?Méltó módon ünnepséggel is megemlékeztek a baranyai megyeszékhelyen az 1956-os forradalom kapcsán? (sic!)  ? olvasható a Pécsi Polgármesteri Hivatal szombati közleményében.

A cikk a hirdetés után folytatódik 

Az ’56-os forradalom leverésének évfordulóján Páva Zsolt az Aradi Vértanúk útján, a kopjafánál is beszélt a szabadságharc mának is fontos üzeneteiről. Mint mondta, a forradalom leverése valóban egy tragédia, ezért is lett nemzeti gyásznap hivatalosan is, de szerinte ez a büszkeség napja is lehet. Büszke lehet ugyanis a magyarság arra, hogy egy kis nép tagjai szembeszálltak a viág egyik legnagyobb és legerősebb hadseregével, felvette a harcot a Szovjetunióval szemben is, és tíz napra kivívta a szabadságot.

A pécsiek pedig ilyenkor többszörösen is büszkék lehetnek, az országban itt harcoltak a legtovább ugyanis, a Mecseki Láthatatlanok, akik végül a a Dráván átkelve adták meg magukat.


A városháza dísztermében tartott szombati rendezvényen Páva Zsolt polgármester átadta a tavaly alapított Szabadság Díj újabb kitüntetését és a magyar nemzet függetlenségéért vívott küzdelmek elismeréseként a Mecseki Láthatatlanok Emlékérmeket is.

A rendezvényen a magyar nemzet függetlenségéért és a demokrácia kivívásáért emlékérmeket kapott: Lux Antal, Farkas József és dr. Tésenyi Ferenc.

A Szabadság Díjat idén Ung Ferencnek adományozta a pécsi önkormányzat.

Orvostanhallgató volt a forradalom idején

Ung Ferenc Szekszárdon született 1935-ben. A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban szerzett érettségi vizsga után a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kezdte meg tanulmányait 1952-ben. 1956-ban negyedéves orvostanhallgató volt, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének aktív tagja.

?Az 1956-os forradalom idején Pécs melegágya volt a dél-dunántúli ifjúsági megmozdulásoknak? – írták a közleményben.

A város három felsőoktatási intézményével, a Tudományegyetem Jogi Karával, az Orvostudományi Egyetemmel és a Pedagógiai Főiskolával az országrész legnagyobb egyetemi városa volt, tele változást sürgető fiatalokkal. Az egyetemi vezetés az 1956-os év elejétől kezdve aggódva figyelte a hallgatók körében terjedő politikai-ellenzéki viselkedést. Az események kirobbanásakor Ung Ferenc az orvoskari zászlóalj tagjaként aktívan harcolt a kommunizmus ellen. Küldött volt a Baranya Megyei Munkásság Nemzeti Tanácsában, ahol a katonai és politikai ügyeket, a sajtót, a rádiót ellenőrző bizottságnak volt tagja.

Jugoszláviába szökött, tábori orvos is volt

A forradalom leverése után a megtorlások ellen, a vérontástól megmenekülve, nyomában a szovjet és magyar katonákkal Jugoszlávia felé szökött ki az országból. Eszéken tábori orvosként dolgozott.

Menekültként érkezett meg Svédországba

Menekültként, véglegesen Svédországban telepedett le, ahol 1959-ben befejezte orvostudományi tanulmányait. Orvosként 1961-ben kezdett el dolgozni a malmői tüdőgyógyászati klinikán. Később Lundban praktizált, ahol sebészeti, nőgyógyászati és népegészségügyi szakképesítést is szerzett. Az emigrációban eltöltött évei alatt szabad idejében svédországi magyar gyerekeket tanított magyar nyelvre, történelemre, földrajzra, így közvetítve a magyar kultúrát az észak-európai társadalomban. 

Vitaestek a kommunizmusról

A hatvanas évek közepéig tagja volt a Szabad Magyar Egyetemisták Szövetségének, ahol vitaesteket szervezett a kommunizmus ideológiájáról. 2000-ben nyugdíjba vonult, 2015-ben visszaköltözött Pécsre. Hazatérését követően aktívan bekapcsolódott az 56-os Diákparlament Társaság munkájába és a pécsi ötvenhatos közösség tevékenységébe. Ung Ferenc 1993-ban a Magyar Szabadságharcos Világszövetség ?Pro Patria et Libertate? érdemérem kitüntetését kapta. 2016-ban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Emlékérmet adományozott a magyar nemzet függetlenségéért és a demokrácia kivívásáért folytató harcban folytatott küzdelme elismeréséül. 2017. március 15-én a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Ki is kaphatja meg?

A ?Szabadság Díj? annak a polgárnak, polgárok közösségének, jogi személynek, egyéb szervezetnek adományozható, aki, vagy amely szabadságszeretetét az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének megőrzésében, ápolásában – a társadalmi, a kulturális, vagy a tudományos élet bármely területén – megnyilvánuló, kimagasló tevékenységével kifejezte.

KategóriákMETÁL