A Szabad Pécs írta meg tegnap este, elsőként az országban, hogy milyen előterjesztést nyújthat be a Pécsi Tudományegyetem rektora, Miseta Attila a PTE Szenátusának pénteki, rendkívüli ülésére, amellyel kezdeményezi lényegében a modellváltást, és az azzal kapcsolatos konkrét tárgyalások elindítását. Cikkünkben közöltük azokat a peremfeltételeket is, amelyeket szeretne ennek kapcsán kiharcolni a pécsi egyetem vezetése. Most megkaptuk a Szegedi Tudományegyetem előterjesztését is, ami a Tisza-parti universitas feltételeit is tartalmazza.  

A cikk a hirdetés után folytatódikA Javaslat a Szegedi Tudományegyetem közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézménnyé történő átalakulásának kezdeményezésére című előterjesztést Rovó László rektor és Fendler Judit kancellár jegyzik.

Az előzmények közt említik meg, hogy az egyetem vezetése a Szenátus 2021. január 18-i rendkívüli ülésén bemutatta a modellváltás szakmai indokait, előzményeit. Leírják, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint fenntartó számukra is felkínálta annak lehetőségét, hogy “amennyiben ezt intézményünk kéri”, akkor “lehetőséget biztosít a modellváltásra”, azaz, hogy a Szegedi Tudományegyetem a jövőben állami alapítású vagyonkezelő alapítvány által fenntartott, közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézménnyé alakuljon át.

Mint írják, a Szenátus a döntését annak tudatában hozza meg, hogy az átalakulással létrejövő új intézményi forma – az egyetemi autonómia megtartása mellett – nagyobb gazdálkodási szabadságot és versenyképesebb oktatási rendszer működtetését teszi lehetővé. Pécshez hasonlóan Szegeden is pénteken lehet a szavazás a modellváltás “kérelmezéséről”.

Ha a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a nyílt szavazás után megszavazza az előterjesztést, akkor a rektor és a kancellár kap felhatalmazást arra, hogy a modellváltás érdekében a fenntartó minisztériummal az egyeztetéseket lefolytassa, “és a további szükséges intézkedéseket a Szegedi Tudományegyetem nevében” megtegye.

Ahogyan a Pécsi Tudományegyetemnek, az SZTE-nek is vannak peremfeltételei, olyan pontok, amikről azt írják, hogy “a tárgyalások az alábbi szempontok érvényesülése mellett folytathatóak”.

  1. A modellváltás során az egyik legfőbb megőrzendő érték az SZTE integritása. Ez azt jelenti, hogy az Egyetemet jelenleg az oktatási és kutatási feladatokat ellátó 12 egyetemi kar, a szakképzési és köznevelési feladatokat ellátó intézmények, a tudományos-kutatási feladatokat ellátó szervezeti egységek, valamint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ összessége képezi. A modellváltás során Egyetemünk nem kerülhet a jelenleginél előnytelenebb helyzetbe.
  1. Az Egyetem által az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megkötendő közép- és hosszútávú megállapodások a fenti elvek megvalósulása mellett biztosítsák az Egyetem működésének megfelelő finanszírozását a magas színvonalú képzés és szolgáltatás, az alap- és alkalmazott tudományok művelésének elősegítése érdekében. Ezen belül is cél, hogy az államilag támogatott oktatás létszáma és színvonala ne csökkenhessen. A finanszírozás kiszámíthatósága érdekében elengedhetetlen az Egyetem gazdálkodását 2007 óta meghatározó, rendszeresen fennálló, mintegy évi 4 milliárd forintnyi hiány kompenzálása.
  1. A jövőbeli működést meghatározó alapító okirat főszabály szerint biztosítsa azt, hogy az Egyetem jelenlegi döntési jogosultságai megmaradjanak. Így különösen a Szenátus működésére és választására vonatkozó, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. §-ában megfogalmazott rendelkezések továbbra is maradjanak érvényben. Az alapító okirat megfogalmazását célzó, a kuratórium és az Egyetemünk képviselői között lefolytatandó tárgyalásokon az ITM képviselője vegyen részt.
  1. Az Egyetem jövőjének egyik meghatározó tényezője a hallgatók vonzásában és megtartásában mutatott versenyképesség. Ezért a modellváltás során elérhetővé váló források allokálása során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a hallgatók optimális tanulási és lakhatási feltételeinek javítása érdekében az intézményfejlesztési tervben meghatározott célok, kollégiumi fejlesztések, infrastruktúra- és eszközfejlesztések megvalósuljanak. 

A hallgatók számára az Nftv.-ben biztosított, valamint jelenleg is gyakorolt jogaikat (köztük a tanulmányi és szociális juttatásokhoz való jogokat is) továbbra is biztosítani kell. 

  1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény által biztosított döntési jogkörében fontolja meg azt, hogy az alapítói jogokat 2022. január 1-i hatállyal a modellváltás időpontjában átadja-e az Egyetem fenntartójaként működő közérdekű vagyonkezelő alapítványnak.
  1. A modellváltást követően az Egyetem fenntartójaként működő közérdekű vagyonkezelő alapítvány – Egyetem életére kiható döntéseinek szakmai megalapozottsága érdekében – kuratóriumába kerüljenek olyan szakemberek is kijelölésre, akik az alapítványi gazdálkodás, továbbá a felsőoktatási intézmények ismeretén túl, a Szegedi Tudományegyetem működtetése tekintetében alapos ismeretekkel rendelkeznek. Ennek érdekében az Egyetem Szenátusa tehessen javaslatot a kuratóriumi tagok személyére az alapítvány létrehozásakor, valamint a tisztségek megüresedése esetén is.
KategóriákMETÁL