A magyarországi óvodák fenntartóihoz írt nyílt levelet, és küldte el azt pénteken este a sajtónak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A PDSZ azt szorgalmazza, hogy a fenntartók sürgősen egyeztessenek az óvodák veszélyhelyzeti működésével kapcsolatban.

A cikk a hirdetés után folytatódikA nyílt levelet változtatás nélkül közöljük.

„A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete arra kéri Magyarország valamennyi óvodát működtető fenntartóját, különös tekintettel az önkormányzatokat és a különféle önkormányzati szövetségeket, hogy sürgősen egyeztessenek az óvodák veszélyhelyzeti működésével kapcsolatban.  

A PDSZ-hez folyamatosan érkeznek azok a munkavállalói észrevételek, panaszok, amelyek alapján mind inkább egyértelmű, hogy az egyes fenntartók eltérő intézkedései nemcsak ellentmondásosak és feszültséget keltenek mind a szülők, mind az óvodai dolgozók körében, hanem gyakran a járványügyi helyzetre adandó legfontosabb válaszok érvényesülését is akadályozzák. Tapasztalataink szerint ez azt jelent, hogy sem az otthoni munka feltételeinek megteremtésében nem jártnak élen bizonyos intézmények, sem ezzel szoros összefüggésben a Maradj otthon!-  elvárás kiteljesedését nem segítik, továbbá a munkavállalók érdekeit sem gondolják minden településen egyformán fontosnak. 

A PDSZ véleménye a veszélyhelyzet kihirdetése óta következetesen az, hogy az óvodapedagógusi munkakörhöz tartotó feladatok jelentős része ellátható otthoni munkával, ezért felhívjuk a fenntartók figyelmét arra, hogy ezen alkalmazotti kör tagjai számára mindenütt rendeljék el ezt a fajta eltérő munkarendet. A PDSZ ezen álláspontjának alátámasztásául mellékeljük a szakszervezet Ne dolgozz ingyen!- facebook oldalán található cikkét, és  az Oktatási Hivatal mai napon közzétett ajánlását, melynek címe: Óvodai, művészeti és további speciális nevelési-oktatási helyzetekre vonatkozó módszertani ajánlások. Utóbbiírás többek között az óvónők otthoni munkavégzésére ad hivatalos útmutatást.

A PDSZ-hez érkező információk alapján mind több esetben arról is hírt kapunk, hogy az óvodai dolgozókat a munkáltató átirányítja más munkahelyre vagy munkakörbe. Bár az átirányítás 44 munkanapra teljességgel jogszerű módszer, jelen helyzetben olyan munkavállalók számára, akiknek a munkavégzése távmunka formájában is megoldható teljességgel elfogadhatatlan. Ilyen az óvodapedagógus is, mert lehetséges és fontos is lenne a kisgyerekeket fejlesztő anyagokkal segíteni a hosszabb távon otthon lévő szülőket. Ezzel szemben a beérkező panaszok arról tudósítanak, hogy az óvónők több önkormányzatnál az Mt. alapján átirányítással különféle szociális jellegű munkára lettek kötelezve és azzal fenyegeti őket a munkáltató, hogy aki megtagadja a munkavégzést, annak megszüntetik a munkaviszonyát. A PDSZ minden ilyen munkáltatói megnyilvánulás ellen ez úton és a jövőben is minden eszközzel  tiltakozni fog.

A továbbiakban a hasonló utasítások kiadóinak felhíjuk arra is a figyelmét, hogy elsősorban a polgármesteri hivatal alkalmazottjaival és önkéntesekkel szervezzék meg a szociális feladatokat és ne azokkal, akik távmunkával is el tudnák látni eredeti munkakörüket. Ez a kötelező, kényszerből ellátott munka az egyre terjedő, civilkezdeményezések által a szolidaritás mentén szerveződő önkéntesmunkának sem tesz jót.

Járványok idején, különösen olyan helyzetben, amikor kijárási tilalom bevezetése is indokolt lehet, fokozottan szem előtt kell tartani a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását. Komoly aggályunk van ezzel kapcsolatban és félő, hogy nem minden önkormányzat rendelkezik kellő erőforrással és a biztonságos munkavégzéshez jelenleg különösen szükséges eszközökkel.

Amennyiben a munkáltató mégis élni kíván a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségével, követeljük, hogy ebbe a körbe csak olyan munkavállalókat vonjon be, akik vírusfertőzés következményei tekintetében nem tartoznak a fokozottan veszélyeztetett életkorba, ill. nem tartoznak abba a körbe, amely esetében a munka törvénykönyve 53. § (3) bekezdése nem is teszi lehetőé, hogy a munkavállaló hozzájárulása nélkül más helységben végzendő munkára kötelezzék, tehát, ha a munkavállaló

a) várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,

b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint

c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, ha

d) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.

A más munkavégzési helyen foglalkoztatás esetében is figyelemmel kell lenni az Mt. alábbi rendelkezéseire: 

54. § (1) A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(2) A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(3) A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

Mindezek alapján a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete arra kéri az ország valamennyi önkormányzatát és az önkormányzati szövetségek képviselőit, hogy, amennyiben a következő napokban szeretnének kidolgozni egységes ajánlásokat a fenti problémák kezelésére, vegyék figyelembe a PDSZ észrevételeit.

Budapest, 2020. március 20.

A PDSZ Országos Választmánya”

KategóriákPOP