A TÁRSASÁG A KÖZÉRDEKŰ ADATOKÉRT 2019 Egyesület sajtóközleményt juttatott el a Szabad Pécshez. Információik szerint sokmilliáros hitel felvételét készítik elő a városi vízszolgáltatónál. FRISSÍTVE A TETTYE KÖZLEMÉNYÉVEL!

A cikk a hirdetés után folytatódikRöviden a TAKA 2019 közleményének főbb állításai:

 1. 8 milliárd forint hitelt venne fel a Tettye 15-20 éves futamidőre.
 2. Ehhez tennének hozzá 3,5 milliárd forint saját erőt, így megvalósítva egy 12 milliárdos projektet, ami víziközmű felújításokból állna.
 3. Az előkészítés alatt álló hitelfelvétel körülményei kísérteties hasonlóságot mutatnak az Elios-lámpák beszerzésével kapcsolatos hitelfelvétellel.
 4. Nem hitelből kellene ezt a projektet megvalósítani, hanem uniós támogatásból.

Az alábbiakban a közlemény teljes szövegét olvashatják.

“Az elmúlt hetekben több forrásból is információt kaptunk, hogy a Pécs MJ Város többségi tulajdonában álló Tettye Forrásház Zrt. (továbbiakban: Tettye Forrásház) felgyorsította egy jelentős összegű hitelfelvétel előkészítését. A kapott információk alapján a Tettye Forrásház 8 mrd Ft összegű hitelt kíván felvenni vízi-közmű célú felújítások érdekében az idei önkormányzati választásokat megelőzően, mintegy 15-20 éves futamidővel. A Tettye Forrásház önerőből további 3,5 md Ft összegű saját forrást kíván e célra fordítani, így a megvalósítani tervezet projekt értéke elérheti a 12 mrd Ft-ot is.

Tudomásunk szerint a Tettye Forrásház közel másfél éve vizsgálja, készíti elő e projektet. Az elmúlt hetekben indokolatlanul felgyorsultak a folyamatok, információink szerint a Tettye Forrásház képviselői kereskedelmi bankokkal tárgyalnak előzetes árajánlatkérések keretében, egy 8 mrd Ft összegű hitel felvétel előkészítése érdekében. A hitel várható futamideje 15-20 év lehet. A hitelfelvétel kapcsán, a lehetséges ajánlatadók között emlegetik az Európai Beruházási Bank magyarországi képviselőit
is. A fentieket alapul véve, a több milliárdos adósságot eredményező hitelfelvétellel kapcsolatos előterjesztésről Pécsi MJ Város Közgyűlése – a többi tulajdonos önkormányzattal együtt – még az idei nyár folyamán dönthet. Az önkormányzati választások előtt fél évvel újabb 8 mrd Ft összegű, hosszú lejáratú eladósodást okozó hitelfelvételre történne.

A hitelfelvétellel kapcsolatos előkészítések sok tekintetben hasonlítanak a közvilágítás korszerűsítés céljára felvett hitel előkészületeihez. Több uniós finanszírozásban jártas szakértő jelezte számunkra, hogy a jövőben jelentős uniós forrás használható fel vízi közmű felújítási célokra. Magyarországon közmű felújítási célokra ún. KEHOP program keretében 2013-15 között is kaptak uniós támogatást önkormányzatok. A 2013-2020-as uniós pénzügyi ciklus elszámolása során 2020-2022 között erre ismét lehetőség nyílik, így
Pécsnek és a Tettye Forrásháznak elsősorban az uniós források megszerzésére kellene törekednie hitelfelvétel helyett. Fontos feladata lenne a pécsi városvezetésnek – a többi megyei jogú város vezetésével együtt – lobbizni a kormánynál, hogy a következő, 2020-2027 közötti uniós pénzügyi ciklusban, minél több uniós támogatást vehessen igénybe Pécs MJ Város. A napokban megjelent Európai Bizottsági munkaanyag külön kiemeli, hogy 2020 után is kapható uniós támogatás vízi-közművek
karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokra.

Az előkészítés alatt álló hitelfelvétel körülményei kísérteties hasonlóságot mutatnak az Elios lámpák, beszerzésével kapcsolatos hitelfelvétellel. Akkor Pécs MJ Város hitelt vett fel a lámpák cseréjére, miközben szinte az összes többi város uniós támogatásból oldotta meg a közvilágítás korszerűsítést.
Az előzetes információink alapján a vízi-közmű karbantartásra illetve felújításra is jelentős uniós forrás nyerhető el, ezért nem szükséges az önkormányzati választások előtti időszakban újabb milliárdos nagyságrendű hitelt felvenni és ezzel tovább terhelni az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő város illetve cége költségvetését. A fentiekben leírtakkal kapcsolatos várható kockázatok pontos feltárása érdekében az alábbi kérdéseket tettük fel a Tettye Forrásháznak:

 1. Folytat-e a Tettye Forrásház bármilyen formában előkészítő munkákat vízi-közmű karbantartás illetve felújítás terén 8-12 mrd Ft összegű beruházás tekintetében? Amennyiben igen, a beruházási pénzügyi fedezetét milyen forrásból kívánja finanszírozni?
 2. Kezdeményezik-e, hogy még az idei évben Pécs MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése tárgyaljon és döntsön egy megközelítőleg 8 mrd Ft összegű, vízi-közmű beruházásra fordítandó hitelfelvételről?
 3. Vizsgálta-e a Tettye Forrásház, hogy 2013-2020 és 2020-2027 közötti uniós ciklusokban mekkora összegű uniós támogatás vehető igénybe vízi-közmű felújításra, beruházásra?”

Frissítés: Március 12., 20.57:

Kedd este megérkezett a Szabad Pécshez a Tettye Forrásház reagálása. Ennek főbb állításai a következők:

 1. A víziközmű hálózat felújítása, karbantartása NEM finanszírozható a KEHOP program keretében, uniós támogatás jelenleg erre nem fordítható.
 2. A TAKA által említett felújítási program egy 4 éves kifutású, országos mintaprojektként is szolgáló, politikai ciklusokhoz nem köthető, szakmailag megalapozott program. Jellemzően 80-120 éve épült, elöregedett csövek cseréjét szolgálja.
 3. Az igénybe vehető pályázati források korlátai miatt merült fel egyéb külső forrás bevonása. Az összesen 11,5 milliárd forint értékű projekt nem ?titkos?, nem ?gyorsult fel indokolatlanul hirtelen?. Valamennyi kapcsolódó eljárás nyíltan zajlott.
 4. A hitel a felújításokat segítő, fokozatosan lehívható keretösszeg, amiből annyi pénzt használhat fel a Tettye, amilyen értékű felújítást műszakilag, pénzügyileg meg tud valósítani.
 5. A kölcsön felvétele nem ?dönti adósságba? Pécset, a víziközművek bérleti díja szolgál fedezetül.

A Tettye Forrásház sajtóközleményét az alábbiakban teljes terjedelmében olvashatják.

Sajnálatos, hogy a TAKA 2019 előbb tesz közzé közleményt, és csak utána kérdez a város jövőjét, mindennapi életét meghatározó szakmai témában. A Tettye Forrásház Zrt. a sajtóból, utólag értesült a szervezet kérdéseiről. Emiatt a TAKA kiadott közleménye súlyos tárgyi tévedéseket, csúsztatásokat tartalmaz.

 1. Ezek közül a legfontosabb: a víziközmű hálózat felújítása, karbantartása NEM finanszírozható a KEHOP
  program keretében, uniós támogatás jelenleg erre nem fordítható. (Ezek a források új rendszerek kialakítását
  szolgálják.)
 2. A pécsi önkormányzat és a Tettye Forrásház az elmúlt időszakban MINDEN rendelkezésre álló, külső forrást biztosító pályázati lehetőséget megcélzott, amit lehetett. Ennek köszönhetően összesen csaknem 11 milliárd forint értékű támogatott beruházás valósult meg vagy zajlik éppen a pécsi víziközműveken. Így épült meg csaknem teljes egészében támogatásokból, KEOP projekt keretében a pécsi biogáz üzem, és így fejleszthetik most uniós támogatás felhasználásával, több mint 8 milliárd forint értékben a pécsi szennyvíztisztító telepet (amelynek ünnepélyes munkaterület átadása éppen jövő héten lesz). A pécsi víziközmű vagyonon korábban 400 millió forintnyi uniós forrásból hajtottak végre fejlesztést. 2019 februárjában Pécs két pályázatot is beadott állami rekonstrukciós alapból nyújtható támogatásra, amely felhasználásával összesen
  340 millió forint értékű rekonstrukció valósulhat meg.
 3. A víziközmű rendszerek biztonsága nem válhat politikai csatározások tárgyává. A TAKA által említett felújítási program egy 4 éves kifutású, országos mintaprojektként is szolgáló, politikai ciklusokhoz nem köthető, szakmailag megalapozott program. Jellemzően 80-120 éve épült, elöregedett csövek cseréjét szolgálja, amelyek felújításáról már a ?90-es évek előtt kellett volna gondoskodni – és amely további halasztást már nem tűr.
 4. Az igénybe vehető pályázati források korlátai miatt merült fel egyéb külső forrás bevonása. Az összesen 11,5 milliárd forint értékű projekt nem ?titkos?, nem ?gyorsult fel indokolatlanul hirtelen?. Valamennyi kapcsolódó eljárás nyíltan zajlott. 5 éve tart a program műszaki előkészítése (a legindokoltabb felújítások műszaki terveinek elkészítése), 3 éve folyik a pénzügyi előkészítése. A hitel a felújításokat segítő, fokozatosan lehívható keretösszeg, amiből annyi pénzt használhat fel a Tettye, amilyen értékű felújítást műszakilag, pénzügyileg meg tud valósítani, és amennyiről a tulajdonos önkormányzat aktuálisan, évente dönt. A kölcsön felvétele nem ?dönti adósságba? Pécset, a víziközművek bérleti díja szolgál fedezetül. Az a díj, amit egyébként sem lehet semmi másra költeni, csak magára a víziközmű rendszerre. A program arra is alkalmas, hogy kapcsolódjon időközben esetlegesen felmerülő, megfelelő pályázati forrásokhoz, illetve a már végrehajtott csőcserék utófinanszírozása is biztosítható legyen.
 5. Mindezt – akárcsak az évente frissített gördülő fejlesztési tervet és a korszerűsítések pénzügyi, műszaki megvalósítását is – a víziközmű-szolgáltatók felügyeleti szerve, az energiahivatal hagyja jóvá és folyamatosan ellenőrzi.

Illusztráció: Pixabay.com

KategóriákMETÁL