától, miért lettetek hallgatói KÉPVISELŐK? Ha hallgatói képviselők vagytok, miért nem képviselitek a hallgatókat? Hogyan tudtátok nyugodt szívvel leadni szavazataitokat, ha nem tudjátok, mi a hallgatók többségének véleménye?

Hasonlóan kínos, hogy a Facebook oldalatokon rossz paragrafusra hivatkoztatok a Kari Tanács nyilvánosságával kapcsolatban, és ha ezt szóvá merik tenni nektek, megsértődtök. Nagyon önérzetesek vagytok és elképesztően sértettek, mintha óriási támadások érnének benneteket (miközben ti érinthetetlenek vagytok). Nagyon erős kritikákat kaptok, de aljas ócsárolást nem, nyilvánosan biztos nem. A plénum szervezői, a FreePTE oldal kezelői – és kedvelői is – viszont igen. Trollok sértegetik őket nap mint nap. Szarkeverőnek, gyurcsányistának, balliberálisnak nevezik őket. Pedig egyáltalán nem azok. Az pedig, hogy a vad trollok és a politikailag extrémen elfogultak ezt megengedhetik maguknak, részben miattatok is van, nektek is, a ti kommunikációtoknak is köszönhető. Egy plénum, egy beszélgetés, a vélemények meghallgatása (ezt a hallgatók körében nem nektek kellett volna felmérni?) mióta anarchista, mióta forradalmi tett? Miért baloldali? Miért jelölitek ki ezt az oldalt ellenlábasként, miért erősítitek azt a hazug sztereotípiát, hogy kifejezetten (szélsőségesen) baloldali? A plénumon ennek ellenére mégis részt vettetek. Néhány fő híján 900 embert ért el az esemény, a FreePTE oldal kedvelőinek száma lassan háromezer. A plénumon részt vett a baloldalisággal nehezen vádolható Miseta Professzor is, egyetemünk rektora. Egy olyan esemény megszervezésében, hírének terjesztésében tagadtatátok meg az együttműködést, amit saját hallgatótársaitok, oktatóitok szerveztek, és amin egyetemünk rektora is részt vett.

Elhiszem, és megértem, hogy a HÖK nincs egyszerű helyzetben, lehet, hogy felülről is és a hallgatók részéről is kritika és/vagy nyomás éri tagjait. Biztosan nagyon kellemetlen az új csapatnak, hogyha sok gúnyolás éri őket azzal kapcsolatban, hogy “nem lettek rendesen megválasztva”, noha erről nem tehetnek. Sok dolog azonban csak a honlapokon van kint a vírus miatti rendkívüli szavazásokkal kapcsolatban, a Facebook oldalatokon, ahonnan feltehetőleg a legtöbb hallgató tájékozódik, nincs. Többségüknek fogalma sincs, ki lett megszavazva, ki az új HÖK. Egy ömlesztett posztot közöltetek, képekkel magatokról, de nem mutatkoztatok be részletesen. A sportreferens intézményén túl mi a programotok? Persze nem is most kellene bemutatkozni, még a potenciális újítás előtt kellett volna, hogy mint csapat, ne tűnjetek idegennek, mint akik csak úgy ‘megválasztották egymást’. Korábban volt “kampány”, bemutatkozás, a csapat megismertetése a hallgatókkal. Neten is. Ebből semmi nem valósult meg, nem jó a kommunikációtok.

A FreePTE oldal egy posztja – a HÖK a hallgatókat képviseli címmel (2021. 01. 17. 14:10) – alatt egy kommentelő a HÖK leváltását szorgalmazza, erre válaszul egy korábbi HÖK-ös tisztviselő reagál, melyben megvédi az egyelőre senki által nem megválasztott kinevezett elnököt, Fiser Bencét, amiért az bemutatkozó interjúja alapján „készült” a HÖK elnöki posztjára, idézem: „És igen, egy valamirevaló HÖK elnök gondolkozik időben az utápótlásnevelésen és felkészíti a leendő HÖK elnököt a feladataira, tehát a készülése sem ördögtől való dolog (höhö).” Az valóban tök természetes, hogy a politikai szerveződésekben – igen, a hallgatói ÖNKORMÁNYZAT egy politikai (csak épp nem pártpolitikai) csoportosulás, sokan később közületek valóban politikusok is lesztek a tapasztalat alapján. Érthető, hogy egy-egy ilyen fontos szerepre készülni kell, felkészíteni a potenciális utódot. Az úriember viszont igen szerencsétlenül választotta meg a szavait – vagy csak szimplán rossz a sajtósa –, és ez a megnyilvánulása nagyon rossz szájízt hagy maga után, különösen, ha tudjuk, hogy a vírus miatt nem volt szavazás. Mintha el sem tudná képzelni, hogy esetleg ne ő lenne a következő HÖK elnök, vagy belőle ne válna HÖK elnök valamikor. Megint csak: rossz kommunikáció. Idézem Fiser Bence interjúját, ami a Pécsi Bölcsész online felületén jelent meg, 2021. 01. 13.-án: „Igyekeztem erre az időszakra nagyon tudatosan felkészülni, régóta gondolkodtam már azon, hogy mihez is szeretnék majd kezdeni.” Bencét már ismerhetik a BTK-sok, az eggyel korábbi ciklusban pályázó fidelitasos hallgatói képviselő elnökjelölt, Vezér Tamás csapatával indult, akkor potenciális irodavezetői poszton. Utána a Vezér (Aki jelenleg a Fidesz politikai munkatársa – a szerk.) ellenében megválasztott Glázer Bálint HÖK elnök alelnökeként tevékenykedett.

A hallgatóknak érdemes lenne kezdeményezni a HÖK visszahívását, az azonnali tisztújítást, demokratikus úton. Ennek oka:

  • A HÖK nem látja el feladatát: nem informálja megfelelően a BTK-s hallgatókat,
  • A HÖK-öt nyilvánosan hazugságon érték a hallgatókkal kapcsolatos ügyek intézésének megtagadása során (nem tudják, kik állnak az esemény mögött),
  • A HÖK megtagadta az együttműködést az általa képviselt hallgatók egy részével, folyamatosan változó indokokra hivatkozva.
  • A HÖK Facebook platformján (párt)politikai színezettől sem mentes szövegeket tesz közzé (anarchia, forradalom, etc.), elnökük is ilyen szavakat használva szólal fel,
  • A HÖK azzal, hogy saját hallgatótársainak egy részét azok kérdezése és beleegyezése nélkül hagyományosan a baloldalhoz kapcsolódó politikai fogalmakkal írja le szövegben és szóban (anarchia, forradalom, etc.) széthúzást gerjeszt, viszályt szít BTK-s és BTK-s között, pártpolitikai-ideológiai alapon Facebook oldalának nyilvánossága előtt pellengérre állítja, gúnyolja az általa állítólag képviselt diákok egy részét.

Messze lépcsős tornyai Ninivének
a hőtől ringatva emelkedének.
A szörnyü város mint zihálva roppant
eleven állat, nyúlt el a homokban.

KategóriákOlvasói levél PUNK