Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt újabb feljelentés született egy hosszú, évek óta húzódó ügyben, ami a volt Búza téri kispiac helyén épülő Minerva-udvar beruházást érinti, közölte kedden a pécsi önkormányzat. A lapunkhoz is eljuttatott sajtóközleményben azt írják, hogy e gyanú szerint csaknem félmilliárd forintnyi követelést nem sikerült több mint 10 évig érvényesítenie a városi vagyonkezelő korábbi vezetőinek. A régi és bonyolult ügylet részleteit a pécsi önkormányzati cégek átvilágítását végző szakértők derítették fel, és sikerült még “köddé válása előtt” a félmilliárdos ingatlanvagyont is megszerezni.

A cikk a hirdetés után folytatódikAz ügy még 2008-ban kezdődött. Vagyis ismét egy olyan ügyről van szó, aminek a szálai nem csak az utolsó Páva-ciklust érintik, sőt, nem is csak és kizárólag a 2009-2019 közti fideszes városvezetést csak és kizárólag, még ha az ügy kapcsán sokat beszélnek róluk.

Mint a sajtóközlemény írja, a Pécsi Vagyonhasznosító (PVh) jogelődje, a Pécs Holding Zrt. és egy befektető kötött szerződést annak idején a Búza téri kispiac területének fejlesztésére. A konstrukció lényege az volt, hogy a fejleszteni kívánt telket az önkormányzat vagyonkezelője biztosítja, a vállalkozó pedig lakóingatlanokat és egy közel 1000 négyzetméteres üzletházat épített volna a befektető Pécs Holding részére.

Az eredeti szerződést összesen 6 alkalommal módosították. Az önkormányzat befektetése egészen mostanáig nem térült meg. Sőt, a szerződések módosításával több alkalommal is kamatról, kötbérről mondtak le az önkormányzat vagyonkezelő cégének volt vezetői, miközben az ingatlanfejlesztésre létrehozott projektcégek hálója, és azokban az önkormányzati tulajdon egyre követhetetlenebbé vált.

A sajtóközleményben egy időrendet is felvázolnak, amit mi is meghagyunk, mivel így követhetőbbek az ügy részletei.

2008

Létrejön az eredeti keretmegállapodás a Pécs Holding (a későbbi Pécsi Vagyonkezelő) és a Minerva-Udvar Kft., mint vállalkozó között. Az első szerződés szerint az ingatlanfejlesztésnek 2012-ben le kellett volna záródnia, azonban az eltelt több mint 12 év alatt a várt beruházás nem valósult meg.

A Pécs Holding és a Minerva-Udvar Kft. ebben az időben közös projektcéget hozott létre, ez volt a Pécsi Kispiac Kft. A Pécs Holding ide vitte be vagyonelemként (e cégbe apportálta) a fejlesztés alapjául szolgáló ingatlanokat, cserébe 99% részesedése volt a projektcégben, szemben a Minerva-Udvar Kft. 1%-ával.

Hogyan lesz egy nagy értékű telekből fedezetlen és behajthatatlan követelés?

A telket a Pécs Holding biztosította a projekthez, a Minerva-Udvar pedig 465,5 millió forinttal lett adósa a Pécs Holdingnak, azáltal, hogy a telket tulajdonló projektcég – a Pécsi Kispiac Kft. – Pécs holding-os üzletrészét megvásárolta. 

Az üzletrészvásárlás azonban valós pénzmozgás nélkül történt, tehát az ügylethez pénzre nem volt szükség.

Ezt követően a tulajdoni viszonyok megfordultak, a Pécs Holding 1%-a állt szemben a Minerva-Udvar Kft. 99%-ával. A város tulajdonából szempillantás alatt kikerült egy értékes belvárosi ingatlan anélkül, hogy az ügyletből a városnak bevétele származott volna, vagy akár csak bármilyen biztosítéka lett volna a megtérülésre.

A vállalkozó, az így keletkezett adósságot – az elképzelés szerint – a felépítendő ingatlan néhány üzlethelységének tulajdonba adásával, illetve 53 millió forint egyéb úton való teljesítésével egyenlítette volna ki, 4 év alatt.

A Minerva-udvar és az építkezés a Koller utcából fotózva – Fotó forrása: Google StreetView

2010

A vállalkozó az ingatlanfejlesztést több ütemre (Déli, Északi és Keleti területekre) darabolja, ezért a Pécsi Kispiac Kft. mellett létrejön három újabb projektcég: a Dél-keleti Pécsi Kispiac Kft., a Dél-nyugati Kispiac Kft. és a Keleti Pécsi Kispiac Kft. A Pécs Holding utódja, a PVh Zrt. mindegyikben 1%-os üzletrésszel rendelkezett.

2010-ben már túl vagyunk az eredeti szerződés 3. számú módosításán is. Ebben az időben megfogalmazódik annak az aggálya, hogy a Minerva-Udvar Kft. vagy valamely projektcég csődje esetén a vállalkozó, a Pécs Holding követelését nem tudja teljesíteni.

Ennek ellenére a Pécs Holding valós biztosítékot továbbra sem kapott az üzletház megépítésével kapcsolatban, fedezetlen maradt az ügylet, ugyanakkor a teljesítési határidőket eltolták.

2017

Eltelt közel 10 év és egy újabb határidőmódosítással (5. számú módosítás) a felek 2020. 07. 14. napjában határozták meg a projektzárást.

Az új időpontot egyébként az épületek energiaellátásának modernizálásával indokolták. A Pécs Holding ekkor már majdnem 10 éves követelése továbbra is kiegyenlítetlen.

2017-2019

Az említett projektcégekben azonban – mint kiderült – már nincs is ingatlanvagyon. Ezeket ugyanis három újonnan létrehozott cégbe – MILDAM Kft., VITLAND Kft., LEPBILD Kft. – juttatta a Minerva-Udvar Kft. – az önkormányzati vagyonkezelő tudta nélkül.

Ezen cégekkel a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-nek korábban semmilyen szerződéses kapcsolata nem volt. Felmerül a kérdés (teszi fel a kérdést a pécsi városháza), hogy a mintegy 500 millió forintos követelés akkor kivel szemben érvényesíthető?

Arra ugyanis szerintük, hogy az önkormányzati érdekeltségnek mennyire nem volt semmilyen biztosítéka, két nagyösszegű hitelfelvétel a legjobb példa.

A MILDAM és a VITLAND tulajdonlása idején, 2017-ben 50, majd 2018-ban további 495 millió forintos hitel jelzálogjogát, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztek be az eredetileg városi tulajdonú telekre.

Mindez nem történhetett volna meg, ha a PVh a korábbi szerződési rendelkezések szerint biztosítékot kér a befektető(k)től!

Szerződésmódosításokon át veszett el a kötbér

Itt is érdemesnek találták az időrendi sorrendet és magyarázatot – ezt is meghagyjuk.

Az eredeti szerződés alapján 2012-re véget kellett volna érnie a projektnek, úgy, hogy az önkormányzat vagyonkezelő cége mintegy 1000 négyzetméteres üzletházzal gazdagodik, írják. Csakhogy a kivitelező cég újra és újra mentesült a kötbérek, kamatok megfizetése alól – mindezt 2019-ig összesen 6 szerződésmódosításnak köszönheti.

2009

A Pécs Holding azon túl, hogy a telket ellenérték nélkül átadja a vállalkozónak, további 23 millió forint tagi kölcsönt fizet be a Pécsi Kispiac Kft.-be, hogy a projekt el tudjon indulni. A követelést kamatokkal együtt 35,4 millió forinton tartották nyilván 2020-ban, visszaszerzésére a Pécs Holding utódjának vezetői nem tettek érdemi erőfeszítést.

2010

Az 4. módosítás a teljesítést 6 év 6 hónapban rögzíti, és rendelkezik a jelzálogalapításról. Egyik sem teljesült.

2017

A 5. módosításkor az érintettek már tisztában voltak azzal, hogy a Minerva-Udvar Kft. saját üzleti hasznára épít és értékesít lakóingatlanokat több százmillió forint értékben, de a PVh felé fennálló (még mindig fedezetlen) adósságát nem egyenlíti ki. Ennek ellenére a módosítás létrejött, a Fidesz-KDNP többségű önkormányzat közgyűlésének jóváhagyása mellett.

2019

A 6. módosítással a PVh Zrt. – az önkormányzat közgyűlésének jóváhagyása nélkül –  kötbérről mondott le, és 2022 júliusára módosította a befejezés határidejét.

2008. és 2019. között több millió forint kötbér- és kamatfizetés alól mentesült a Minerva-Udvar Kft, ugyanakkor a vállalkozó több százmillió forintos bevételre tesz szert azáltal, hogy az ingyen megszerzett területen felépített lakásait folyamatosan értékesíti.

Üzletház nincs, ingatlanvagyon nincs, pénz nincs

2021. novemberéig, 13 év elteltével:

·   a projekt területén legalább 5 lakóház megépült és értékesítették is őket, de a telket biztosító önkormányzati cég követelését nem egyenlítették ki;

·   csaknem félmilliárd forintnyi közvagyon nem térült meg, ennek érdekében a PVh korábbi vezetése semmilyen érdemi intézkedést nem tett, sőt közreműködött a határidők hosszabbításában;

·   a tagi kölcsön és kamatai nem térültek meg az eltelt több mint 10 év alatt, de a PVh korábbi vezetői a projekt határidejének többszöri módosításával több alkalommal kötbérről és kamatkövetelésről is lemondtak;

·   az eredeti projektcégből kikerült a vagyon, és a Pécsi Kispiac Kft. négy kisebb cégre bomlott, majd új, addig ismeretlen cégek szerezték meg a fejlesztési területet;

· a beruházással érintett ingatlanok már nem is az eredeti vállalkozó, a jelenleg már off-shore hátterű Minerva-Udvar Kft. tulajdonában vannak, azon három, korábban ismeretlen cég szerzett ráépítéssel tulajdonjogot;

·  a város szempontjából teljesen sikertelen 12 év alatt a PVh csaknem félmilliárdos követelésének nem volt semmiféle biztosítéka, fedezete.

Feljelentés született, és megszületett a megoldás is

A fentiek okán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt született feljelentés, közölték.

Ezzel együtt is megoldódik a régi és kusza ügy, szerintük.

Igen hosszú tárgyalási folyamat végén ugyanis – írják – a jelenlegi tulajdonos cégek képviselőivel sikerült a PVh-nak új megállapodást kötni, a vagyonrendezéshez a cégek pozitívan álltak. Pécs közgyűlése 2021. novemberben döntött arról a javaslatról, amely szerint

·   a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. számára valódi értéket nem képviselő vagyonelemeket érdemi ingatlanterületekkel váltják ki, ezek értékét emelni is sikerült

·   ez az emelés némileg kompenzálja a korábbi PVh-vezetés idején elengedett kötbéreket, kamatigényeket

·   22,7 millió forintot is kap teljesítésként a PVh Zrt.

·   csaknem 4 millió forintért megvásárolják a PVh 1%-os üzletrészeit is a mára kiüresedett projektcégekből

·   az önkormányzat vagyonhasznosító cége 512,7 millió forint összértékű ingatlanvagyonra tesz szert

·   ezek az ingatlanelemek a PVh saját bevételeit tudják növelni.

A PVh jelenlegi vezetése a novemberi közgyűlési döntést követően tavaly év végén meg is kötötte a fenti célok érdekében azokat a szerződéseket, amelyek az önkormányzati vagyon megtérülésének garanciáit jelentik – zárul Pécs MJV Önkormányzata keddi közleménye.

Azt már mi tesszük hozzá, ami nem része a közleménynek – még ha ezt a későbbi történések talán felül is írják –, hogy a 2008-as gazdasági válsággal magyarázta annak idején a befektető a csúszást, és kérhetett erre vonatkozóan áttervezést.

És tegyük hozzá persze azt is, mert ez sem lett megemlítve, hogy a fenti, hosszas részletezésben sem emelik ki, pedig ez sem lényegtelen –, hogy annak idején, az elsőként megismert, aztán még sokat puhult feltételek is roppant kedvezőek voltak a szerződéskötéskor, eleve egy nagyon kedvező szerződést kötöttek (az sem mellékes, hogy annak idején roppant furcsa, a Pécs Holdingnál késő éjszaka történt tárgyalások és szerződéskötésről számolt be a sajtó ennek a projektnek a részeként), mivel vállalták cserébe, hogy nem csak házakat építenek, hanem egy szép látványpiacot (termelői piacot) is az egykori kispiac területén. Azaz nem csak magáncélú ingatlanok és üzletek kialakítására vállalkoztak, hanem az eredeti terv és vállalás az volt, hogy a város területén közösségi célú funkciót is megvalósíthatnak, a saját költségükre, gyakorlatilag a város helyett. Ez azonban elmaradt, a feltételek azonban nem szigorodtak, hanem puhultak a tárgyalások folyamán a fideszes városvezetés 10 éve alatt.

KategóriákMETÁL