Szó sincs április tréfáról. Már csak azért sem, mert még tegnap, késő este, pár perccel éjfél előtt nyújtotta be a törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A törvény, ha megalkotják, többek közt elrendeli az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány létrehozását, valamint ennek az alapítványnak és a PTE-nek történő ingyenes vagyonjuttatást is.

A cikk a hirdetés után folytatódikA törvényjavaslat több része is az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata lesz majd szükséges.

EBBEN a cikkben írtuk meg, hogy Szili Katalin, volt MSZP-s házelnök is az alapítvány kuratóriumának tagja lehet.

Ha elfogadják (márpedig erre van esély), a törvényt a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi szintű tudásközpont szerepének megerősítése érdekében alkotja meg az Országgyűlés.

Elsőként arról rendelkeztek, hogy létre kell hozni a megalapítandó alapítványt, azaz az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványt.

Az alapítvány alapítása kapcsán  az állam képviseletében a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az oktatásért a felelős miniszter.

A dokumentum szerint az alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására a miniszter kerüljön kijelölésre. Ennek augusztus elsejéig meg kell történnie. Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról is, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre. Ennek december 31-éig kell megtörténnie. Magyarul, ameddig a kuratórium nem áll fel, kizárólag a miniszter lesz az alapítói jogok gyakorlója.

Ami azért is fontos, mert e törvénytervezet szövege szerint az alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

A jogszabálytervezet a Pécsi Tudományegyetem fenntartói jogáról is rendelkezik, azt alapítói vagyoni juttatásként az alapítvány tulajdonába kell adni.

Az oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a tervezet egyik mellékletében felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanok tulajdoni hányada ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az alapítvány tulajdonába kerül. A változás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg majd az alapítvánnyal. Az ingatlanok tulajdonjogát az alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

Az alapítvány a tulajdonába adott ingatlant a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az alaptevékenységeet szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatják fel.

Egyes, meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a tervezet egy másik mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, vagy az ingatlanok tulajdoni hányada ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az PTE tulajdonába kerülnek, szintén a terhekkel együtt.

A PTE tulajdonába kerül többek közt a Tudásközpontot működtető gazdasági társaság is, ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel.

Az állam képviseletében a végrehajtásért felelős személy a miniszter (Palkovics László), aki 2021. augusztus 1. napjától az átadott gazdasági társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az érintett vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

Ebben a cikkünkben közöltük az egyetemi szakszervezet álláspontját a modellváltásról, amelyben reagáltak a lapunk által még korábban, a közgazdaságtudományi kar doktori iskoláját vezető Rappai Gáborral készült interjúnkra – akiről később kiderült, hogy ő is a kuratórium tagja lehet.

A Kecsup írt arról, hogy sok más magyar egyetemmel kapcsolatban is megszületett tegnap a nagyon hasonló törvényjavaslat.


12.42 – 400 millióval megdobja a kormány a PTE eszközbeszerzését

A tegnap megjelent Magyar Közlönyben szerepel egy, a PTE-t érintő hír is. Abban az áll, hogy a Kormány növeli „A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése” című projekt összköltségét.

A felelős az emberi erőforrások minisztere, akinek 2021. május 31-ig kell végrehajtani a határozatot.

A kormány arról döntött, hogy legfeljebb 398 millió forint, európai uniós forrás terhére el nem számolható költséget biztosít pluszban a fenti célra a PTE-nek, hazai, költségvetési forrásból tehát.

A projekt célja a Pécsi Tudományegyetemen, elsősorban az orvosi, egészségügyi, természettudományos, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógusképzési szakok infrastruktúrájának és eszközállományának fejlesztése volt. Az eredeti elnyert összeg 6,86 milliárd forint volt, ezt 442 millió forint uniós (EFOP) kerettel növelték meg, így a mostani többlettámogatással a teljes, eszközökre, berendezésre, infrastruktúrára ebben a projektben elkölthető összeg 7,7 milliárd forintra nőtt.

KategóriákMETÁL