Tízből négyen nők jelentkeztek a múlt év végéig, a jelentkezési határidőig a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság által meghirdetett öthónapos járőrtárs-képzésre, értesült a hírről a Szabad Pécs.

A cikk a hirdetés után folytatódikLapunk is beszámolt arról a hírről a múlt év végén, hogy egy szokatlan húzással egyfajta rendőrségi gyorstalpalót, öthónapos rendőrségi járőrtárs-képzést hirdetett meg a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Ilyen képzés eddig nem volt, a jelentkezési határidő pedig év vége volt.

Megírtuk már első cikkünkben, hogy a rendőrség legalább érettségivel rendelkező, 18-55 év közötti személyek jelentkezését várta a tanfolyamra. Amelyre a jelentkezés után egy háromkörös szűrés után lehet bekerülni, a képzés konkrétan csak ezután indul el, viszont akik bejutnak, és sikeres vizsgát tesznek, azokat biztos munka várja, majd ha ott is jól szerepelnek, akkor az OKJ-s bizonyítványnak és a gyakorlatnak (12 hónap próbaidő) köszönhetően 2021 nyarától végleges státuszt is kaphatnak. Későbbi cikkünkben azt is megírtuk, hogy előnyt jelent a jelentkezésnél az arab, az orosz vagy a kínai nyelv ismerete, illetve a harcművészeti jártasság.

A Szabad Pécs most azért kereste meg a képzést szervező megyei főkapitányságot, hogy megtudja, hányan jelentkzetek, mikor lesz a jelentkezők kiválasztása, mikor indul komnkrétan a program, milyen arányban jelentkeztek nők és férfiak, illetve jelentkeztek-e diplomások is a képzésre.

A rendőrség válasza szerint az öthónapos képzés konkrétan 2020 februárjában indul, az iskolarendszeren kívüli képzést Pécsett tartják. A pályázati felhívásban megadott december végi jelentkezési határidőig összesen 63 fő jelentkezett.

A felvételi eljárás, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak. A nemek arányát tekintve a jelentkezők 60,3 százaléka (38 fő) a férfi – magyarán tíz jelentkezőből négy nő volt.

Végül azt írták, hogy a felvételi követelmények között az érettségi bizonyítvány szerepel, így a diplomával rendelkező jelentkezőkről külön kimutatást nem vezetnek.

A rendőrségnek még korábban, decemberben további kérdéseket is feltettünk, a képzéshez kapcsolódva, és kaptunk is választ. Például azt kérdeztük, hogy lehetséges-e, hogy igazak a rendőrségi felmondási hullámról szóló pletykák, és hogy annak lehet-e köze a képzés elindításáhaz, avagy ha nem az, akkor mi volt az oka. A válasz szerint képzés elindításának oka a folyamatos utánpótlás biztosítása, a pécsi helyszín kiválasztásában pedig fontos szempont volt, hogy a képzés ideje alatt a résztvevőknek ne kelljen a családtól elszakadni, a mindennapokban továbbra is részt tudjanak venni.

Arra, hogy hány embert tudnak beiskolázni és felvenni, hányat próbaidőre és hányat akár teljes végleges állományba helyezni, úgy válaszoltak, hogy az iskolarendszeren kívüli képzést 20 fővel tervezik indítani, a képzésre felvetteket a képzés kezdetétől főkapitánysági állományába kerülnek. Magyarul háromszorosnak mondható a túljelentkezés a képzésre.

A jelentkezők az első két hónapban munkavállalói jogviszonyba, majd sikeres vizsga után hivatásos állományba kerülnek, 12 havi próbaidő kitöltésével. Az öt hónapig tartó képzés után megkezdik szolgálatukat a rendőrkapitányságokon.

Azt is megkérdeztük, hogy mi az oka a felmondási hullámnak? Egyáltalán hány embert érint, főben vagy százalékban. A válasz szerint

Baranya megyében a betöltetlen hivatásos beosztások száma 44, ami a rendőrfőkapitányság hivatásos állományának kevesebb mint 3,5 százaléka.

Szerintük

„a leszerelések száma egy természetes  munkaerőpiaci folyamat eredménye, a versenyszféra „elszívó erejét” mutatja, ugyanakkor a rendőrség feladatainak ellátását alapvetően nem befolyásolja, közbiztonsági deficitet nem okoz”.

Sőt, így folytatták: „a betöltetlen álláshelyek száma a szakmai feladatok maradéktalan ellátását nem befolyásolja, az eredményes szolgálatellátást nem veszélyezteti. A rendőrség az ország egész területén, így Baranya megyében is biztosítja a közrendet és a közbiztonságot”.

A Debreciner év végi cikke a rendőrségi felmondási hullámról

Bajban a rendőrség? Csak szubjektív a biztonságérzet?

A civil lakosság védelmére és szolgálatára felesküdött rendőri állomány túlterheltsége az utóbbi időben kiemelt figyelmet kapott a sajtóban. A 24.hu adatigényléseiben közölt számok és a Zsaruellátó (egy civil kezdeményezésre, pártoktól függetlenül létrehozott szervezet) Facebook-oldalán közzétett, egyenruhásoktól származó beszámolók és hozzászólások is aggodalomra adnak okot.

És, hogy miben lesznek mások a járőrtárs feladatai, jogai, lehetőségei, felszerelése (stb.), mint a járőröké? 

A válasz szerint az őr-járőrtárs képzettség az OKJ jegyzékben is szereplő részszakképesítés. A járőr felelőssége, tudása és jogosultsága bővebb, mint a járőrtársé.

Önállóan nem intézkedhetnek

A járőrtárs általános szolgálati feladatokat lát el, azonban önálló intézkedésre nem jogosult, szolgálatát csak a hivatásos állomány önálló intézkedésre jogosult tagjának irányítása mellett vagy kötelékben teljesítheti.

Arra is rákérdeztünk, hogy eltérnek-e a lehetséges fizetések a rendőrtisztit végzett kollégáktól, a bértábla alapján lesz-e eltérés. A válasz: a hivatásos állomány illetményének megállapítását a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és a végrehajtásáról rendelkező belügyminiszteri rendelet szabályozza. A próbaidő alatti illetmény és a véglegesítés utáni illetmény összege pedig megegyezik, vagyis próbaidő alatt sem járnak e téren “rosszabbul” az akadályokat sikerrel vevő jelentkezők.

Megkérdeztük azt is, hogy a pszichológiai és egyéb alkalmassági vizgsálat más-e, eltérő-e, mint a járőröké, de a válasz szerint nem. „Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeket az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet tartalmazza részletesen.”

Az OKJ-s átalakítás miatt túl sok ilyen program nem lesz

A folytatásra azonban egyelőre, úgy tűnik, nem lesz mód, ha sikeres is lesz a program. Azért kérdeztünk erre rá, mert OKJ-s képzésről van szó, amelyet éppen most alakított át és szűkített le a kormány. Azt írták, hogy iskolarendszeren kívüli, rész-szakképesítést adó képzés 2020-ban még indítható azzal, hogy a teljes végzettség megszerzésének a határideje 2022. december 31.

Valójában a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium képzése

Megtudtuk, hogy a képzés a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium „kihelyezett” képzése lesz, pécsi képzési helyszínen, az oktatói feladatokat a főkapitányság állományában dolgozó, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező és a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium által felkészített rendőrök végzik. A szakmai felügyeletet a szakgimnázium biztosítja. A képzést sikeresen teljesítők a lakóhelyük szerint illetékes rendőrkapitányságokon látják majd el szolgálatukat.

KategóriákMETÁL