Elítélték az arab egyetemistákat származásuk miatt bántalmazó bőrfejű fiatalokat. A jogerős ítélet szerint a két fiatal elkövető bűnös, amiért 1 év 3 hónap fiatalkorúak fogházára, illetve 2 év börtönre ítélték őket, de mindkettejük esetében az ítélet végrehajtását felfüggesztették.

A cikk a hirdetés után folytatódikA bíróság szerdai közleménye szerint az ügyészség által bejelentett fellebbezés folytán másodfokon eljáró Pécsi Törvényszék a 2021. május 18-án meghozott ítéletével a Pécsi Járásbíróság 2020. december 9-én kihirdetett ítéletet lényegében helybenhagyta.

A jogerős ítélet a fiatalkorú G. Zs. elsőrendű vádlott férfit 2 rendbeli közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt – melyből 1 rendbeli társtettesként elkövetett – és egy korábbi ítélettel alkalmazott próbára bocsátás megszüntetése folytán társtettesként elkövetett garázdaság bűntette miatt halmazati büntetésül 1 év 3 hónap fiatalkorúak fogházára, míg T. Z. S. másodrendű vádlott férfit 2 rendbeli közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt – melyből 1 rendbeli társtettesként, 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett – halmazati büntetésül 2 év börtönre ítélte.

A szabadságvesztés végrehajtását a bíróság mindkét vádlott esetében 3-3 évi próbaidőre felfüggesztette azzal, hogy a próbaidő tartama alatt a vádlottak pártfogó felügyelet alatt állnak. A társtettesként elkövetett testi sértés vétsége miatt indult eljárást a bíróság megszüntette.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a sértettek arab származásúak, jemeni állampolgárok, akik Magyarországon: Szegeden, illetve Pécsett folytatnak egyetemi tanulmányokat. Az esetről írtunk korábban, például akkor is, amikor az elkövetők ellen vádat emeltek.

Az eset 2018 augusztusábanm, egy este történt. A. A. sértett a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvarra érkezett barátjához, A. S. A. sértetthez. A távolsági autóbusz-pályaudvarról a sértettek az azzal szemben levő Árkád Üzletház déli bejárata előtti, helyi járatú autóbusz-megállóba indultak. A skinhead, rasszista beállítottságú és e világnézetüket hajviseletükben (kopasz), illetve öltözékükben (bomberdzseki, acélbetétes bakancs fehér cipőfűzővel) is kifejezésre juttató fiatalkorú G. Zs. elsőrendű és T. Z. S. másodrendű vádlottak az Árkád Üzletház fenti bejárata előtti fáknál lévő padokon ültek barátaik és ismerőseik társaságában. A vádlottak és a társaságukban tartózkodó, azonban a nyomozás során ismeretlenül maradt barátaik az üzletház bejárata elé érkező sértettek arab beszélgetése hallattán odaszóltak a sértetteknek, hogy:

„Migránsok, húzzatok haza, takarodjatok!”, „Magyarországon magyarul beszéljetek!”.

Emiatt A. S. A. sértett a vádlottak felé fordult, és visszaszólt nekik, hogy „Máshogy is lehet!”, majd A. A. sértettel együtt tovább haladt a helyi járatú autóbusz-megálló irányába, egymással továbbra is arabul beszélgetve.

A visszaszólás miatt a vádlottak trágár szavakkal szidalmazták a sértetteket, majd az ittas állapotban levő másodrendű vádlott a helyéről felpattanva az elsőrendű vádlottal együtt a két sértett után szaladt, miközben azt kiabálták nekik: „Migránsok takarodjatok, húzzatok haza!”. A sértettekhez érve a vádlottak először A. S. A. sértetthez léptek, és őt a visszaszólása miatt kérdőre vonták, majd a fiatalkorú elsőrendű vádlott A. S. A. sértett felsőruházatát a mellkasánál mindkét kezével megragadta, és a sértettet a ruházatánál fogva megrántotta, egyidejűleg az üzletház irányából két kézzel a buszmegálló irányába lökte, melynek folytán A. S. A. sértett hátraesett. Az elsőrendű vádlott e cselekménye alatt a másodrendű vádlott mindvégig A. S. A. sértett mellett állt és őt az elsőrendű vádlottal együtt kiabálva, trágár szavak kíséretében tovább szidalmazta azzal: „Húzzál haza migráns!”. A földre esését követően A. S. A. sértettnek sikerült felállnia és a helyszínt futva elhagynia.

Miután A. S. A. sértett a helyszínről elszaladt, a vádlottak nyomban A. A. sértett felé fordultak. A másodrendű vádlott A. A. sértettet a pólójánál fogva megfogta, meglökte, majd az elsőrendű vádlottal együtt a lábukon levő acélbetétes bakanccsal tettleg bántalmazták akként, hogy – mialatt a sértettet a másodrendű vádlott a pólójánál fogva még mindig tartotta – az elsőrendű vádlott egy ízben a bal térdén, míg a másodrendű vádlott egy ízben a bal csípőjén megrúgta. A. A. sértettet a vádlottak eközben kiabálva, trágár szavak kíséretében tovább szidalmazták azzal, hogy: „Mi van arab migráns?!, Húzzál haza migráns!”. Ezt követően a másodrendű vádlott A. A. sértettet a pólójánál fogva ellökte, ettől a sértett szemüvege a földre repült, melyet – miután a másodrendű vádlott a pólóját elengedte – A. A. sértett gyorsan felvett, majd a helyszínről elmenekülve a barátja, A. S. A. sértett után szaladt.

A vádlottak a sértettek után szaladtak, azonban a másodrendű vádlott megcsúszott és elesett, ezért – illetve az időközben további cselekményük megakadályozása érdekében hozzájuk érkező barátjuk felszólítására – a vádlottak a sértetteket tovább nem üldözték, hanem mindketten visszamentek a barátaikhoz.

A sértettek telefonos bejelentése alapján a helyszínre érkező rendőrök a sértettek által adott személyleírás alapján a vádlottakat az Árkád Üzletház déli bejáratánál intézkedés alá vonták. A. A. sértett ruházata és szemüvege nem rongálódott meg, azokban kár nem keletkezett.

KategóriákPOP