Külföldi egyetemisták fertőzésgócok kialakulásától tartanak, ugyanis nem sokkal a félév vége előtt újra jelenléti vizsgákat rendeltek el az egyetemen. Az orvosi kar vezetése szerint, muszáj a képzés színvonalának megőrzése miatt visszatérni a helyszíni oktatáshoz és számonkéréshez, ugyanakkor mindent megtesznek a hallgatók biztonsága érdekében.

A cikk a hirdetés után folytatódikA PTE több karán is újra bevezették a jelenléti oktatást és vizsgákat. Erről egy május 10-ei rektori utasítás rendelkezik (pdf). A döntésnek azonban van némi előzménye az orvosi karon: április közepén (gyakorlatilag a harmadik hullám tetőzésével egy időben) nem okozott felhőtlen lelkesedést a terv, mely szerint a tanév végére kötelezően visszatér a jelenléti oktatás és vizsgázás. A Szabad Pécset külföldi hallgatók keresték meg ezzel kapcsolatban. Mint megtudtuk, több száz külföldi és magyar hallgató írt alá egy, a kar vezetéséhez eljuttatott petíciót, amiben az intézkedés átgondolását kérték. A szerkesztőségünkhez eljuttatott levél szerint nem csak azzal volt problémája a hallgatóknak, hogy potenciális fertőzésgócok alakulhatnak ki a jelenléti vizsgák miatt. Azt sem helyeslik, hogy az online megtartott órákat jelenléti vizsgák követik. A levélírók arra is felhívták a figyelmünket, hogy a PTE-ÁOK Angol-Német Hallgatói Önkormányzat (EGSC) és dr. Nyitrai Miklós, dékán között hosszas levelezés bontakozott ki, melynek hangnemével, illetve a rendelkezésről szóló teljes kommunikációval is voltak szerintük problémák.

A magyar HÖK zárt hallgatói csoportokban tette ki a dékánnal folytatott levelezést, de az angol nyelvű (valóban részletes) levelek most is megtalálhatóak az EGSC publikus Facebook oldalán. Itt (1) a hallgatók első levele, itt (2) a dékán válasza, itt (3) pedig a hallgatók viszontválasza olvasható. Ezekben a hallgatók az óvintézkedések kapcsán tettek fel egészen konkrét kérdéseket, pl. van-e elég személyzet a vizsgák között fertőtleníteni a tereket? Azt is problémásnak érezték, hogy a bejelentés gyakorlatilag vizsgák előtti utolsó pillanatban érkezett. Kritikaként fogalmazták meg azt is, hogy szerintük az ÁOK mulasztást követett el, mivel az egy éve tartó pandémia alatt nem sikerült felkészülni a lehetséges forgatókönyvekre. A levelezés szerint korábban javaslatokat is tettek a gyakorlati oktatás átszervezésére a szorgalmi időszakra, azonban úgy látják, hogy ezeket nem hallgatta meg a vezetés. A vizsgák lebonyolításával kapcsolatban is tettek javaslatokat, amikkel szerintük biztonságosabbá lehetne tenni a következő időszakot (pl. ingyenes gyorstesztek). Arra is felhívták a figyelmet, hogy a kari oktatók egy része is meglepődött a döntésen, és sokan nem támogatják azt. 

Az utolsó levélig követheti bárki a „tárgyalások” előrehaladását. Érdeklődtünk az EGSC vezetőinél az éppen aktuális álláspontjukról, és hogy mit sikerült elérni, de a levelezésen túl már nem kívántak nyilatkozni. 

Megkerestük az orvosi kar vezetőségét is. Indoklásukban elmondták, hogy a négy magyarországi orvostudományi kar egyhangúan azon az állásponton van, hogy a jelenléti gyakorlati oktatás nem hiányozhat a képzésekből, így tudják csak a megfelelő szakmai színvonalat biztosítani. Természetesen, amennyiben erre az országos szintű járványügyi védekezéssel kapcsolatos jogszabályok lehetőséget adnak. Azt is hozzátették, hogy az országos járványügyi szabályok változására figyelemmel mindenhol jelenléti vagy hibrid módon zajlik a 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében a vizsgáztatás. Az elmúlt egy évben az orvosi kar vezetése és a hallgatói érdekképviseleti szervek (EHÖK, HÖK, EGSC) szoros együttműködésben dolgoztak. Heti, kétheti rendszerességgel egyeztetéseket folytattak, ahol a dékáni vezetés és a hallgatók a felmerülő kérdéseket megvitatták, értékelték és – ahol lehetett – konszenzuson alapuló döntéseket hoztak. Úgy látják, hogy a dékáni vezetés döntéseiben a hallgatói érvek kiemelt hangsúlyt kaptak és az oktatásszervezés során elsődleges szempont volt a hallgatói érdekek figyelembevétele. „A Kar nyílt és transzparens kommunikációjában folyamatosan hangsúlyozta a jelenléti oktatás, vizsgáztatás fontosságát, az ahhoz való mielőbbi visszatérés lehetőségét, amelyet a járványügyi helyzettől és az országos intézkedések során meghozott jogszabályoktól tett függővé. A hallgatók számára konzekvensen javasolta a kar, hogy ne hagyják el Pécset, hiszen az online oktatás nem tartós állapot” – írta válaszában a PTE ÁOK.

Arra kérdésünkre, hogy biztonságosnak tartják-e a helyszíni vizsgákat, azt válaszolták, hogy álláspontjuk szerint a hétköznapi életben számos olyan szituáció van, mely potenciálisan magasabb kockázatot hordozhat, mint a fertőtlenítés, a távolságtartás, a járványügyi szabályok szigorú betartása mentén zajló jelenléti vizsgák. A jelenléti és in-house online vizsgák lebonyolítása során a kar szigorúan követi az országos járványügyi védekezés szabályait, amelyek betartására a hallgatók figyelmét is felhívta. Azt is elmondták, hogy vonatkozó kormányrendelet és a 2021. május 5. napján hatályba lépett rektori utasítás (pdf) alapján, ami az érintett karok és szakok részletes listáját is tartalmazza, az orvosi kar is meghosszabbítja a félévet 2021. augusztus 31-ig.

Merkely is változtatott

A Semmelweis Egyetem oldalára tegnap került ki egy rektori körlevél, amiben új rendelkezésekről tájékoztatták az egyetemi polgárokat. Dr. Merkely Béla, rektor is jelenléti vizsgáztatást jelentett be, május 11-ei hatállyal. A levél tanúsága szerint az egyetemhez tartozó épületekbe belépni, valamint vizsgázni csak az alábbi, védettséget igazoló dokumentumok egyikének felmutatásával lehet:  

  • érvényes védettségi igazolvány, 
  • oltottságot igazoló ambuláns lap,
  • koronavírus fertőzésen való 1 éven belül történő átesettséget igazoló ambuláns lap. 

Aki ezekkel nem rendelkezik az negatív antigén/PCR-teszt felmutatásával is bebocsátást nyerhet, azonban ezeket csak május 31-ig vehetik ingyenesen igénybe a hallgatók, munkavállalók. A levél szerint egyébként a Semmelweis Egyetem „…Klinikai Központjához tartozó munkatársak 100 százaléka, míg a betegellátásban közvetlenül érintett hallgatók több mint 95 százaléka védett, tehát már megkapta az oltást vagy átesett a koronavírus-fertőzésen.” 

Megkérdeztük a PTE ÁOK-át arról is, hogy a hallgatóiknak hány százaléka kaphatott oltást? A kar álláspontja szerint „az önkéntes alapon felvehető oltással rendelkező hallgatókról jogszerűen nem készülhet felmérés és nyilvántartás, mivel ez érzékeny egészségügyi adatnak minősül.” 

KategóriákMETÁL