Új vezetője, pontosabban társügyvezetője is van már a Biokomnak: Meixner Barna. A pécsi önkormányzat többségi tulajdonában álló szolgáltató cég új vezetőjét a közelmúltban Péterffy Attila, Pécs polgármestere és Ruzsa Csaba, gazdasági ügyekért felelős külsős alpolgármester mutatta be. A Szabad Pécs egyelőre nem az új vezetőt kérdezte terveiről, hanem a városvezetést a döntés hátteréről.

A cikk a hirdetés után folytatódikPéterffy Attila, Pécs polgármestere hivatalos, polgármesteri Facebook-oldalán jelentette be nemrég, hogy kinevezték a Biokom új társügyvezetőjét. A polgármester kiemelte, hogy Meixner Barnával egy újabb Pécsről elszármazott szakembert csábított haza az önkormányzat.

Sokan lehetnek Pécsett, akik nem ismerik az új vezető nevét, mert eddig nem vállalt efféle közéleti szerepet.  Másoknak viszont eszébe juthat Meixner András, korábbi MSZP-s politikus (alpolgármester), aki valóban az új cégvezető apja.

Éppen ezért, s mivel az új vezetőt nem nyilvános pályázat útján választották ki, megkerestük a városvezetést a döntés hátterével kapcsolatban.

Meixner Barna jelölésekor a közgyűlési előterjesztésben többek közt azt írták, hogy tudományos látóköre és a piaci szférában szerzett gyakorlata, továbbá vezetői tapasztalatai miatt alkalmas a Biokomnál felmerülő feladatellátásra. Társügyvezetőként általános hatáskörrel rendelkezne, ugyanakkor az önkormányzat elvárása, hogy alapvetően a városüzemeltetés területén kamatoztassa tudását, részt vegyen az egyéb városi közműszolgáltatókkal közös fejlesztési megoldások kialakításában, és a működés hatékonyabbá tételében.

Többek közt azt kérdeztük a városvezetéstől, hogy miért nem írtak ki pályázatot a Biokom a társ ügyvezetői álláshelyének betöltésére. Miért volt szükség egyáltalám társügyvezetői álláshelyre? Mi alapján döntöttek Meixner Barna mellett? Ki döntött róla? Mi szólt mellette? Hogyan került ő képbe egyáltalán? Mennyi lesz a fizetése és a plusz járandóságai? Volt-e jelentősége a kiválasztás során annak, hogy Meixner Barna Meixner András fia? Azt is megkérdeztük, hogy volt szerepe a kiválasztásban annak, hogy Meixner Barna a PannonPowernél dolgozott korábban, ahol Péterffy Attila is.

Tartós akadályoztatás miatt 

Az önkormányzat válasza szerint a Biokom  ügyvezetőjének tartós akadályoztatása miatt volt szükség arra, hogy a cég folyamatos működését az önkormányzat egy társ ügyvezető alkalmazásával biztosítsa.

Pécsi szakembert kerestek

A cég vezetésére olyan pécsi jelöltet kerestek, aki környezetmérnöki felsőfokú végzettséggel és lehetőleg nagyvállalati vezetői tapasztalattal rendelkezik.

Elvetették a pályázat kiírását

Szakértőkkel konzultálva azért nem írtak ki pályázatot a pozícióra, mert a helyi munkaerőpiacot jól ismerő szakemberek szerint kevés, a kívánt feltételeknek megfelelő, de a társügyvezetőségből fakadó hátrányoktól nem visszariadó jelölt jelentkezett volna a pályázatra. Ezzel együtt is több jelöltet is megkerestek, részben a cég jelenlegi munkatársai, részben külső szakemberek közül, és végül a lefolytatott meghallgatások alapján a városvezetés döntött a megbízásról.

Állítják, a szakmai felkészültség döntött

A döntésben kizárólag a szakmai felkészültség és a jelölt szakértelme, illetve tapasztalata játszott szerepet, egyéb tényezők nem.

Azonos juttatási csomag

Mivel Meixner Barna a társaság operatív vezetője lett, ezért a tartós akadályoztatása miatt nem elérhető ügyvezetővel azonos juttatási csomagot kap. Kinevezését az is indokolja, hogy a társaság napi szintű működtetése mellett több fejlesztési koncepció kidolgozását is várja a városvezetés a cégtől. Részben a 2021-2027 közötti, EU-s költségvetési ciklus fejlesztési forrásainak felhasználásával, részben a városi útfelújítási programmal kapcsolatban, ami az eddigiektől eltérően jelentős többletfeladatot jelent a Biokom számára.

Kapcsolódó ügyek, extra fizetések

Megkérdeztük azt is, hogy mi indokolta 2019 ősze, a Fidesz leváltása után, hogy a rossz, vagy nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatnál extrán emeljék a saját, kiemeltnek mondott cégek ügyvezetőinek fizetését a 2019 ősze előtti időszakhoz képest. Azt is megkérdeztük, hogy nem merült-e fel esetlegesen az a lehetőség, hogy a korábbi cégvezetői fizetések és juttatási csomagok megtartása mellett a jövőre vonatkozó ösztönzőket vezessenek be, vagyis a már elért és mérhető eredmények után “jutalmazzanak” és ne előre adjanak ilyen bizalmat.

E fenti kérdéssora azonban azt írták, hogy nem tudják értelmezni, mire gondol a Szabad Pécs szerkesztősége „kiemeltnek mondott cégek” és „extrán emelt fizetések” alatt. A válasz miatt fordulhattunk volna ismét az önkormányzathoz, pontosabb, konkrétabb kérdéssel, ugyanakkor szerintünk teljesen egyértelmű. hogy mely cégekre és mely cégvezetőkre gondolunk.

Például a Pécsi Vagyonhasznosítóra, amelynek élére egy ugyancsak hazacsábított, eredetileg pécsi szakember került, Szabó Szilárd. Ő a munkáját havonta 1,8 millió forintért végzi, és az éves fizetésének 75 százalékát is megkaphatja prémiumként. Az elődje, a 2019. őszi választást követően menesztett Szentgyörgyi Dávid személyi alapbére ezzel szemben bruttó 1,1 millió forint volt, és az éves fizetésének legfeljebb 70 százaléka lehetett a prémium.

Ide tartozik, és éppen ezért vetődött fel a kérdés, a Biokom is, Genczler István is, illetve most már Meixner Barna is, hiszen Genczler és Meixner ügyvezetőként szerződése szerint csaknem 1,4 millió forintos bruttó fizetést kap, 70%-os prémiumplafonnal – ami szintén magasabb mint az előd, Kiss Tibor javadalmazása volt.

Péterffy Attila a kampányidőszakban beszélt arról, hogy lehetőség szerint szeretné a minőség és a szakmaiság irányába még inkább elvinni a városi cégeket, amihez jó és jól fizetett szakemberekre van szükség, így nem árult zsákbamacskát, sőt önmagában a fizetésemelés sem problémás. A mi kérdésünk lényege azonban az volt, és ebből a szempontból nem is konkrét személyekről szólt, hogy az új cégvezetők részére már rögtön a belépésnél kell-e ilyen jellegű ösztönző azonnali bevezetése, avagy már azt követően, hogy eltelt legalább egy megnevezhető értékelési időszak, akár fél, akár egy év. Avagy legalábbis, ha már a kezdetektől szükségesnek látják az emelést, akkor felmerülhetett volna-e a korábbi szinten hagyott személyi alapbér mellett egyfajta sikerdíjként, a prémium lehetséges maximális összegében történő emelés, a prémiumcélok szigorításával.

Természetesen, amennyiben a későbbiekben cikkünk alapján szeretne még reagálni, pontosabbakat közölni a pécsi városvezetés, frissítjük cikkünket a kiegészítéssel.

Egy párthoz való kötődés szembetűnő

Azt is felvetettük, hogy az MSZP-hez való kötődés több más, az elmúlt évben kinevezett városi cég vezetőjénél is tetten érhető. Máté János például az MSZP-közelinek tartott Pécsi Stopot kiadó cég ügyvezetője. Megbízást kapott ugyanakkor sportlétesítményekért (elsősorban a tervezett PMFC-stadionért felelős) polgármesteri biztosként egy volt (nem pécsi) MSZP-s képviselőjelölt, Török Ottó is. Azt kérdeztük, hogy mindezeket nem tartják-e visszatetszőnek azzal össszevetve, hogy a Fideszt többek közt a káderpolitikájukkal, a saját embereik kinevezésével támadták?

A városvezetés válasza szerint világosan kell látni a helyzetet. Az elvárt cégvezetői készségek és az önkormányzat pénzügyi lehetőségei messze állnak egymástól. Miközben üzleti szemléletet, piaci teljesítményt, és ha indokolt, akkor az előző cégvezetéssel szemben indított jogi eljárások határozott lebonyolítását, a pécsiek érdekének valós képviseletét várja el az új pécsi váosvezetés az önkormányzati cégvezetőktől, addig a számukra biztosítható fizetés messze elmarad az ilyen felkészültséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberek számára elérhető piaci juttatási csomagoktól.

„Be kell látni, hogy ilyen körülmények között az önkormányzat cégvezetői pályázataira nincs túl nagy tolongás a valóban alkalmas, ráadásul lehetőleg pécsi, vagy a városhoz kötődő jelöltek részéről” – írták.

“Kis túlzással, az kapja a megbízást, aki szakmailag megfelelő jelölt, és a piaci viszonyokhoz képest alacsony fizetés mellett is vállalja a nagy kihívást jelentő, sokszor embert próbáló feladatot” – fogalmaztak válaszukban.

“Látni kell azt is, hogy mindez egy nagyon sajátos magyar politikai környezetben zajlik. A mai magyar demokráciát nem lehet a 12-15 évvel ezelőttihez mérni. A hazai közélet aktuális állapota nem teremt támogató környezetet az önkormányzat vezetői pályázatai számára” – szól a válasz.

Azt is írták, hogy a pécsi városvezetés továbbra is elkötelezett a pécsiek érdekeit szem előtt tartó, szakmai alapokon nyugvó, demokratikus cégvezetői pályázatok mellett. Ezzel együtt is könnyen belátható szerintük, hogy ma nem feltétlenül jelent előnyt széles körben egy szakember megítélésében, ha egy ellenzéki vezetésű város cégvezetői pályázatára jelentkezik. Éppen ezért annak érdekében, hogy a romokban heverő demokratikus közéletet teljesen újraépítsék, a jelenlegi környezetben kell érvényesülni és átmeneti megoldásokat alkalmazni.

Okleveles környezetmérnök

Meixner Barna (41) Pécsett született, a Veszprémi Egyetemen okleveles környezetmérnökként, majd a PTE Állam-, és Jogtudományi Karán jogi szakokleveles mérnökként végzett. Az egyetemek elvégzését követően szakmájában helyezkedett el, környezetvédelmi mérnökként dolgozott a Mecsek-Öko Zrt.-nél, és a tulajdonosváltások mellett a Veolia Magyarország Társaságcsoportnál környezetgazdálkodási vezetője volt. 2012-től a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság Energetikai, Környezetgazdálkodási-, és a Talaj,- és Levegőtisztaság-védelmi munkabizottságainak tagja.

KategóriákMETÁL