Hetvenöt évvel ezelőtt ezen a napon nevezték ki miniszterelnöknek a Baranya megyei Bissén született és nevelkedett Nagy Ferencet. A kisgazda politikus a magyar történelem egyik legnehezebb időszakában 1946. február 4. és 1947. május 31. között volt Magyarország miniszterelnöke. A Szabad Pécs Kovács Zoltán szabadúszó újságíróval, a téma és Nagy Ferenc életének egyik kutatójával beszélgetett az évfordulón. Az is felmerült kérdésként, hogy vajon mit tehet Joe Biden, az USA új elnöke a pécsi kutatás fölgyorsításért.

A cikk a hirdetés után folytatódikA Rákosi-korszak kezdetén – a mai napig is részben feltáratlan belpolitikai körülmények kényszer hatására – mondott le a tisztségéről Nagy Ferenc, majd Svájcon keresztül családjával Amerikába emigrált. Az állampolgárságtól megfosztották őket, az itthoni vagyonuk többségét elkobozták. Nagyban rajta is múlt, hogy 1978. január 6-án visszakaptuk az addig az USA-ban őrzött magyar koronát és koronázási ékszereket. A volt kormányfő családjával 32 éven át tervezte a hazatérést, de a történelem nem adta meg neki ezt az esélyt.

Kovács Zoltán szabadúszó újságíró, a pécsi Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény ,,szellemi holdudvarában” kutatócsoportot toborzott és évek óta jutnak egyre előbbre az eddig ismeretlen életrajzi szálak felderítésében. Bissén és Amerikában oknyomozó dokumentumfilm-sorozatot is forgattak, amelyről a munka alkotótársaként is adott lapunk kérésére összefoglalót Kovács Zoltán.

Nagy Ferenc egykori magyar kisgazda miniszterelnök szülőháza, pincészete és gyümölcsöse 74 év után is, a mai napig szinte érintetlen formában megmaradt a gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, Pécs és a Tenkes-hegy között található Bisse községben.

A család egy távoli rokona, a volt gazdatiszt fia lakik ma a házban, amelyen a rendszerváltáskor helyeztek el emléktáblát a Baranya megyében demokratikusan gondolkodó pártok akkori képviselői.

Kovács Zoltántól megtudtuk, hogy Nagy Ferenc járt Moszkvában is, ahol Sztálinnal próbált egyezkedni Észak-Erdély visszacsatolásáról, és sikerrel a szovjeteknek szerződés szerint visszafizetendő jóvátételi pénzek csökkentéséről.

Később pedig a washingtoni Fehér Házban Harry Truman elnökhöz magyar békeküldöttséget vezetett: egy semleges országról álmodott. Nevéhez is kötődik 1946. augusztus elsejétől a forint bevezetése és közreműködött a világháború utáni újjáépítés megszervezésében.

Aligha van még egy olyan kormányfő, aki ennyi tragédián ment keresztül. Az Egyesült Államokban 1947-ben, angol nyelven megjelent kétkötetes életrajzi kötetből ismert: Nagy Ferenc édesanyja 1945-ben politikai merénylet áldozata lett. Egy pécsi piaci lovas kocsi rekvirálási kísérlet után a szovjet tank utánuk hajtott Bisse irányába, és az ágyúja lesodorta a bakon ülőket. Így a helyszínen szörnyethalt az akkor már újjáépítési miniszteri posztot betöltő kisgazda politikus édesanyja.

Rákosi (született Rosenfeld) Mátyás, a Magyar Kommunista Párt főtitkára, mint koalíciós miniszterelnök-helyettes 1947-ben szovjet támogatással elérkezettnek látta az időt, hogy átvegye a hatalmat. Előbb a Pécs-patacsi Kovács Béla kisgazda párfőtitkárt tartóztatta le, majd megüzente az akkor éppen Svájcban tartózkodó Nagy Ferencnek, hogy összeesküvés miatt vádat emelnek ellene. Majd az itthon maradt 5 éves Lacika fiát a nevelőjével együtt túszul ejtették. A gyermeket csak a miniszterelnöki tisztségről történt lemondás fejében – amit a svájci-német határon, egy hídon, a miniszterelnöki szolgálati autó motorház tetején, egy szállodai levélpapírra kézzel írt le – adták át a szüleinek.

A miniszterelnök nem kapott garanciát a jogszerű vizsgálat lefolytatására, ezért Svájcból Amerikába emigrált. A családi hagyományok szerint visszatért a földműveléshez és az állattartáshoz, s a korábbi 6 elemis végzettségű, paraszti sorsból felnőtt Nagy Ferenc 46 évesen megtanult angolul.

Mindvégig politizált: közreműködött a Nemzetközi Parasztunió, majd az Európai Rabnemzetek Közgyűlésének a létrehozatalában, s több mint 400 előadást tartott amerikai egyetemeken.

Joe Biden, az új amerikai elnök is már szenátor volt 1977-ben, amikor a Kongresszus Külügyi Bizottsága meghallgatta, és a véleményét kérte Nagy Ferencnek a magyar korona és a koronázási ékszerek visszaadási szándékáról. Hiába támogatta azonban Jimmy Carter elnök tervét. Kádár János, akkori magyar pártfőtitkár ugyanis nem engedélyezte, hogy Nagy Ferenc beléphessen az országba az aranykoronát hazaszállító delegáció tagjaként. A kudarc felemésztette, és néhány hónap múlva, 76 évesen elhunyt, a hamvait azóta is családi síremlék őrzi herndoni lakóhelyén.

Vannak még ismeretlen részek Nagy Ferenc kisgazda miniszterelnök életrajzából?

Rengeteg még a felderítetlen szál, habár egyre többet tudunk – köszönet érte a pécsi könyvtárosoknak is. Sikerült felvenni a kapcsolatot az Amerikában élő rokonokkal, köztük a már 1950-ben ott született ikerlányokkal, Zsuzsannával és Zsófiával. Nagy Ferenc jó értelemben vett igazi grafomán volt; a közéleti és családi múltjának szinte minden lényeges epizódját megörökítette, és az ezzel összefüggő relikviákat megőrizte. Az azóta elhunyt Júlia és László (Lacika) gyermekei a magyarországi rendszerváltó hangulat hatására az addig 10 évig őrzött irathagyatékot 1989-ben a Columbia Egyetem (New York City) Könyvtárának adományozták. Azóta ott áll dobozokban, sajnos digitalizálatlanul, tartalmi feltárás nélkül.

A Nemzeti Kulturális Alapnak (NKA) köszönhetően az engem operatőrként elkísérő Richárd fiammal volt szerencsénk megtekinteni, és felvételeket készíteni a 21.500 tételből álló gyűjtemény egyes részeiről. Több, mint megható volt a magyar történelem 1940-es évektől 1979-ig terjedő időszakának eddig ismeretlen és eredeti dokumentumait kézbe venni. Eddig két rész készül el az oknyomozó dokumentumfilm-sorozatból, amit remélhetőleg még ebben a hónapban láthatnak a pécsi Pannon Televízió nézői is.

Ezek szerint lesz, vagy lehet a filmsorozatnak folytatása?

Mindenképpen! Van egy további, nyertes NKA-s pályázatom. A Covid-19 miatti beutazási korlátok miatt odázzuk csupán az újabb tengerentúli utazást. A kezdeti bizalmatlanság után egyre nyitottabbak a kint élő leszármazottak, akik közül többük hazalátogatása is felmerült, aminek szervezésében is segítünk.

Az, hogy Joe Bidennek, az új amerikai elnöknek van magyar érdekeltsége, családi kapcsolatai, és hogy már szenátor volt akkor, amikor Nagy Ferenc járt a kongresszusban, segíthet bármit is ebben az ügyben? 

Nyilván sokat jelenthet, hogy mind az új amerikai elnöknek, mind külügyminiszterének van magyarországi családi kötődése. Az adminisztráción keresztül lendíthető az amerikai és a magyarországi kutatási háttér feltételeinek a megteremtése: személyes kapcsolati hálón keresztül ezen már dolgozunk is. Ez a feladat és vállalás nemzeti ügy, de ezen túl a Pécsi Tudományegyetemnek, Baranyának és Bissének kiemelkedően fontos lehetőség is lehet, gazdasági lobbi, kulturális, közgyűjteményi és turisztikai érdek. Fontos lenne, hogy egy, Baranyához ilyen módon kötődő kiemelkedő történelmi személy, egy volt miniszterelnök immáron méltó emlék- és zarándokhelyet kapjon.

BŐVÍTETT (English) VÁLTOZAT: Vasfüggöny – NAGY Ferenc kisgazda miniszterelnök életútja 1. rész:

BŐVÍTETT (English) VÁLTOZAT: Vasfüggöny – NAGY Ferenc kisgazda miniszterelnök életútja 2. rész:

Nagy Ferenc miniszterelnök beszéde Pécs és a bányavidék lakossága előtt (Forrás: Filmhíradók Online)

KategóriákJAZZ