Másodfokon is elvesztette azt a munkaügyi pert a fideszes Ács Rezső volt szekszárdi polgármester, amelyet ő kezdeményezett a szekszárdi önkormányzat ellen, azzal a céllal, hogy helyezzék vissza hivatalába. Ezt követően ma már ő is elismerte, hogy nem polgármestere a tolnai megyeszékhelynek.

A cikk a hirdetés után folytatódikNincs polgármestere Szekszárdnak, és a jelenleg érvényes szabályok szerint már nem is írnak ki időközi polgármester-választást a jövő júniusi önkormányzati választásig. Ma ugyanis a másodfokú döntés is megszületett abban a munkaügyi perben, amelyet a tolnai megyeszékhely korábbi polgármestere, Ács Rezső indított az önkormányzattal szemben, kérve visszahelyezését a polgármesteri tisztségbe. A pert azonban az első fokú döntéshez hasonlóan másodfokon is elbukta Ács Rezső, akit dr. Schiffer András ügyvéd képviselt a bíróságon. 

Vagyis a jövőben alpolgármesteri szinten fogják irányítani Szekszárdot, vélhetően úgy, mint az elmúlt hónapokban is, így az úgyszintén fideszes Gyurkovics János gyakorolhatja majd jövő őszig a polgármesteri jogköröket. Kivéve persze, hogy a teljesen hivatalossá vált helyzetben a szekszárdi közgyűlés nem dönt úgy, hogy kinevez egy második alpolgármestert, és esetleg ő kapja meg a polgármesteri jogköröket.

A Szekszárdot már az azt megelőző önkormányzati ciklusban is irányító Ács Rezső 2019 ősze utáni, papíron mostanáig tartó polgármestersége ellentmondásoktól és botrányoktól volt hangos, többek között azzal kapcsolatban is bekerült a hírekbe, hogyan használta, egyes vélemények szerint hogyan élt vissza a Covid-járvány idején kapott különleges polgármesteri jogkörökkel.

Valamint arról lehetett még sokszor hallani vele és Szekszárddal kapcsolatban, hogy a 2019 őszén a szekszárdi közgyűlésben többséget szerzett Éljen Szekszárd! nevű formáció tagjai időről időre felvetették, hogy szerintük Ácsnak le kellene mondania, visszavonulnia, mert megromlott egészségi állapota miatt szerintük már nem tudja ellátni a megfelelő módon polgármesteri feladatait.

Ács Rezső ugyanis nem sokkal a 2019. októberi önkormányzati választás és polgármesteri újraválasztása után jelentette be nyilvánosan, hogy egy, jelenleg gyógyíthatatlan, idegrendszeri eredetű betegséget diagnosztizáltak nála, amely beszédében és mozgásában korlátozhatja majd a jövőben. És Ács Rezső állapota valóban sokat romlott idővel. Egy idő után egyre kevesebbet szerepelt a nyilvánosságban, nem látogatta a közgyűlési üléseket, vagy csak ideig-óráig volt azokon jelen, és ezen alkalmakkor nem, vagy csak a legminimálisabban kommunikált – sőt olyan is volt, hogy jeltolmáccsal érkezett a közgyűlésre.

Ács ugyanakkor mindvégig hangsúlyozta, hogy értelmi képességeit, gondolkodását nem befolyásolja a betegsége, határozott, érett, saját döntéseket tud hozni, megfelelően mérlegelve egy-egy adott helyzetet. Igaz, Bomba Gáborék is arról beszéltek, hogy alapvetően nem a betegség miatt, hanem azért kérik Ács lemondását, mert úgy látják, hogy mégsem képes megfelelően ellátni a feladatát, a város ügyei nem haladnak előre, ami miatt Szekszárd rengeteget veszít.

Tudni kell, hogy Ács Rezső ugyan Fidesz-tag volt és fideszes politikusként nyert polgármesteri mandátumot, de nem volt tagja a szekszárdi közgyűlés fideszes frakciójának. Ennek ellenére is a 2021 márciusában a közgyűlési többségét elbukó “ellenzéki” frakció, a Bomba Gábor vezette Éljen Szekszárd! Áccsal és lemondásával kapcsolatos felvetéseit rendre lehurrogta a helyi Fidesz és a helyi fideszes képviselők.

Egészen a közelmúltig nem is történt ebben változás, amikor is az Éljen Szekszárd! és a Fidesz szekszárdi képviselői együtt szavazták meg, hogy összeférhetetlenség miatt felmentik a polgármesteri tisztség alól Ács Rezsőt. Ács a polgármestersége mellett ugyanis vállalt egy másik megbizatást is, egy víziközmű cég felügyelőbizottágát vezette. Ez önmagában nem is lett volna baj, sőt titok sem volt, de mint kiderült azért évek óta folyamatosan kapott díjazást (havi 300 ezer forintot), ami viszont már felvetette az összeférhetetlenségét.

Ami különösen érdekesnek tűnő részlet, hogy minderre nem sokkal azt követően került sor, hogy Ács egy általa a közgyűlésbe bevitt, de a Fidesz által is leszavazott ügy után a nyilvánosságban, ráadásul hivatalos polgármesteri Facebook-oldalán kelt ki a döntés és egyben a helyi fideszes politikusok ellen is, s habár nevet nem írt le, de jól beazonosíthatóan erős kritikával illette Szekszárd fideszes országgyűlési képviselőjét, Horváth Istvánt is, arra utalva, hogy szerinte elsősorban a saját, és nem a város érdekeit nézi.

Ács a felmentését követően munkaügyi pert indított, amit első fokon elbukott, a másodfokú döntést ma hirdették ki, de megerősítették a korábbi döntést. Ács Rezső ezt követően posztolt a Facebookra és ismerte el, hogy immáron nem ő Szekszárd polgármestere.

Ács Rezső Facebook-bejegyzése:

„Tisztelt Szekszárdi Polgárok!

Kedves Választóim!

A felmentésemet kezdeményező közigazgatási perben a Fővárosi Ítélőtábla a mai napon helybenhagyta az első fokú bíróság döntését, ami azt jelenti, hogy ezzel egy időben a polgármesteri megbízatásom megszűnt. A döntést tudomásul vettem és – tiszteletben tartva a bíróság kompetenciáját – elfogadom azt.

Tudomásul veszem, még akkor is, ha mindez egyetlen határidő figyelmen kívül hagyása miatt történt. Egy határidő, amelyről jómagam nem tudtam – de ez nem szolgál mentségül, s amiről nyilván tudtak azok, akik ezt gondosan eltitkolták, s most biztos aduként felhasználták ellenem. Hogy miért éppen most, azt nem nehéz kitalálniuk azoknak, akik figyelemmel kísérik a kevésbé publikus városi eseményeket is, könnyen kideríthető, kinek, kiknek vagy minek voltam az útjában.

Jelen helyzetemben nincs más lehetőségem, mint elköszönni a város polgáraitól és köszönetet mondani mindazoknak, akiket ez megillet.

Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani annak a 6353 választónak, akik 2019-ben úgy döntöttek, hogy engem kívánnak polgármesterként látni. Akkor nagyon fontos és erős felhatalmazás volt számomra, hogy számuk jócskán meghaladta az összes FIDESZ-KDNP-jelöltre leadott voksok számát: közel 500-an voltak olyanok, akik az egyéni választókerületekben tanúsított más pártszimpátiájuk ellenére engem támogattak.

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a mai napig kitartottak mellettem, akik nem kételkedtek becsületemben, akik nem vonták kétségbe rendíthetetlen elkötelezettségemet a város iránt, akiket nem lehetett félrevezetni minden alapot nélkülöző, rosszindulatú, a személyes létemet, magánéletemet sem kímélő vádaskodásokkal, hamis hírekkel. Köszönöm bölcsességüket, hogy végig tisztán látták – és látják – a háttérben zajló történéseket, a hirtelen jött „összeborulás” valós okait.

Köszönöm mindazok kitartását álláspontjuk mellett, akik látják, hogy a most történő, valóban örömteli városszépülés – a Zöld Város program kiviteli munkái, a Tudásközpont használatba vétele, Szőlőhegyi óvoda, kerékpárutak fejlesztése – nem a semmiből jött „feltámadás”, nem két hónap eredménye, hanem sok év fáradságos munkájának, szervezésének, előkészítésének, lebonyolításának eredménye.

És köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a képviselőtársaimnak, akik súlyosan megromlott egészségemet politikai haszon reményében gúny tárgyává tették, azt a gyűlölet szítás eszközéül használták. Köszönöm, hogy a jövő évi választások közeledtével világossá tették a választók előtt, hogy valójában milyen intelligenciaszintet, milyen erkölcsi értéket képviselnek.

Ugyancsak köszönettel tartozom azoknak a volt hivatali kollégáknak, akiknek munkáját, előmenetelét sokszor másokkal ellenkezve, vitákat vállalva is támogattam, megvédtem, s akik „szélfordultával” pillanatokon belül ellenem fordultak. Bár ez fájdalmas tapasztalat volt – így utólag mégiscsak tisztán láthatom, valójában kik voltak azok, akikre tényleg okkal számíthattam, s akikre igaz hálával gondolhatok.

Soha nem állítottam és most sem állítom, hogy valaha is tévedhetetlen lettem volna, s hogy nem hoztam rossz döntéseket. Bizonyosan hoztam. De azt senki sem vonhatja kétségbe, hogy minden elhatározásom mögött az a vezérlő elv állt, hogy kizárólag a város, az itt lakók érdekeit kell szolgálnia, nem írhatja felül sem személyes haszon, sem alkalmi csoportosulások érdeke. Bár betegségem előrehaladtával, az egyre fokozódó személyes gyötrelmek közepette sokkal kényelmesebb lett volna visszavonulnom és a pihenést választanom, úgy véltem, hogy jelenlétem talán gátja lehet olyan nem kívánatos döntések megszületésének, amelyek épp az előbbi elvet, a város kizárólagos érdekének elsődlegességét veszélyeztetnék. Ma már világosan látszik, hogy ez vezetett a mondvacsinált okokra épített megbuktatásomhoz. Bár korábban sokan javasoltak mást, ha vissza lehetne forgatni az idő kerekét, ma sem döntenék másképp.

Tisztelt Szekszárdi Polgárok!

Kilenc évig végzett polgármesteri megbízatásom végén ezúton kívánok Önöknek egy olyan Szekszárdot, ahol nem személyes érdekek, szűk, belterjes csoportok remélt haszna határozza meg a döntések irányát, hanem a józan belátás, a közösségért való kiállás, esetenként áldozatvállalás, ha szükséges, a város boldogulásáért való lemondás, tenni akarás.

Kívánom, hogy úgy a jövő évi, mint a későbbi választásokon ne a szemfényvesztések, az olcsó indulatkeltés, az „együttműködés” parasztvakítását szajkózó Facebook-cunami, hanem a tapasztalaton alapuló bölcsesség, a legjobb erkölcsi megfontolás, a város, az itt élők közösségének érdekei alapján tudjanak döntéseket hozni.

Személyes életükhöz sok szerencsét, gyarapodást és mindenek előtt kifogástalan, jó egészséget kívánok!”

Ez a cikk a “Szabad oldal” kezdeményezés részeként jelent meg, együttműködésben a Szabad Európával.

KategóriákMETÁL