A PTE Szenátusa nagy többséggel megszavazta az egyetemi modellváltás folyamatának elindítását, határoztak arról is, hogy milyen feltételek teljesülése esetén lehet áttérni az állami helyett az alapítványi működésre. A Szabad Pécs még a szavazás napján, pénteken kikérte azt, hogy a PTE szenátorai, hogyan szavaztak. Az egyetem azonban megtagadta a név szerinti lista közzétételét, mondván, ez nem közérdekből nyilvános adat.

A cikk a hirdetés után folytatódikSokat foglalkoztunk az egyetemi modellváltás ügyével az elmúlt hetekben, hiszen az a Pécsi Tudományegyetemet is érinti/érintette. Habár mi ezt olyan mérvű és súlyú ügynek tartjuk, hogy ha más nagy vidéki egyetemet vagy egyetemeket érintett volna, és a pécsit nem, akkor is írunk róla, ahogyan annak idején a Corvinus “modellváltásáról” és a Színház- és Filmművészeti Egyeteméről is írtunk.

Az egyik, a modellváltásról szóló, és külsős újságírónk által jegyzett cikknél azt már korábban leírtuk, hogy a Szabad Pécs le fogja hozni a PTE Szenátusa tagjainak névsorát, és azt is, hogy hogyan szavaztak a szenátorok. És ezt azért szerettük volna, mert közfeladatot, fontos tisztséget ellátó választott tisztviselőkről van szó, akik egy kiemelten fontos közügyben döntöttek, mégha alapvetően az egyetemi kari tanácsok előzetes döntése alapján is szavaztak.

Az átláthatóság és nyilvánosság biztosítása érdekében szerettük volna közölni a névsort, csakúgy, ahogyan teljesen nyilvános és közölhető név szerint és a leadott szavazat szerint egy önkormányzati közgyűlési szavazásról vagy egy parlamenti szavazásról szóló képviselői névsor.

Mint azt láthatták a modellváltás szenátusi szavazásának eredményéről beszámoló cikkünkhöz mellékelt PTE UnivTv-s videóban is, a szavazást megelőző vita egy pontján Schepp Zoltán, a PTE KTK dékánja név szerinti szavazást kért, de végül azt nem szavazták meg a szenátorok. Ugyanakkor Miseta Attila, a PTE rektora is arról beszélt, hogy ettől még a szavazás név szerinti és megismerhető, kikérhető.

A pénteki szavazás után elküldött kérdéseinkre hétfőn késődélután érkezett meg a PTE válasza. Ezt írták:

„A Szenátus nem támogatta, hogy a Szenátus tagjai a határozati javaslatról név szerint szavazzanak. A Szenátus üléseinek nyilvánosságát – beleértve az előterjesztések nyilvánosságát, és a szavazás eredményét is – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. A szavazás eredménylistája a vonatkozó szabályzati rendelkezés alapján nem hozható nyilvánosságra. A szavazati arányokat is tartalmazó Szenátusi határozat közérdekű adat, azonban a döntést megalapozó, névszerinti bontású (személyes adatot is tartalmazó) eredménylista nem tartozik a közérdekű adatok körébe.”

Vagyis a PTE indoklása szerint azért nem adják ki a pontos listát, mert szerintük személyes adatokat is tartalmazna, ha kiadnák, hogy a szenátorok hogyan szavaztak. Ami azért is érdekes, mert csak a nevet és a szavazatot kértük, és azt, hogy melyik kart képviseli a szenátor, illetve azt esetlegesen, hogy a kari tanács hogyan szavazott előzetesen. Mindeközben tudni kell azt is, hogy a szenátorok névsora nyilvános, nem titkos. Azaz, ha mi úgy döntöttünk volna, hogy csupán a névsort közölnénk, önmagában, azzal a kiírással, hogy ez a Szenátus szavazta meg az egyetemi modellváltást 29 igen és 9 nem szavazattal egy tartózkodás mellett, azt minden további nélkül meg lehetne tenni, de nem lenne pontos, ezért nem tesszük.

Ráadásul nagyon furcsa, hogy a válasz másik fele szerint ez nem közérdekből nyilvános adat. A válaszban arra is utalnak talán, hogy nem is döntésről van szó, hanem döntést megalapozó szavazásról csupán, és azért is írták, amit. Habár mint írtuk, ezzel gyakorlatilag a Szenátus eldöntötte, amit eldönthetett, innentől nem rajtuk múlik, mert amennyiben a PTE által kért peremfeltételeket teljesítik, a modellváltás elviekben aláírható, akkor már az arra feljogosított egyetemi vezetők által. Mindenesetre kikérjük erről független jogi szakértők véleményét is.

Addig már csak egy bővebb megjegyzést teszünk cikkünk végén. A testület elutasította a név szerinti szavazást, de ez csak technikai dolog, vagyis az, hogyan bonyolítják le a szavazást, mindenki csak megnyomja a gombot és digitálisan összesítik a szavazatokat, vagy egyenként végig mennek mindenkin, és mindenki, amikor a sor rá kerül, külön elmondja, hogy hogyan szavaz. A PTE tehát a felsőoktatási törvényre és az egyetemi SzMSz-ére hivatkozva utasította el a név szerinti lista közlését.

A felsőoktatási törvény szerint a szenátus jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt ülést, titkos szavazást kell tartani, a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni.

A PTE SzMSz-e szerint bármely tag kérheti – a titkos szavazást igénylő ügyek kivételével – név szerinti szavazás elrendelését az előterjesztett határozati javaslatról. Amúgy is egyértelmű volt, hiszen kiemelt ügyről van szó, de azt, hogy ez nem titkos szavazást igénylő ügy, jelzi, hogy lehetett kérni, megszavaztatni előzetesen a név szerinti szavazást.

A PTE SzMSz-e azonban ezt is írja: “A Szenátus döntéseit számítógéppel segített szavazással hozza, melynek nyíltságát a szavazásról a számítógép által készített eredménylista megtekintésének lehetősége biztosítja. Az eredménylista írásos formában nyilvánosságra nem hozható, de a számítógépes adathordozót legalább egy évig meg kell őrizni.”

KategóriákMETÁL