Több milliárd forintos támogatást ad a kormány arra, hogy ismét legyenek boltok a legkisebb településen is. A Magyar Falu Program keretében 121 községben támogatják a kisboltok megnyitását. Baranyában két helyen is, több tízmilliós állami segítséggel, családi vállalkozásban lesz boltja például egy Dunántúli naplós újságírónak. Alpár György Drávaszerdahelyi polgármester meg is említette a “kedvenc” propagandistáját, de fontosabb, hogy a véleményét is elmondta a programról.

A cikk a hirdetés után folytatódik121 faluban nyílhat ismét kormányzati támogatással kisbolt. A baranyai nyertesekről az Átlátszó írt riportot a Helyközi Járat média együttműködési program részeként (a Szabad Pécs első “helyközis” cikke ITT olvasható) amit ma, napközben, a Szabad Pécs a Facebook-oldalán is megosztott már. Az Átlátszó megjegyzi, hogy sok érintett faluban semmilyen szolgáltatás nincs, ezért a helyiek örömmel fogadták a hírt, hogy lesz újra kisbolt. Hozzáteszik azonban, hogy közelebbről megnézve a helyzetet kiderül, gyakori jelenség, hogy a vállalkozókat senki sem ismeri, semmilyen kapcsolatban nem állnak településekkel, nem ott élnek, talán még soha nem is jártak ott. A cégek főprofilja sokszor teljesen idegen a vegyeskereskedéstől, és azt sem tudni, milyen üzleti tervvel készültek. A lap kérdéseire egyik megkeresett pályázó sem válaszolt (a Szabad Pécs megjegyzése: a mi közös pénzünkből kapnak támogatást ahhoz, hogy boltot nyissanak, de ha kérdezik őket erről, akkor nem válaszolnak). Ráadásul egyes cégek a települések éves költségvetését is meghaladó támogatási összeget kaptak az államtól.

Nem hagyta szó nélkül a Magyar Falu Programmal és a kisboltokkal kapcsolatos legfrissebb hírt Alpár György drávaszerdahelyi polgármester sem, sőt olyannyira nem, hogy külön videót is készített erre. Eléggé kiakadt ugyanis a hírt olvasva. Egyrészt azért is, mert kiderült, hogy “kedvenc” propagandistája, a Dunántúli Napló és a Bama.hu újságíróként alkalmazott munkatársa (korábban a Pécsma és a Pécsi Hírek főszerkesztője), Bóka Máté Ciprián is a nyertesek közt volt. Volt is hozzá pár keresetlen szava Alpárnak. Az Átlátszó is részletezte Bóka pályázati sikerét, kiemelve, hogy az Apátvarasdon boltnyitásra 44 millió forintos támogatást nyert CsaTOll Szolgáltató Bt. a 44 millión felül nyert 18,6 millió forintot is, azért, hogy a szintén baranyai Erdősmárokon is boltot üzemeltessen. Meg is jegyzik, hogy Apátvarasd éves költségvetése 51,9 millió forint, míg Erdősmároké 40,6 millió. A Bt. bel- és kültagjai a komlói Bóka család tagjai, akik egyike Bóka Máté Ciprián.

Másrész pedig azért is akadt ki és azért kívánt megszólalni ebben az ügyben Alpár György, mert szerinte lehet úgy venni, hogy a kisbolt program ötlete Drávaszerdahelyről jött, ahol a település méretét meghazudtoló módon van kisbolt és működik. Azt azonban az önkormányzat működteti, sőt nekik lángosozójuk is van, ami tényleg egyedülálló. Csakhogy a falvakban, főleg a kis falvakban szerinte nem lehet haszonnal üzemeltetni a kisboltokat, ezért kellene az önkormányzatoknak azt üzemeltetniük (nekik sincs rajta hasznuk), hogy egy kicsi, helyben friss pékárut, tejet, felvágottat árusító bolt működjön. Csakhogy a Fidesz szerinte addig-csűrte-csavarta programot, ameddig kihagyta az önkormányzatokat és fideszes haverok kezébe adta a támogatást. Akik majd addig, ameddig kell a pályázat szerint, üzemeltetik a boltokat, aztán veszik a sátorfájukat és a pályázati hasznot meg elrakják.

Frissítés 2021. 12. 08. 9.45

Pontosítás és válasz egy helyreigazítási kérelemre

Sajtó-helyreigazítási kérelmet juttatott el cikkünkkel kapcsolatban a napokban – éppen a helyreigazításra való határidő végén – Bóka Máté Ciprián, a Dunántúli Napló és a Bama.hu munkatársa. A cikkek készítésével foglalkozó Bóka Máté Ciprián korábban a pécsi önkormányzati cég által fenntartott Pécsma.hu és a Pécsi Hírek főszerkesztői pozícióját is betöltötte. A Szabad Pécs nem ad helyet Bóka Máté Ciprián (és a vele együtt, párhuzamosan érkező, a bt. beltagja által is írt és megküldött) sajtóhelyreigazítási kérelemnek. Az alábbiakban azonban leírjuk a lényegét annak, hogy mivel kerestek meg bennünket, mik voltak a kifogásaik, mit gondoltak problémásnak és mit kértek helyreigazítani, de azt is, hogy miért gondoljuk a cikkünket korrektnek és miért nem adunk helyet a sajtóhelyreigazítási kérelemnek.

Lapunk cikke Bóka Máté Ciprián szerint több valótlan tényt is állít, illetve valós tényeket oly hamis színben tüntet fel, ezáltal szerinte megsértjük mind az ő, mind a Csatoll Bt. személyiségi jogait. 

Bóka Máté Ciprián szerint cikkünk azt a látszatot kelti és szerinte azt a hamis látszatot is egyben – tényeket hamis színben feltüntetve –, hogy Bóka Máté Ciprián, vagy a családja/rokonsága érdekeltségébe tartozó cég, a Csatoll Bt. jogszabálysértő módon járt el, és szabálytalan, titkos megállapodás, illetve “mutyi” alapján nyert volna a Magyar Falu Program kisboltok nyitását célzó pályázatán.

Merthogy cikkünk részben a Magyar Falu Programban kisboltok nyitását célzó pályázatról és pályázati nyertesekről szól. Megjegyezzük, mint cikkünkből világosan kis is derült, a Szabad Pécs ezúttal nem saját, nem originális tartalmat közvetített, hanem egy másik, kivételesen hiteles újság, az Átlátszó egy korábbi cikkét vettük át és idéztük, minimális kommentárral, illetve összekötő szöveggel, mert cikkünk egyúttal Alpár György, a baranyai Drávaszerdahely polgármestere Facebook-os videóját is elemzi és magyarázza, egyúttal azt tartalmazza is beágyazva. Alpár György elsősorban azzal a pályázati sikerrel foglalkozik, amely egy családi kisvállalkozás, a Csatoll Bt.-hez kötődik, mivel ennek a cégnek tagja Bóka Máté Ciprián is.

A Szabad Pécs nem állított olyat, habár erre a már idézett részben és a helyreigazítási kérelem egyéb részében is utal Bóka Máté Ciprián, hogy a Csatoll Bt. ne indulhatott volna el ezen a pályázaton. Azt sem állítottuk, hogy a Csatoll Bt. nem jogszerűen vett részt a pályázaton. Azt meg még véletlenül sem mondtuk, nem sugalmaztuk, nem utaltunk rá, hogy a Csatoll Bt., amelynek Bóka Máté Ciprián is tagja (vagy legalábbis tagja volt a cikk megírásakor, megjelenésekor és Szabad Pécs-es átvételekor) ne kívánná az elnyert támogatást arra felhasználni, amire kapta (falusi kisboltok nyitására és üzemeltetésére). Azt sem állítottuk, hogy a pályázati kiírás ne lett volna teljesen nyilvános, nyílt, hogy azon bárki más ne indulhatott volna el.

Bóka Máté Ciprián szerint cikkünk azon, vonatkozó állítása, miszerint Bóka Máté nyert a pályázaton tényszerűen nem igaz. Bóka Máté ugyanis “csak” kültagja a Csatoll Bt.-nek, nem visel semmilyen tisztséget a cégben, nem vett részt a cég által a Magyar Falu Programra beadott pályázat előkészítésében, megírásában és nem haszonélvezője annak. További lényeges, a tények valóságnak megfelelő színben történő feltüntetéséhez szükséges adat Bóka Máté Ciprián szerint, hogy Bóka Máténak nincs aláírási jogköre a cégben. Bóka Máté megjegyzi azt is, mint szerinte fontos információ, s aminek szerepelnie kellett volna cikkünkben, hogy az ominózus társaság nem újkeletű cég, az már 8 éve rendelkezik engedélyekkel olyan tevékenységekre, amelyek jól jönnek egy kisbolt megnyitásához és üzemeltetéséhez. Fontos körülmény szerinte az is, hogy a Szabadpecs.hu az érintetteket (a cég tulajdonosait, vezetőit és őt magát) nem kereste meg, így még a lehetőségét sem adta meg arra, hogy ők álláspontjukat, elmondják az olvasóknak, ezér azt állítja, hogy a Szabad Pécs egyoldalúan tájékoztatta olvasóit.

Bóka Máté ciprián szerint a cikkünkben is szereplő Alpár György polgármester “videón rögzített véleménynek álcázott hamis tényközlését, rágalmazását” anélkül közöltük, hogy meggyőződtünk volna annak valóságtartalmáról, és nem adtunk lehetőséget arra sem, hogy a megrágalmazott személyek reagáljanak a valótlan és becsületsértő állításokra.

Bóka Máté Ciprián ezt követően még a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól is ír a helyreigazítási kérelemben, törvényi helyet is idézve lapunknak és arról is beszél, hogy a cikkel az ő becsülethez és jóhírnévhez való jogát is megsértettük.

Illetve leírja azt is, hogy cikkünk őt magát, a hivatkozott bt. tagjait („akik a családom”) megszégyenítettük, lealacsonyítottuk, megrágalmaztuk, mert befolyásolással vádoltuk meg őket a pályázat elnyerésében.

Cikkünk azt a részét pedig, hogy a “mi közös pénzünkből” megvalósuló boltnyitás ellenére még nem is válaszoltak újságírói megkeresésre, szerinte azt a látszatot keltettük, hogy mi, a Szabadpecs.hu megkerestük őket.

Bóka Máté Ciprián a levelet a következő aláírással zárja:

„Bóka Máté természetes személy kérelmező saját kezű aláírása, úgyis mint a Csatoll Bt. kültagja”

A Szabad Pécs szerkesztőségének egyértelmű véleménye, hogy cikkünk, illetve az eredeti Átlátszó-cikk is korrekt és tényszerű volt.

Nem mellékes körülmény, hogy egy fontos, közérdekű ügyről írtunk, a falusi kisboltokról és egy, sok hazai közpénzzel támogatott programról, ez egyértelműen a közvéleményre tartozik. Bóka Máté Ciprián újságírói minőségben dolgozik, a közvéleményt formálja, egyértelműen közszereplő, ahogyan például e sorok írója, a Szabad Pécs újságírója és felelős szerkesztője is.

Bóka Máté Ciprián több helyen téved a lapunknak elküldött közleményében, illetve próbálja másként, a valódi jelentésétől és a közlési szándéktól eltérően beállítani, magyarázni a leírtakat.

A Szabad Pécs nem írta, de még csak nem is utalt arra, hogy mi megkerestük őt, vagy a Csatoll Bt. bármely tagját. Nem kerestük őket. Ha kerestük volna, akkor azt írjuk, hogy mi kerestük őket, mi hívtuk, mi írtunk nekik – ahogy cikkeink túlnyomó többségében ez olvasható is. A Szabad Pécs cikke egyértelműen leírja, hogy a cikk egy átvétel, az Átlátszó.hu cikkére (és Alpár György videójára) épül, ezek lényegét emeli ki és fűz hozzá a hír megértését segítő hátteret, magyarázatot., Bóka Mátéékat a Csatoll Bt. hivatalos elérhetőségén kereste az Átlátszó, tudomásunk szerint 4-5 nappal a levél elküldése után jelent meg a cikk, amire az Átlátszó addig nem kapott választ, semminemű választ. Természetesen az az ő döntésük, hogy válaszolnak-e egy megkeresésre, és ha nem, miért nem, de a tény az, hogy ezt nem tették meg. A Szabad Pécs ezt leírta, külön megkeresést a részünkről, külön és más kérdésekre várt válasz az ügy ezen szakaszában nem volt indokolt a szakmai álláspontunk szerint, az Átlátszó kérdéseire adott válaszokat azonban természetesen idéztük volna, akár szó szerint, akár annak lényegét, ezt azonban, nem tehettük meg, mert az Átlátszónak, a cikk megjelenése előtt a bt.-től nem érkezett válasz.  

Igaz, Bóka Máté Ciprián a bt.-nek “csak” kültagja, ugyanakkor egy bt. kültagjának is van kötelező (még, ha előírtan nincs is ebben minimális limit) anyagi hozzájárulása a cégalapításhoz (vagyoni betét), annak összegéig felelős, lehet aláírási és cégképviselti jogköre is (ez idővel változhat is), a bt.-nek legalább egy kültagjának kötelezően lennie kell. A Szabad Pécs a cikk érdemi, kifejtős részében részletesen írt az ügyről, pontosan le van írva, hogy a pályázatot egy cég, a Csatoll Bt. adta be, és ők nyerték azt meg. Azt is leírtuk, hogy ennek a cégnek vannak kül- és beltagjai, akik egyike Bóka Máté, – aki a nekünk küldött levél aláírásában is jelezte, hogy jelenleg is tagja, még ha “csak” kültagja is a Csatoll Bt.-nek. Így természetesen jobb és kerekebb lehetett volna a cikkünk, ha részletezzük azt, hogy Bóka Máté milyen szerepet vállalt a Bt.-ben, de mint utaltunk is az előbb rá, szerepe, feladatköre akár változhat is idővel, a boltok üzemeltetése, így e szempontból ennek a pályázatnak az érdemi része csak valamikor a közeli jövőben valósul meg. Így, amennyiben ezzel most foglalkozni kívántunk volna (amint nem kívántunk ezzel a résszel egyelőre foglalkozni), bizonyára külön, hangsúlyozottan idézzük ezt a részt, és akkor valóban megkeressük Bóka Mátét is, mert az már saját, az Átlátszó-cikken és kérdéseiken túlmenő ügy lett volna. Természetesen az üggyel a későbbiekben foglalkozni kívánunk, amikor már a boltok működnek, és akkor valóban lesz ideje és helye annak, hogy kitérjünk a bt.-n belüli akkori aktuális szerepekre.

Végezetül pedig a Szabad Pécs nem állította azt, hogy akár Bóka Máté Ciprián, akár a Csatoll Bt., akár a bt. bármely más tagja, vezetője vagy tulajdonosa eljárt annak érdekében, hogy nyerjenek a pályázaton, és ezzel bárminemű törvénytelenséget követett volna el.

KategóriákMETÁL