Fideszes és más pécsi orbánista politikusok, mint például Kővári János, igyekeztek tematizálni a Pécs Pride felvonulást, valószínűleg azért, mert meglátták benne a könnyű politikai haszonszerzés lehetőségét, nem a szeretetre, hanem a gyűlöletre alapozva. Az egyik ilyen politikai célú ötletük rendkívüli közgyűlés összehívása volt. Persze, nekik is tudni kellett, hogy az arra készített előterjesztésüket hivatalosan és jogszerűen nem lehet megszavazni.

A cikk a hirdetés után folytatódikMármint azt tudniuk kellett (ha nem tudták, az legalább olyan probléma), hogy olyan előterjesztést “szerettek volna” rendkívüli közgyűlésen megszavaztatni, amely határozatnak a megszavazása nem lehetséges a magyar jogszabályok szerint.

Márpedig, ha olyan témában akar valaki rendkívüli közgyűlést összehívni, amiben lényegében nem lehetséges, akkor az megint csak azt a verziót erősíti, hogy az egész semmi másról nem szól, mint arról, hogy konkrétan nem gondolták komolyan a rendkívüli közgyűlés összehívását, kizárólag a politikai keverés lehetett a cél.

És nagyjából ezt erősíti meg a pécsi önkormányzat hétfő délutáni közleménye is, amelyet az alábbiakban szó szerint is idézünk. Péterffy Attiláék azt írták, hogy tartalmi és formai okok miatt sem hívható össze rendkívüli közgyűlés a Pécs Pride ügyében. egy olyan határozat, amit elfogadni szerettek volna (ne legyen Pécsett Pride) Magyarország Alaptörvényét sértené, a pécsi önkormányzat ugyanis nem hozhat döntést a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó, a rendőrség által jóvá hagyott rendezvényről.

Pécs nem partner az Alaptörvény megsértésében

Tartalmi és formai okok miatt sem hívható össze rendkívüli közgyűlés a Pécs Pride ügyében. A Kővári János és hat képviselőtársa által kezdeményezett határozat Magyarország Alaptörvényét sértené, a pécsi önkormányzat ugyanis nem hozhat döntést a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó, a rendőrség által engedélyezett rendezvényről.

A Pécs Pride szervezői eleget tettek a gyülekezési törvényben rögzített kötelezettségüknek, és a felvonulást előzetesen, már hónapokkal ezelőtt bejelentették a rendőrségnek. A rendőrség a rendezvény megtartását tudomásul vette, így szeptember 18-án megrendezik az első vidéki esélyegyenlőségi felvonulást, a Pécs Pride-ot.

Tekintettel arra, hogy a rendezvény részletei és pontos időpontja már hónapok óta ismert, a kezdeményezés nem felel meg az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozott halaszthatatlan esetnek. A rendezvény időpontjának ismertté válása óta számtalan lehetőség adódott, illetve adódhatott volna az elmúlt időszakban ennek a kérdésnek a napirendre tűzésére, de ezt eddig nem tartották fontosnak a most petíciót benyújtó képviselők. Formai okból a fentiek miatt a rendkívüli közgyűlés sürgős összehívásának feltételei nem állnak fenn.

A békés gyülekezés joga Magyarország Alaptörvényében biztosított. Ennek részletszabályait a gyülekezési törvény szabályozza. Ez kimondja, hogy a törvény hatálya alá tartozó rendezvény megtartásával összefüggésben a rendőrségen kívül sem az önkormányzatnak, sem bármely más szervnek, hatóságnak döntési jogköre nincs.

Hiába kérték tehát a közgyűlés Fidesz-KDNP és Összefogás Pécsért Egyesület-frakcióinak tagjai azt, hogy az önkormányzat rendkívüli ülésén hozott határozatában szólítsa fel a Pécs Pride szervezőit a rendezvény lemondására, erre a pécsi önkormányzatnak nincs jogi lehetősége. Amennyiben ilyen határozatot fogadna el a városi közgyűlés, úgy az Alaptörvényt sértené meg. Mindez azt jelenti, hogy a kezdeményezésben szereplő határozat tartalmi szempontból törvénysértő, ilyen határozatot a pécsi önkormányzat nem hozhat meg.

Mindezekre tekintettel a Pécsi Pride felvonulással kapcsolatban a szervezőknek a felszólítása a felvonulás lemondására nem tartozik az Önkormányzat feladatai közé, ilyen határozat elfogadása Magyarország Alaptörvényét sértené, ezért ennek napirendre vétele okán nem indokolt a közgyűlés rendkívüli ülésének összehívása.  

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata”

Kedd 11.05 – Válaszolt Kővári János

A keresztény fundamentalista, s most fideszes vagy Fidesz által támogatott országgyűlési képviselőjelöltségre hajtó pécsi városházi képviselő, Kővári János válaszolt a hétfői polgármesteri-önkormányzati közleményre, amit az alábbiakban szó szerint is idézünk.

Kővári a nyilatkozatban szivárványkoalíciót emleget, a pécsiek többségének nevében beszél, megemlítve egy tízezres aláírású internetes petíciót is (ami nyilván nem csak pécsiek írtak alá). Kővári szerint Péterffyék csak kibúvókat keresnek, ahelyett, hogy a Pride szervezőit felszólítanák arra, hogy vonják vissza a rendezvény megtartását.

Megkérdeztük persze tőle most, hogy ezt mégis hogyan gondolta, hiszen egy nem az önkormányzat által, hanem attól teljesen független civil szervezet által szervezett, jogszerű engedélyt kapott felvonulásról van szó. Ha kapunk választ tőle, ismét frissítjük cikkünket.

A közlemény szó szerint:

Tisztelt Péterffy Attila!

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy ön és a szivárványkoalíció ismét kibúvókat keresnek, ahelyett hogy a pécsiek többsége akaratának tennének eleget és felszólítanák a PRIDE szervezőit, hogy tekintsenek el a felvonulástól.

Mint ismert tavaly több mint 10 ezren tiltakoztak elektronikus petícióban a felvonulás ellen, sőt közel 5 ezren kérték a közmeghallgatást az ügyben. Ön nem hívta össze a közmeghallgatást, sőt semmit nem tett azóta se, hogy lebeszélje a PRIDE szervezőit a provokációról. Pedig ahogy e levélben is bevallotta többször egyeztetett velük. 

Tisztelt Polgármester úr!

Nem elég, hogy ön nem képes képviselni a pécsiek többségének akaratát, most a közgyűlés összehívását is megtagadja arra az alkotmányra hivatkozva, amit ön és párttársai első lépesként akarnak eltörölni.

Ez az alaptörvény valóban biztosítja a szabad a gyülekezést, mint alapjogot. Azonban az is olvasható benne, hogy alapjogokat is lehet korlátozni akkor, ha azok más alapjogokat sértenek. Például: „A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével.” (VI. cikk)

Ez a felvonulás több alapjogot is sért, ezt figyelembe kellett volna venni az engedély kiadásánál is. Csak néhányat felsorolnánk a teljesség igénye nélkül:

  • A PRIDE felvonulás sérti a gyermekek jogait az egészséges élethez, tekintettel arra, hogy szexuális propagandát folytatnak a köztereken, köznyilvánosan. (XVI. cikk)
  • Sérti a felvonulás a családok jogait, mert nem ismeri el, hogy a család egy apából, egy anyából és gyermekekből áll. (L. cikk)
  • Sérti ez a felvonulás a vallásos emberek világnézetét, mert szombaton a zsinagóga előtt van a gyülekezés és számos katolikus templom eĺőtt is demonstrálnak. (IX. cikk)
  • Sérti a vállalkozás szabadságát (XII. cikk) és a személyek mozgásának szabadságát (XXVII. cikk), hogy a Belvárost majdnem egész napra műveleti területnek nyilvánítják. 

Nem soroljuk tovább…

Ami pedig a közgyűlés összehívását illeti az önkormányzati törvény 44§-a szerint kötelező összehívni, ha a képviselők egynegyede kezdeményezi. Ennyien kértük. Ha nem hívja össze a közgyűlést, törvényt sért, mely esetben jogorvoslatot kezdeményezünk. A határozat, amit javasoltunk nem alkotmány ellenes, hanem épp az alaptörvény szellemében születne.

Tisztelt Polgármester úr önnek a Pécsieket kellene elsősorban képviselni, nem a más településekről és országokból idegyülekezők alapjogokat sértő, provokatív demonstrációját!

Kővári János frakcióvezető

Vezető fotónk illusztráció – Fotó: Cseri László

KategóriákMETÁL