Heindl Péter levelet írt a Baranya megyei és a Nemzeti Választási Bizottságnak, amelyben kifogást emel a „Magyarország előre megy! Nem hátra” feliratú kampányplakátokkal kapcsolatban, s kéri a súlyos törvénysértés tényének megállapítását és a jogsértés orvoslását.

A cikk a hirdetés után folytatódikHeindl Péter pécsi civil jogvédő kifogást nyújtott be a Pécs városában, Baranya megyében és szerte az országban kihelyezett választási kampány tartalmú óriásplakátok miatt. Tudják, amiken az szerepel, hogy “Magyarország előre megy! Nem hátra.”.

Mielőtt rátérnénk konkrétan arra, mi is ezekkel a plakátokkal a baj, miért gondolja a pécsi jogvédő, hogy ezek nem csak nem jogszerűek, hanem kifejezetten törvénysértőek, bemutatjuk a főbb szereplőket plakátügyben – a leírás példázza azt is, hogyan mennek mostanság a közös ügyeink – mindannyiunk pénzén, persze.

A Magyarország előre megy… feliratot (vagy nagyon hasonló feliratot) tartalmazó plakátból többféle is látható, több szereplő megbízásából is helyeztek ki szerte az országban ilyen plakátokat, időben eltérő időpontokban.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda (vezetője Rogán Antal) egyik, Kormányzati kommunikációért felelős államtitkársága alá tartozik a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A Magyarország előre megy… feliratú plakátok egyik típusát (egyik sorozatát) a Kormányzati Tájékoztatási Központ rendelte meg – ezek tehát kormányplakátok. Rendelt azonban meg ehhez hasonló szlogent és üzenetet tartalmazó óriásplakátot a Fidesz és a KDNP is. Nekik együttesen köszönhető tehát, hogy hatalmas hirdetéseken olvashatjuk a Fidesz-KDNP választási politikai szlogenjét. E plakátok ellen emelt szót és fordult jogorvoslatért Heindl Péter. Sőt, foglalkozott beadványában a Civil Összefogás Fórum (azaz a békemenetes álcivil CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (vagyis a CÖKA) által alapított cég, a Kövess Minket 2022 Kft. által megrendelt plakátokkal is.

Törvényellenes állami beavatkozás

Ezek a már mindenütt látható hirdetmények ugyanis Heindl véleménye szerint súlyosan sértik a választási eljárásról szóló törvényt és az Alaptörvényt, mivel az állam a fentiek miatt beavatkozik a jelölő szervezetek versenyébe, ami törvényellenes.

A pécsi jogvédő véleménye, hogy a jogsértő állami beavatkozás miatt sérül az Emberi Jogok Európai Egyezményének Első Kiegészítő Jegyzőkönyve által megfogalmazott szabad választáshoz való joga, és sérül az egyenlő bánásmódhoz való jog is, márpedig mindkettő alapjog.

Indoklásában Heindl Péter többek között azzal érvel, hogy a hazai közterületeken – így megyénkben és Pécs városában is – hónapokkal ezelőtt egy sok milliárd forintnyi adófizetői pénzből finanszírozott, a kormányzat és a kormánypártok mellett, és kifejezetten a kormánypártokkal szemben álló ellenzéki pártszövetség ellen folyó kampány keretében, félreérthetetlenül választási kampányolási céllal kihelyezett óriásplakátok és más hirdetmények jelentek meg és láthatók ma is óriási számban.

A hirdetmények és az egész kampány szlogenjéül szolgáló két mondat, a „Magyarország előre megy! Nem hátra” szlogen ma már valószínűleg az ország valamennyi, legalább az óvodáskort elért lakója számára ismertté vált. Az út menti hirdetményeken a „Készült Magyarország kormánya megbízásából”, valamint a „Kormány Információ” feliratok olvashatók.

Félrevezetés

Utóbbi felirat félrevezető, érvel Heindl Péter, ugyanis a hirdetmény semmiféle információs tartalommal nem bír, első mondata kizárólag választási mozgósítási célt szolgál. A „Nem hátra” szövegrész „sokat sejtető” értelme pedig a médiában e kampány részeként, azonos szlogennel szintén hónapokon át reklámként megjelent kampányfilmből válik teljesen egyértelművé. 

A plakátok sejtetésével szemben a film mindenfajta sejtetés nélkül, egyértelműen rámutat, hogy a „hátrafelé menni akarók” nem mások, mint a tavalyi ellenzéki előválasztáson ringbe szállt, vezető ellenzéki politikusok.

A plakátok egyértelműen sértik Heindl szerint az Alaptörvényt, továbbá több, a hazai jog részévé vált nemzetközi egyezményt is. Mindazonáltal a Kúria – Heindl szerint hibás – döntése értelmében ennek megítélése csak a választást megelőző 50 napban – azaz a választási eljárásról szóló törvény által meghatározott „kampányidőszakban” – feladata a választási bizottságoknak.

Itthon az egyik ügyben már nincs jogorvoslati lehetőség

Emiatt korábban nem a választási bizottsághoz, hanem az ügyészséghez fordult. A jogsértő állami kampányolás miatt eljárásra jogosult szervvel szembeni ügyészi fellépést szorgalmazott. A Fővárosi Főügyészség azonban azt állapította meg, hogy nincs olyan állami szerv, amellyel szemben jogköre lenne fellépni. A napokban Heindl Péter a Legfőbb Ügyészségről kapott levelet ebben az ügyben, a levél a beadványa elutasításáról szólt. Ráadásul már harmadfokú eljárást zárt le ez a Legfőbb ügyészségi levél, úgyhogy abban az ügyben – miután a magyarországi eljárás a harmadfokkal lezárult, nincs hová fellebbezni már idehaza – közvetlenül fordulhat immár a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához jogorvoslatért. Ez a beadvány viszont még a korábbi, azaz a hivatalos, 50 napos „választási kampány” előtti kormányzati választási kampánydömping miatti helyzetre vonatkozott.

Február 12-én azonban megkezdődött a választási eljárásról szóló törvény szerinti „kampányidőszak”, mondja Heindl, így a választási bizottság immár a Kúria jogértelmezése szerint is jogosulttá vált az eljárásra. A „Magyarország előre megy! Nem hátra” plakátokat ugyan időközben részben felváltották a Fidesz/KDNP-nek és a CÖF-CÖKA Kft-jének kampányplakátjai, azonban ezek mellett máig ott maradt a kormány kampányplakátjainak jelentős része. Jelenleg a háromféle plakát együtt, egymást felerősítve érvényesíti a kormánypártokat támogató és az ellenzéki pártok ellen szóló reklámhatását.

Heindl Péter állítja, hogy a „Magyarország előre megy! Nem hátra” hirdetmények egyértelműen sértenek több jogszabályt, például a választási eljárásról szóló törvényt is. Annak egyik pontja ugyanis alapelvként határozza meg a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget, és „a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás” alapelvi követelményének érvényre juttatását. Márpedig a sokmilliárdos adófizetői pénzből finanszírozott állami választási kampány aligha nevezhető „jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásnak”. Az államnak egyáltalán nem feladata, hogy hatalmas erőforrásait igénybe véve a választási kampány során támogassa valamelyik pártot, illetve hogy fellépjen valamelyik párt ellen. Hiszen ezzel a fellépéssel nemhogy biztosítaná, de egyértelműen sérti a jelölő szervezetek esélyegyenlőségét. 

Példaként említi többek között a magyar Alkotmánybíróság 2008-as döntését, ami a demokrácia egészséges működése feltételeként, míg a német Szövetségi Alkotmánybíróság 2020-as döntése már egyenesen a szabad választás feltételeként határozza meg, hogy az Állam ne avatkozzon bele a pártoknak a népakarat kialakításában való részvételük során egymással folytatott versenyébe. 

Heindl Péter szól arról is, hogy néhány hete jelentek meg az utak mentén azok az újabb óriásplakátok, amelyek kihelyezését a kormánypárti média szerint is a CÖF-CÖKA által alapított Kövess Minket 2022 Kft. rendelte meg. Álláspontja szerint ezek a plakátok is a pártok választási versenyébe való állami beavatkozás eszközeinek minősülnek, hiszen időközben nyilvánvalóvá vált, hogy a CÖF-CÖKA működése, fenntartása állami cégek százmilliós nagyságrendű adományaiból történik. A plakátok tartalma alapján ez a valójában „álcivilnek”nevezhető szervezet a kormánypártok választási céljait valósítja meg, állami pénzből. Ennek alapján egyértelmű, hogy a „Főnöknek van egy klónja: mini Feri” feliratú óriásplakátok kihelyezése szintén a pártsemlegességbe való állami beavatkozásnak minősül.

A hivatalos (50 napos) „kampányidőszak” kezdetét követően pedig megjelentek a Fidesz-KDNP választási plakátjai és hirdetményei is. Ezeken, sőt azóta szinte minden kormánypárti kampányeszközön, szerepel az „Előre menjünk, ne hátra!” szlogen, ami az állam által milliárdokért terjesztett „Magyarország előre megy! Nem hátra” kampány szlogenjére rímel, azzal együtt értelmezhető. Nevetséges és a józan ésszel ellentétes lenne azt állítani – érvel Heindl Péter –, hogy a két kampányszlogen hasonlósága és együtt értelmezhetősége véletlen lenne.

Innen köll nyerni

KategóriákMETÁL